Nix

ACO HUD


Middel mot lus og skabb.

P03A C04 (Permetrin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 5%: 1 g inneh.: Permetrin 50 mg, fraksjonert kokosnøttolje, glyserolmonostearat, makrogolcetyleter, cetomakrogol 1000, isopropylmyristat, lanolinalkohol​/​flytende parafin, butylhydroksytoluen (E 321), glyserol, formaldehyd, karbomer, natriumhydroksid, renset vann.


SJAMPO 1%: 1 ml inneh.: Permetrin 10 mg, isopropanol, stearalkoniumklorid, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hydrolysert kollagen, hydroksyetylcellulose, propylenglykol, sitronsyre, ceteth 10 (BRIJ-56), cetylalkohol, kanadabalsam, parfyme, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Dosering

Skabb (krem)
2 behandlingsrunder er nødvendig. Omtrentlig mengde pr. behandling (personer med mye kroppshår trenger mer krem):

Barn 2 måneder-1 år

1/8 tube

Barn 1-5 år

1/4 tube

Barn 5-12 år

1/2 tube

Voksne og barn >12 år

1 tube

Enkelte voksne kan ha behov for >1 tube, men det skal ikke brukes >2 tuber. Huden skal være tørr og avkjølt før behandlingsstart. Kremen trenger godt inn i huden, så det er ikke nødvendig å påføre så mye krem at den synes. Påfør krem over hele kroppen, inkl. hals, ansikt og ører. Smør også huden mellom fingre og tær, under negler, på håndledd, i armhuler, håndflater og fotsåler, ytre genitalia, bryster​/​brystkasse og sete. Hos barn <3 år skal også hodebunnen smøres. Hos voksne og barn >3 år skal hodebunnen behandles ved typiske tegn på skabbinfeksjon i dette området. Unngå påføring på området rundt øynene. Hos barn skal også området rundt munnen hvor kremen kan slikkes av unngås. Barn bør hindres fra å slikke kremen fra hendene. Om nødvendig bør barnet bruke hansker. Vask hele kroppen etter 24 timer. Hvis hendene er vasket før dette skal de smøres igjen. Behandlingen skal gjentas 7 dager etter 1. behandling.
Flatlus (krem)
Infiserte hudpartier skal være rene og tørre. Opptil 1/3 av en 30 g tube er tilstrekkelig for å smøre inn alle områder med hår, også de tynt behårete, unntatt øyevippene og øyenbrynene som skal undersøkes for egg og lus. For barn og relativt hårløse pasienter vil det være behov for proporsjonalt mindre krem. Enkelte voksne vil ha behov for noe mer krem, men det skal ikke brukes mer enn 2/3 av tuben. La kremen sitte på huden i minimum 8 timer, men ikke lenger enn 24 timer, før den vaskes av.
Hodelus (sjampo)
Voksne og barn >6 måneder: Vask håret med vanlig sjampo uten balsameffekt. Medisinsk sjampo med lav pH bør heller ikke anvendes. Tørk håret med håndkle, men la det forbli fuktig. Rist flasken før bruk. Masser håret og hodebunnen med sjampoen, vær særlig omhyggelig med håret bakom ørene og i nakken. Til skulderlangt hår beregnes en pakning pr. behandling. La sjampoen virke i 10 minutter og skyll deretter grundig med vann. Gre håret mens det ennå er vått med en finkam for å fjerne døde lus og egg. Tørk håret som vanlig, men med et annet håndkle enn det som ble brukt ved den første hårvasken. En behandling er vanligvis tilstrekkelig. Av og til kan enkelte egg overleve behandlingen og nye lus klekkes ut. Disse dør vanligvis i løpet av noen dager. Bruk av finkam bør fortsette i 1 uke etter behandlingen for å bli kvitt ev. nyutklekkede lus. Effekten av preparatet varer i ca. 14 dager. En kan vaske håret som normalt i denne tiden. Om levende lus finnes i håret 7-10 dager etter behandling, skal behandlingen gjentas. Ved aktiv infestasjon etter 14-20 dager, skal behandling med alternativt preparat vurderes.
Administrering Krem: Til bruk på hud. Sjampo: Til bruk i hår og hodebunn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Unngå å få preparatet i øynene. Ved uhell må øynene skylles godt med vann eller med fysiologisk saltvann, hvis mulig. Omsorgspersoner som administrerer permetrin anbefales å bruke hansker. Gis kun hvis absolutt nødvendig ved hypersensitivitet for krysantemumer​/​kurvblomst-arter. I slike tilfeller bør et preparat med annen kjemisk virkning brukes. Krem: Eldre og barn <2 år bør bare behandles i samråd med lege, barn 2-23 måneder under tett medisinsk oppfølging. Inneholder formaldehyd og butylhydrokstoluen som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydrokstoluen kan i tillegg gi irritasjon i øyne og slimhinner. Behandling av eksematøslignende reaksjoner med kortikosteroider skal avbrytes før behandling med permetrin pga. risiko for forverring av skabbinfeksjoner. Sannsynligheten for at kombinasjon vil gi kraftigere bivirkninger eller redusert effekt er imidlertid liten. Sjampo: Barn <6 måneder bør bare behandles i samråd med lege, barn 6 måneder-3 år under tett spesialistoppfølging. Permetrin påvirkes ikke av klor i svømmebasseng. Hvis gjentatt behandling ikke gir effekt bør alternativ behandling overveies. