Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.09.2022, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Bonviva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.09.2022

Det er mangel på Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ibandronsyre, som er virkestoffet i Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Bonviva «Atnahs»

Risiko for å brekke sprøyte av Icatibant Teva

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 08.09.2022

Risiko for at sprøyten kan brekke når den tas ut av pakningen. Informer pasientene om å åpne pakningen forsiktig når de skal bruke sprøyten.

Lenke til SLV

Icatibant Teva «Teva»

Mangel på Tramagetic OD

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.08.2022

Det er mangel på Tramagetic OD 150 mg depottabletter. Pasienter som bruker Tramagetic OD bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic OD. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Tramagetic

Tramagetic OD, Tramagetic Retard «Mundipharma»

Mangel på Caprelsa

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.07.2022

Det er ventet mangel på Caprelsa 100 mg og 300 mg. Helsepersonell oppfordres til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke er tilgjengelig. Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev" som orienter om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer.

Mangel på Caprelsa

Caprelsa «Genzyme»

Mangel på Terbinafin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.07.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Terbinafin Orifarm tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med terbinafinhydroklorid på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Lenke til SLV

Terbinafin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Atropin injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.07.2022

Det er mangel på Atropin injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Atropin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atropin, som er virkestoffet i Atropin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Atropin injeksjonsvæske

Atropin «Takeda»

Mangel på Nevanac øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.07.2022

Det er mangel på Nevanac øyedråper i begge styrkene. Pasienter som bruker Nevanac bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nepafenak, som er virkestoffet i Nevanac.Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger, vurder en annen behandling.

Mangel på Nevanac øyedråper

Nevanac «Novartis»

Mangel på Spirix

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.07.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Spirix tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med spironolakton på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Spirix

Spirix «Orifarm Healthcare»

Mangel på Cortison tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.06.2022

Det er mangel på Cortison 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Cortison bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kortisonacetat, som er virkestoffet i Cortison. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Cortison «Orifarm Healthcare»

Paxlovid - forventet levering 1 oktober 2022

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.06.2022

Forventet levering av Paxlovid estimert til 1 oktober 2022

Paxlovid «Pfizer»

Defitelio (defibrotid) skal ikke brukes profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 13.06.2022

På bakgrunn av legemidlets sikkerhetsprofil og resultatene fra studien 15-007, anbefales ikke Defitelio brukt profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Les mer her

Defitelio «Gentium»

Mangel på Sertralin Hexal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.06.2022

Det er mangel på Sertralin Hexal 50 mg tabletter. Ved utenlandske pakninger: Pasienter som bruker Sertralin Hexal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sertralinhydroklorid, som er virkestoffet i Sertralin Hexal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Sertralin Hexal

Sertralin HEXAL «HEXAL»

Mangel på Azitromax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.06.2022

Det er mangel på Azitromax 40 mg/ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Azitromax] bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azitromycin, som er virkestoffet i Azitromax. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Azitromax

Azitromax «Pfizer»

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Det er mangel på Ixiaro injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ixiaro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med inktivert japansk encefalitt virus, som er virkestoffet i Ixiaro. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

IXIARO «Valneva»

Mangel på Augmentin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.05.2022

Det er mangel på Augmentin 400 mg/5 ml / 57 mg/5 ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat, som er virkestoffet i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Augmentin pulver til mikstur

Augmentin «GlaxoSmithKline»

Mangel på Xalcom øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.04.2022

Det er mangel på Xalcom 50 µg/ml + 5 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Xalcom bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med timolol og latanoprost, som er virkestoffene i Xalcom. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Xalcom «Upjohn EESV»

Oppdatert forskrivningsveiledning for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.04.2022

Forskrivningsveiledningen for Pradaxa er oppdatert med: - informasjon om forebygging av blødninger - forebygging av medisineringsfeil for Pradaxa mikstur - oppdatert doseringsveiledning for pediatriske pasienter Det er også utarbeidet en opplæringsvideo for Pradaxa mikstur.

Klikk her for oppdatert forskrivningsveiledning

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Carexarit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.03.2022

Det er mangel på Carexarit 25 µg tabletter. Pasienter som bruker Carexarit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klonidin, som er virkestoffet i Carexarit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Carexarit «2care4 Generics»

Mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2022

Det er mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur. Pasienter som har bruker Amoxicillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoxicillin, som også er virkestoffet i Amoxicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Amoxicillin Sandoz «Sandoz»

Mangel på Zofran mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2022

Det er mangel på Zofran 0,8 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Zofran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Zofran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Zofran mikstur

Zofran «Novartis», Zofran «2care4»

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2021

Det er meldt mangel på Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin. Se nyhetssak for detaljer. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Apocillin «Actavis»

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 23.11.2021

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb grunnet flere rapporter om klinisk resistens. Før ivermektin skrives ut skal pasienten ha prøvd permetrin og/eller benzylbenzoat. Forsikre deg om at pasienten og alle nærkontakter har brukt de topikale legemidlene riktig, på hele kroppen og i 2 runder med 1 uke mellom påføringene, og at rådene om sanerende tiltak med skift og vask av klær og sengetøy mm er fulgt nøye. Ved behandlingssvikt bør man bytte topikal behandling. Ivermektin har dårlig effekt mot skabb-egg og må derfor gis 2 ganger med 7 dager imellom dosene, evt sammen med permetrin eller benzylbenzoat. Alle sanerende tiltak må gjennomføres.

Lenke til www.fhi.no

Ivermectin Medical Valley «Medical Valley», Scatol «2care4 Generics»

Calcium-Sandoz brusetabletter - leveringssvikt

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.11.2021

Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kalsium, som er virkestoffet i Calcium-Sandoz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Calcium-Sandoz brusetabletter

Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.09.2021

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Det er ikke muligå skagge utenlandske pakninger. Annen behandling bør vurderes.

Mangel på Egazil depottabletter

Egazil «Evolan Pharma»

Mangel på Vivotif tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2021

Det er mangel på Vivotif tabletter. Pasienter som bruker Vivotif bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi, som er virkestoffet i Vivotif. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Vivotif tabletter

Vivotif «Emergent»

Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.04.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Det er for tiden ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger. Inntil videre er det ikke mulig å forskrive Champix tabletter.

Champix «Pfizer»

Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2020

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lederspan «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2022. Du bør informere pasientene om dette.

Les mer her

Detrusitol SR «Upjohn EESV»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

Les mer om mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Stesolid «Actavis»