Synalar med Chinoform

Bioglan


Kortikosteroid, gruppe III (sterke) + antiseptikum.

D07B C02 (Kliokinol, Fluocinolonacetonid)KREM: 1 g inneh.: Fluocinolonacetonid 0,25 mg, kliokinol 30 mg, vannfri sitronsyre, parafin, sorbitanmonostearat, cetostearylalkohol, polysorbat 60, propylenglykol, metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), natriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske, og kløende lidelser i hud, når mistenkt eller manifest infeksjon foreligger, og denne ikke kan behandles separat. Intertrigo. Seboreisk eksem.

Dosering

Påsmøres tynt 2-3 ganger daglig, ev. 1 gang daglig i lette tilfeller. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjon forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Ulcus cruris og sårdannelser for øvrig. Perioral dermatitt. Rosacea. Akne. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Bleiedermatitt. Pruritus ani et vulvae.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke hos barn <1 år. Ved bruk hos barn >1 år bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager. Okklusjon bør ikke benyttes hos barn. Sterke kortikosteroider bør ikke brukes i ansiktet. Er bruk av sterke kortikosteroider nødvendig ved mer terapiresistente tilstander, bør behandlingsvarigheten begrenses. Applikasjon i øynene og deres omgivelser bør unngås. Begrenset behandlingsvarighet også ved applikasjon på intertriginøse områder. Ved behandling av psoriasis er nøye kontroll av pasienten nødvendig. Generalisert pustulær psoriasis kan utvikles, særlig ved langvarig behandling. Takyfylaksi, høyere doser og utvikling av hudatrofi øker mulighet for systemreaksjoner. Etter seponering er rebound-effekt med oppblussing av sykdommen rapportert. En utbredt plaque psoriasis bør ikke behandles med lokale kortikosteroider. Ved opptreden av uheldige virkninger lokalt eller systemisk seponeres behandlingen. Ved samtidig virusinfeksjon bør denne behandles ved siden av med et egnet middel. Hvis respons ikke inntrer raskt, bør behandlingen med Synalar med Chinoform stoppes inntil infeksjonen er tilfredsstillende kontrollert. Ved lengre tids bruk på større hudområder kan absorptive komplikasjoner ikke utelukkes (nevrotoksisitet/chinoform). Preparatet inneholder cetostearylalkohol og propylenglykol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Teratogen effekt er sett i dyreforsøk. Relevansen av dette ved bruk hos menneske er ikke klarlagt. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Striae. Telangiektasi. Purpura. Pigmentforandringer. Infeksiøse: Maskering og spredning av infeksjoner forårsaket av ikke-følsomme mikroorganismer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Systemeffekter (hyperkortisisme, suppresjon av binyrebarkfunksjon) kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling over store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Hud: Maskering og utvikling av kontakteksem. Ukjent frekvens: Hud: Steroidakne. Rosacealignende hud.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiseptikum (kliokinol) med god virkning mot en rekke bakterier og sopparter.
Absorpsjon: Fluocinolonacetonid kan absorberes. Store regionale variasjoner i absorpsjon av glukokortikoider i hud. Absorpsjonsgraden er dessuten avhengig av kremgrunnlag og bruk av okklusiv behandling. Lokalt applisert chinoform kan absorberes i betydelig grad.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Synalar med Chinoform, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 g
098256
Blå resept
-
64,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.12.2013