Convenia

Zoetis


Antibiotikum, cefalosporin.

QJ01D D91 (Cefovecin)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE 80 mg/ml til hund og katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med pulver: Cefovecin 340 mg, resp. 852 mg (som natriumsalt), metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216). II) Hetteglass med oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 4,45 ml, resp. 10,8 ml, benzylalkohol 13 mg/ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer celleveggsyntesen. Langtidsvirkende 3. generasjons cefalosporin med baktericid effekt mot grampositive og gramnegative bakterier, som f.eks. Staphylococcus intermedius, betahemolytisk Streptococcus spp., E. coli, Pasteurella multocida, Proteus spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp. og Prevotella oralis.
Absorpsjon: Rask og fullstendig. Etter s.c. enkeltdose på 8 mg/kg nås Cmax på 120 μg/ml (biotilgjengelighet ca. 99%) etter 6 timer hos hund og Cmax på 141 μg/ml (biotilgjengelighet ca. 99%) etter 2 timer hos katt. Plasmakonsentrasjonen etter 14 dager er i gjennomsnitt 5,6 μg/ml hos hund og 18 μg/ml hos katt.
Proteinbinding: Hund: 96-98,7%. Katt: >99%.
Halveringstid: Hund: Ca. 5,5 dager. Katt: Ca. 6,9 dager.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret via nyrene.

Indikasjoner 

Hund: Infeksjoner i hud og bløtvev, inkl. pyodermi, sår og abscesser. Urinveisinfeksjoner. Alvorlige infeksjoner i tannkjøtt og periodontalvev. Katt: Abscesser og sår i hud og bløtdeler. Urinveisinfeksjoner. Ved infeksjoner som krever forlenget behandling. Antibiotisk effekt i opptil 14 dager etter engangsinjeksjon. Bruk av preparatet skal basere seg på resistensundersøkelser.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for cefalosporiner eller penicilliner. Ikke til smågnagere (inkl. marsvin og kanin). Ikke til dyr <8 uker.

Forsiktighetsregler 

Sikkerheten ved alvorlig nyresvikt er ikke vurdert.

Interaksjoner 

Andre stoffer med høy proteinbindingsgrad (f.eks. furosemid eller NSAID) kan konkurrere med cefovecinbindingen og gi bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet er ikke klarlagt. Behandlede dyr skal ikke brukes i avl før tidligst 12 uker etter siste injeksjon.

Dosering 

Pulveret rekonstitueres i medfølgende oppløsningsvæske (10 ml). Ristes til alt pulver er oppløst. Hund og katt: 8 mg/kg kroppsvekt (1 ml/10 kg), gis s.c. som en engangsdose. Til hund med infeksjoner i hud og bløtvev kan behandlingen om nødvendig gjentas med 14 dagers intervaller opptil 3 ganger. Til katt med abscesser og sår i hud og bløtvev kan injeksjonen om nødvendig gjentas etter 14 dager.

Overdosering/Forgiftning

8 injeksjoner med 14 dagers intervaller og 5 ganger anbefalt dose ble godt tolerert av unge hunder og katter.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 28 dager. Fargen på rekonstituert oppløsning kan bli mørkere i lagringsperioden uten at effekten påvirkes, forutsatt riktig oppbevaring.

 

Pakninger og SPC

Convenia, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
80 mg/ml hund og katt 1 sett à 10 ml oppløsningsvæske (hettegl.) 459447 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.08.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2014