Nix

ACO HUD


Middel mot lus og skabb.

P03A C04 (Permetrin)KREM 5%: 1 g inneh.: Permetrin 50 mg, fraksjonert kokosnøttolje, glyserolmonostearat, makrogolcetyleter, cetomakrogol 1000, isopropylmyristat, lanolinalkohol/flytende parafin, butylhydroksytoluen (E 321), glyserol, formaldehyd, karbomer, natriumhydroksid, renset vann.


SJAMPO 1%: 1 ml inneh.: Permetrin 10 mg, isopropanol, stearalkoniumklorid, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hydrolysert kollagen, hydroksyetylcellulose, propylenglykol, sitronsyre, ceteth 10 (BRIJ-56), cetylalkohol, kanadabalsam, parfyme, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Indikasjoner

Krem: Skabb. Flatlus. Sjampo: Hodelus.

Dosering

Skabb (krem): Pga. store variasjoner i hudens overflate og type er det ikke mulig å fastsette eksakte doseringsanbefalinger. Følgende tabell viser den omtrentlige mengden krem som trengs ved en behandling:

Barn 2 måneder-1 år

opptil 1/8 tube

Barn 1-5 år

opptil 1/4 tube

Barn 5-12 år

opptil 1/2 tube

Voksne og barn >12 år

opptil 1 tube

Enkelte voksne kan ha behov for mer enn 1 tube, men det skal ikke brukes mer enn 2 tuber. Huden skal være tørr og avkjølt før behandlingen starter. Påfør krem over hele kroppen. Smør også huden mellom fingre og tær, under negler, på håndledd, i armhuler, ytre genitalia, bryster og sete. Hos voksne og barn >2 år smøres hode og ansikt kun ved synlige skabbangrep der. Hos eldre og barn <2 år smøres også hals, ansikt, ører og hodebunn, men unngå området rundt øynene og området rundt munnen hvor kremen kan slikkes av (barn <2 år). Vask hele kroppen etter 12 timer. Har man vasket hendene før 8 timer er gått, skal hendene smøres igjen. En behandling er vanligvis tilstrekkelig. Ny påføring tidligst 7 dager etter første påføring, ved uteblitt tilheling eller ved nye lesjoner.
Flatlus (krem): Infiserte hudpartier skal være rene og tørre. Opptil 1/3 av en 30 g tube er tilstrekkelig for å smøre inn alle områder med hår, også de tynt behårete, unntatt øyevippene og øyenbrynene som skal undersøkes for egg og lus. For barn og relativt hårløse pasienter vil det være behov for proporsjonalt mindre krem. Enkelte voksne vil ha behov for noe mer krem, men det skal ikke brukes mer enn 2/3 av tuben. La kremen sitte på huden i minimum 8 timer, men ikke lenger enn 24 timer, før den vaskes av.
Hodelus (sjampo): Voksne og barn >6 måneder: Vask håret med vanlig sjampo uten balsameffekt. Medisinsk sjampo med lav pH bør heller ikke anvendes. Tørk håret med håndkle, men la det forbli fuktig. Rist flasken før bruk. Masser håret og hodebunnen med sjampoen, vær særlig omhyggelig med håret bakom ørene og i nakken. Til skulderlangt hår beregnes en pakning pr. behandling. La sjampoen virke i 10 minutter og skyll deretter grundig med vann. Gre håret mens det ennå er vått med en finkam for å fjerne døde lus og egg. Tørk håret som vanlig, men med et annet håndkle enn det som ble brukt ved den første hårvasken. En behandling er vanligvis tilstrekkelig. Av og til kan enkelte egg overleve behandlingen og nye lus klekkes ut. Disse dør vanligvis i løpet av noen dager. Bruk av finkam bør fortsette i 1 uke etter behandlingen for å bli kvitt ev. nyutklekkede lus. Effekten av preparatet varer i ca. 14 dager. En kan vaske håret som normalt i denne tiden. Om levende lus finnes i håret 7-10 dager etter behandling, skal behandlingen gjentas. Ved aktiv infestasjon etter 14-20 dager, skal behandling med alternativt preparat vurderes.
Administrering: Krem: Til bruk på hud. Sjampo: Til bruk i hår og hodebunn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Unngå å få preparatet i øynene. Ved uhell må øynene skylles godt med vann eller med fysiologisk saltvann, hvis mulig. Helsepersonell som utfører mange behandlinger bør anvende hansker. Gis kun hvis absolutt nødvendig ved hypersensitivitet for krysantemumer/kurvblomst-arter. I slike tilfeller bør et preparat med annen kjemisk virkning brukes. Krem: Eldre og barn <2 år bør bare behandles i samråd med lege, barn 2-23 måneder under tett medisinsk oppfølging. Inneholder formaldehyd og butylhydrokstoluen som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydrokstoluen kan i tillegg gi irritasjon i øyne og slimhinner. Behandling av eksematøslignende reaksjoner med kortikosteroider skal avbrytes før behandling med permetrin pga. risiko for forverring av skabbinfeksjoner. Sannsynligheten for at kombinasjon vil gi kraftigere bivirkninger eller redusert effekt er imidlertid liten. Sjampo: Barn <6 måneder bør bare behandles i samråd med lege, barn 6 måneder-3 år under tett spesialistoppfølging. Permetrin påvirkes ikke av klor i svømmebasseng. Hvis gjentatt behandling ikke gir effekt bør alternativ behandling overveies. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund), propylenglykol som kan gi hudirritasjon, cetylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) og stearalkoniumklorid som kan virke irriterende på huden. Behandlingssvikt og resistensutvikling: Effekt på hodelus varierer geografisk og over tid. Feildosering/-administrering, manglende samtidig behandling av husstandsmedlemmer og reinfestasjon ved kontakt med andre personer kan bidra til behandlingssvikt. Det er også påvist resistens, men klar sammenheng mellom manglende effekt og kjente mutasjoner som gir pyretroidresistens er ikke fastslått. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende korrekt bruk av lusemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Som et forsiktighetstiltak bør bruk under graviditet unngås, hvis ikke behandlingsalternativer med mekanisk virkning ikke har hatt effekt og/eller kvinnens tilstand nødvendiggjør behandling med permetrin. Erfaring hos gravide er begrenset. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Hvis nødvendig kan bruk under graviditet vurderes.
Amming: Ukjent om permetrin skilles ut i morsmelk. Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes er forventet ettersom systemisk eksponering er minimal. Tatt i betraktning fordel av amming for barnet og fordel av behandling for mor, må det tas en beslutning om ammingen eller behandlingen skal avsluttes/avstås fra.