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund), propylenglykol som kan gi hudirritasjon, cetylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) og stearalkoniumklorid som kan virke irriterende på huden. Behandlingssvikt og resistensutvikling: Effekt på hodelus varierer geografisk og over tid. Feildosering​/​-administrering, manglende samtidig behandling av husstandsmedlemmer og reinfestasjon ved kontakt med andre personer kan bidra til behandlingssvikt. Det er også påvist resistens, men klar sammenheng mellom manglende effekt og kjente mutasjoner som gir pyretroidresistens er ikke fastslått. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende korrekt bruk av lusemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSom et forsiktighetstiltak bør bruk under graviditet unngås, hvis ikke behandlingsalternativer med mekanisk virkning ikke har hatt effekt og​/​eller kvinnens tilstand nødvendiggjør behandling med permetrin. Erfaring hos gravide er begrenset. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet.
AmmingUkjent om permetrin skilles ut i morsmelk. Ingen effekt på nyfødte​/​spedbarn som ammes er forventet ettersom systemisk eksponering er minimal. Tatt i betraktning fordel av amming for barnet og fordel av behandling for mor, må det tas en beslutning om ammingen eller behandlingen skal avsluttes​/​avstås fra.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Massiv overdosering av permetrin vil antagelig gi overfølsomhetsreaksjoner. Symptomer på overdosering kan oppstå etter utilsiktet eller frivillig oralt inntak, og i sjeldne tilfeller etter absorpsjon gjennom huden etter overdreven påføring. Rapporterte symptomer er kvalme, oppkast, svimmelhet, hodepine og kramper.
BehandlingKrem: Symptomatisk behandling er indisert dersom overfølsomhetsreaksjoner skulle oppstå. Dersom barn har svelget innholdet i tuben, bør mageskylling innen 2 timer overveies. Sjampo: Rask absorpsjon av isopropanol bør berettige overveielse av mageskylling innen 2 timer fra inntaket, men vil antagelig være til liten hjelp på et senere tidspunkt. Behandlingen bør følge samme mønster som ved alkoholintoksikasjon og bør omfatte opprettholdelse av væskebalansen med passende elektrolyttløsninger, monitorering av glykemi og kontroll av pasientens kroppstemperatur (pasienten må holdes varm). Ved ekstreme tilfeller kan hemodialyse eller peritoneal dialyse være til hjelp for å fjerne isopropanol fra blodet.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSyntetisk derivat av pyretrin, som tilhører en gruppe insekticider av vegetabilsk opprinnelse. Sjampo: Tilsatt isopropanol for å forsterke den drepende effekten på luseegg.
VirkningsmekanismeAntas å virke ved å indusere elektrokjemiske forstyrrelser i parasittens nervesystem, hvilket fører til inkoordinasjon, kollaps og død innen noen minutter.
AbsorpsjonLav toksisitet. Ca. 1% av applisert mengde absorberes systemisk.
MetabolismeKrem: Hovedmetabolitten kan påvises i urinen innen 7 timer og opptil 4 uker etter applikasjon over hele kroppen.
UtskillelseI urinen.

Andre opplysninger

Krem: Misfarger ikke tekstiler.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nix, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5% 30 g
441642

-

* F

Nix, SJAMPO:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1% 59 ml
399535

-

* F

Individuell refusjon

Permetrin
Legemidler: Nix krem, Permetrin krem
Indikasjon: Skabb.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Nix KREM 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Nix SJAMPO 1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

19.07.2021


Sist endret: 26.08.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)