ATC-register


L01C A
Vincaalkaloider og analoger
L01C A01
Vinblastin
Velbe Stada Nordic pulv. til inj.
L01C A02
Vinkristin
Vincristine Pfizer inj.
L01C A04
Vinorelbin
Navelbine Pierre Fabre kaps., kons. til inf.
Navirel Medac kons. til inf.
Vinorelbin Accord Accord kons. til inf.
Vinorelbin Ebewe EBEWE kons. til inf.
Vinorelbine Orifarm Orifarm Generics kaps.
L01C A05
Vinflunin
Javlor Pierre Fabre kons. til inf.
L01C B
Podofyllotoksinderivater
L01C B01
Etoposid
Etoposid Ebewe EBEWE kons. til inf.
Etoposid Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Etoposide Accord Accord kons. til inf.
Vepesid Cheplapharm kaps.
L01C D
Taksaner
L01C D01
Paklitaksel
Abraxane Abacus Medicine pulv. til inf.
Abraxane Bristol-Myers Squibb pulv. til inf.
Pacligen Sandoz kons. til inf.
Paclitaxel Accord Accord kons. til inf.
Paclitaxel Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Pazenir ratiopharm pulv. til inf.
L01C D02
Docetaksel
Docetaxel Accord Accord kons. til inf.
Docetaxel Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
L01C D04
Kabazitaksel
Jevtana Orifarm kons. og væske til inf.
Jevtana sanofi-aventis kons. og væske til inf.
L01C E
Topoisomerase I (TOP-I)-hemmere
L01C E01
Topotekan
Hycamtin Novartis kaps., pulv. til kons. til inf.
Topotecan Accord Accord kons. til inf.
Topotecan Ebewe EBEWE kons. til inf.
L01C E02
Irinotekan
Irinotecan Accord Accord kons. til inf.
Irinotecan Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Onivyde pegylated liposomal Les Laboratoires Servier kons. til inf.
L01C X
Andre plantealkaloider og naturprodukter
L01C X01
Trabektedin
Yondelis Pharma Mar pulv. til kons. til inf.