ATC-register


L01B A
Folsyreanaloger
L01B A01
Metotreksat

Ebetrex Ebewe kons. til inf.

Jylamvo Therakind mikst.

Methotrexat Accord Accord inj.

Methotrexat Accord Accord kons. til inf.

L01B A04
Pemetreksed

Alimta Lilly pulv. til kons. til inf.

Pemetrexed Accord Accord kons. til inf., pulv. til kons. til inf.

Pemetrexed Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf., pulv. til kons. til inf.

Pemetrexed medac Medac pulv. til kons. til inf.

L01B B
Purinanaloger
L01B B02
Merkaptopurin

Puri-Nethol Aspen tabl.

Purimmun 2care4 Generics tabl.

Xaluprine Nova Laboratories mikst.

L01B B04
Kladribin

Litak Lipomed inj.

L01B B05
Fludarabin

Fludara Genzyme tabl.

Fludarabin Ebewe Ebewe kons. til inf./inj.

L01B B06
Klofarabin

Evoltra Genzyme kons. til inf.

L01B C
Pyrimidinanaloger
L01B C01
Cytarabin

Cytarabin Fresenius Kabi Fresenius Kabi inf./inj.

L01B C02
Fluorouracil

Fluorouracil Accord Accord inf./inj.

Tolak Pierre Fabre krem

L01B C05
Gemcitabin

Gemcitabine Accord Accord kons. til inf.

Gemkabi Fresenius Kabi kons. til inf.

L01B C06
Kapecitabin

Capecitabine Accord Accord tabl.

L01B C07
Azacitidin

Azacitidine Accord Accord pulv. til inj.

Azacitidine Stada Stada Arzneimittel pulv. til inj.

Vidaza Bristol-Myers Squibb pulv. til inj.

L01B C08
Decitabin

Dacogen Janssen pulv. til kons. til inf.

L01B C52
Fluorouracil, kombinasjoner

Actikerall Almirall lin. (+ salisylsyre)

L01B C53
Tegafur, kombinasjoner

Teysuno Nordic Drugs kaps. (+ gimeracil, oteracil)

L01B C59
Trifluridin, kombinasjoner

Lonsurf Les Laboratoires Servier tabl. (+ tipiracil)