 

Bivirkninger

Krem

Organklasse Bivirkning
Hud
Ukjent frekvens Brennende og stikkende ubehag. Oppstår hos enkelte like etter applikasjon. Mest vanlig hos pasienter med utbredt angrep av skabb, men er oftest av mild og forbigående karakter.
Andre tegn og symptomer på irritasjon som erytem, ødem, eksem, utslett og pruritus. Anses for øvrig å være en del av sykdomsbildet.
Nevrologiske
Vanlige Parestesi

Krem

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Nevrologiske Parestesi
Ukjent frekvens
Hud Brennende og stikkende ubehag. Oppstår hos enkelte like etter applikasjon. Mest vanlig hos pasienter med utbredt angrep av skabb, men er oftest av mild og forbigående karakter.
Andre tegn og symptomer på irritasjon som erytem, ødem, eksem, utslett og pruritus. Anses for øvrig å være en del av sykdomsbildet.

Sjampo

Organklasse Bivirkning
Hud
Vanlige Pruritus, som for øvrig anses å være en del sykdomsbildet
Mindre vanlige Lett ødem i hodebunnen
Sjeldne Stikkende følelse, svie
Nevrologiske
Ukjent frekvens Parestesi

Sjampo

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Pruritus, som for øvrig anses å være en del sykdomsbildet
Mindre vanlige
Hud Lett ødem i hodebunnen
Sjeldne
Hud Stikkende følelse, svie
Ukjent frekvens
Nevrologiske Parestesi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Massiv overdosering av permetrin vil antagelig gi overfølsomhetsreaksjoner. Symptomer på overdosering kan oppstå etter utilsiktet eller frivillig oralt inntak, og i sjeldne tilfeller etter absorpsjon gjennom huden etter overdreven påføring. Rapporterte symptomer er kvalme, oppkast, svimmelhet og kramper.
Behandling: Krem: Symptomatisk behandling er indisert dersom overfølsomhetsreaksjoner skulle oppstå. Dersom barn har svelget innholdet i tuben, bør mageskylling innen 2 timer overveies. Sjampo: Rask absorpsjon av isopropanol bør berettige overveielse av mageskylling innen 2 timer fra inntaket, men vil antagelig være til liten hjelp på et senere tidspunkt. Behandlingen bør følge samme mønster som ved alkoholintoksikasjon og bør omfatte opprettholdelse av væskebalansen med passende elektrolyttløsninger, monitorering av glykemi og kontroll av pasientens kroppstemperatur (pasienten må holdes varm). Ved ekstreme tilfeller kan hemodialyse eller peritoneal dialyse være til hjelp for å fjerne isopropanol fra blodet.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk derivat av pyretrin, som tilhører en gruppe insekticider av vegetabilsk opprinnelse. Sjampo: Tilsatt isopropanol for å forsterke den drepende effekten på luseegg.
Virkningsmekanisme: Antas å virke ved å indusere elektrokjemiske forstyrrelser i parasittens nervesystem, hvilket fører til inkoordinasjon, kollaps og død innen noen minutter.
Absorpsjon: Lav toksisitet. Ca. 1% av applisert mengde absorberes systemisk.
Metabolisme: Krem: Hovedmetabolitten kan påvises i urinen innen 7 timer og opptil 4 uker etter applikasjon over hele kroppen.
Utskillelse: I urinen.

Andre opplysninger

Krem: Misfarger ikke tekstiler.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nix, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5% 30 g
441642
-
-
* F

Nix, SJAMPO:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1% 59 ml
399535
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.08.2019