Equilis Prequenza

MSD Animal Health


Vaksine mot influensa hos hest.

QI05A A01 (Influensavirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hest: 1 dose (1 ml) inneh.: Hesteinfluensavirus: A/equine-2/South Africa/4/03 50 AU, A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU, renset saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, fosfatbuffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot hesteinfluensa.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 5 måneder etter grunnimmunisering, 12 måneder etter 1. revaksinering.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): En diffus hard eller bløt hevelse på injeksjonsstedet (maks. 5 cm i diameter) som går tilbake innen 2 dager. Smerte på injeksjonsstedet som kan gi kortvarig funksjonelt ubehag (stivhet). Svært sjeldne (<1/10 000): En lokal reaksjon >5 cm som kan vare >2 dager. Feber, noen ganger fulgt av letargi og mangel på appetitt, kan forekomme i 1 dag, unntaksvis i opptil 3 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, skal føll ikke vaksineres før ved 6 måneders alder, spesielt føll født av hopper som ble revaksinert i løpet av de 2 siste månedene av drektigheten.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Kun friske dyr skal vaksineres. Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: 1. revaksinering (3. dose) gis 5 måneder etter grunnimmuniseringen. Denne revaksineringen fører til immunitet som varer i minst 12 måneder. Den 2. revaksineringen gis 12 måneder etter 1. revaksinering. Alternativt anbefales det å gi, med 12 måneders intervall, en passende vaksine mot hesteinfluensa som inneholder stammene A/equine 2/South Africa/4/03 og A/equine 2/Newmarket-2/93 for å opprettholde immunitet for influensakomponenten. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere). Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Administrering: 1 dose (1 ml) gis i.m.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger

Equilis Prequenza, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hest 10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte) 152943 C
10 × 1 ml (hettegl.) 092193 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Equilis Prequenza INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.11.2020


Sist endret: 18.06.2021