ATC-register

LANTINEOPLASTISKE OG IMMUNMODULERENDE MIDLER
L01Antineoplastiske midler
L01CPlantealkaloider og andre naturprodukter
L01C AVincaalkaloider og analoger
L01C A01Vinblastin
Velbe Stada Nordic pulv. til inj.
L01C A02Vinkristin
Vincristine Pfizer inj.
L01C A04Vinorelbin
Navelbine Pierre Fabre kaps., kons. til inf.
Navirel Medac kons. til inf.
Vinorelbin Accord Accord kons. til inf.
Vinorelbin Ebewe EBEWE kons. til inf.
Vinorelbine Orifarm Orifarm Generics kaps.
L01C A05Vinflunin
Javlor Pierre Fabre kons. til inf.
L01C BPodofyllotoksinderivater
L01C B01Etoposid
Etoposid Ebewe EBEWE kons. til inf.
Etoposid Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Etoposide Accord Accord kons. til inf.
Vepesid 2care4 kaps.
Vepesid Cheplapharm kaps.
L01C DTaksaner
L01C D01Paklitaksel
Abraxane Abacus Medicine pulv. til inf.
Abraxane Celgene pulv. til inf.
Pacligen Sandoz kons. til inf.
Paclitaxel Accord Accord kons. til inf.
Paclitaxel Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
L01C D02Docetaksel
Docetaxel Accord Accord kons. til inf.
Docetaxel Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
L01C D04Kabazitaksel
Jevtana sanofi-aventis kons. og væske til inf.
L01C XAndre plantealkaloider og naturprodukter
L01C X01Trabektedin
Yondelis Pharma Mar pulv. til kons. til inf.