Capecitabine Accord

Accord


Cytostatikum.

L01B C06 (Kapecitabin)TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Kapecitabin 150 mg, resp. 500 mg, vannfri laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Adjuvant behandling etter kirurgi hos pasienter med stadium III (Duke’s stadium C) kolonkreft. Behandling ved metastaserende kolorektalkreft. Førstelinjebehandling ved fremskreden ventrikkelkreft i kombinasjon med et platinumbasert regime. I kombinasjon med docetaksel til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når behandling med cytotoksisk kjemoterapi har feilet. Tidligere behandling skal ha inkludert et antrasyklin. Som monoterapi til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft hvor kjemoterapi med taksaner og antrasykliner har sviktet eller ikke er indisert.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal svelges hele med vann innen 30 minutter etter mat. Skal ikke deles eller knuses.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Xeloda «Roche»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Capecitabine Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 60 stk. (endose)
056682
H-resept
-
362,40 C
500 mg 120 stk. (endose)
116712
H-resept
Byttegruppe
2193,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2020