Topotecan Ebewe

EBEWE


Cytostatikum.

L01C E01 (Topotekan)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Topotekanhydroklorid tilsv. topotekan 4 mg, vinsyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Monoterapi: Pasienter med metastatisk ovarialkreft etter svikt av førstelinje- eller påfølgende behandling. Pasienter med residiv av småcellet lungekreft (SCLC) hvor gjentatt behandling med førstelinjeregimet ikke er egnet. I kombinasjon med cisplatin: Pasienter med cervikal kreft som residiverer etter strålebehandling og pasienter med sykdom i stadium IVB. Pasienter som tidligere er eksponert for cisplatin krever et uavbrutt, behandlingsfritt intervall for å rettferdiggjøre behandling med kombinasjonen.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnede hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 7 dager ved 20-25°C og ved 2-8°C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør oppløsningen brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før og under bruk brukerens ansvar, og er normalt maks. 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted ved kontrollerte og godkjente aseptiske forhold.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Topotecan Accord «Accord»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Topotecan Ebewe, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 5 × 4 ml (hettegl.)
471680
-
Byttegruppe
15214,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.06.2018