ATC-register

SSANSEORGANER
S01Øyemidler
S01EGlaukommidler og miotika
S01E ASympatomimetika
S01E A03Apraklonidin
Iopidine Novartis øyedråper
S01E A05Brimonidin
Alphagan 2care4 øyedråper
Alphagan Allergan øyedråper
Brymont Blumont Pharma Ltd. øyedråper
S01E BParasympatomimetika
S01E B01Pilokarpin
Pilokarpin Minims Bausch Health øyedråper
S01E CKarboanhydrasehemmere
S01E C01Acetazolamid
Diamox Amdipharm tabl.
S01E C03Dorzolamid
Trusopt Santen øyedråper
S01E C04Brinzolamid
Azopt Farmagon øyedråper
Azopt Novartis øyedråper
S01E C54Brinzolamid, kombinasjoner
Simbrinza 2care4 øyedråper (+ brimonidin)
Simbrinza Novartis øyedråper (+ brimonidin)
S01E DBetablokkere
S01E D01Timolol
Oftan Santen øyedråper
Timosan 2care4 depotøyedråper
Timosan Orifarm depotøyedråper
Timosan Santen depotøyedråper
S01E D02Betaksolol
Betoptic Novartis øyedråper
Betoptic S Novartis øyedråper
S01E D51Timolol, kombinasjoner
Azarga Novartis øyedråper (+ brinzolamid)
Combigan Allergan øyedråper (+ brimonidin)
Cosopt 2care4 øyedråper (+ dorzolamid)
Cosopt Santen øyedråper (+ dorzolamid)
Cosopt sine Santen øyedråper (+ dorzolamid)
Dorzolamid/Timolol Sandoz Sandoz øyedråper (+ dorzolamid)
Duokopt Laboratoires Théa øyedråper (+ dorzolamid)
DuoTrav Novartis øyedråper (+ travoprost)
Fixopost Laboratoires Théa øyedråper (+ latanoprost)
Fotil Santen øyedråper (+ pilokarpin)
Fotil forte Santen øyedråper (+ pilokarpin)
Ganfort Allergan øyedråper (+ bimatoprost)
Latiotim Sandoz øyedråper (+ latanoprost)
Taptiqom Santen øyedråper (+ tafluprost)
Travoprost/Timolol Medical Valley Medical Valley øyedråper (+ travoprost)
Travoprost/Timolol Mylan Mylan øyedråper (+ travoprost)
Xalcom Pfizer øyedråper (+ latanoprost)
S01E EProstaglandinanaloger
S01E E01Latanoprost
Monoprost Laboratoires Théa øyedråper
Xalatan Pfizer øyedråper
S01E E03Bimatoprost
Lumigan Allergan øyedråper
S01E E04Travoprost
Travatan 2care4 øyedråper
Travatan Farmagon øyedråper
Travatan Novartis øyedråper
S01E E05Tafluprost
Saflutan 2care4 øyedråper
Taflotan Orifarm øyedråper
Taflotan Santen øyedråper