Topotecan Ebewe

EBEWE

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01X X17

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X X17
Topotekan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av topotekan kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Topotekan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Topotekan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Topotekanhydroklorid tilsv. topotekan 4 mg, vinsyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Monoterapi: Pasienter med metastatisk ovarialkreft etter svikt av førstelinje- eller påfølgende behandling. Pasienter med residiv av småcellet lungekreft (SCLC) hvor gjentatt behandling med førstelinjeregimet ikke er egnet. I kombinasjon med cisplatin: Pasienter med cervikal kreft som residiverer etter strålebehandling og pasienter med sykdom i stadium IVB. Pasienter som tidligere er eksponert for cisplatin krever et uavbrutt, behandlingsfritt intervall for å rettferdiggjøre behandling med kombinasjonen.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnede hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 7 dager ved 20-25°C og ved 2-8°C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør oppløsningen brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før og under bruk brukerens ansvar, og er normalt maks. 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted ved kontrollerte og godkjente aseptiske forhold.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Topotecan Accord «Accord»


Sist endret: 29.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Topotecan Ebewe, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml5 × 4 ml (hettegl.)
471680
SPC_ICON-
Byttegruppe
15214,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.