Synalar med Chinoform

Bioglan

Kortikosteroid, gruppe III (sterke) + antiseptikum.

ATC-nr.: D07B C02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM: 1 g inneh.: Fluocinolonacetonid 0,25 mg, kliokinol 30 mg, vannfri sitronsyre, parafin, sorbitanmonostearat, cetostearylalkohol, polysorbat 60, propylenglykol, metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), natriumedetat, renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske, og kløende lidelser i hud, når mistenkt eller manifest infeksjon foreligger, og denne ikke kan behandles separat. Intertrigo. Seboreisk eksem.

Dosering

Påsmøres tynt 2-3 ganger daglig, ev. 1 gang daglig i lette tilfeller. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjon forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Ulcus cruris og sårdannelser for øvrig. Perioral dermatitt. Rosacea. Akne. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Bleiedermatitt. Pruritus ani et vulvae.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke hos barn <1 år. Ved bruk hos barn >1 år bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager. Okklusjon bør ikke benyttes hos barn. Sterke kortikosteroider bør ikke brukes i ansiktet. Er bruk av sterke kortikosteroider nødvendig ved mer terapiresistente tilstander, bør behandlingsvarigheten begrenses. Applikasjon i øynene og deres omgivelser bør unngås. Begrenset behandlingsvarighet også ved applikasjon på intertriginøse områder. Ved behandling av psoriasis er nøye kontroll av pasienten nødvendig. Generalisert pustulær psoriasis kan utvikles, særlig ved langvarig behandling. Takyfylaksi, høyere doser og utvikling av hudatrofi øker mulighet for systemreaksjoner. Etter seponering er rebound-effekt med oppblussing av sykdommen rapportert. En utbredt plaque psoriasis bør ikke behandles med lokale kortikosteroider. Ved opptreden av uheldige virkninger lokalt eller systemisk seponeres behandlingen. Ved samtidig virusinfeksjon bør denne behandles ved siden av med et egnet middel. Hvis respons ikke inntrer raskt, bør behandlingen med Synalar med Chinoform stoppes inntil infeksjonen er tilfredsstillende kontrollert. Ved lengre tids bruk på større hudområder kan absorptive komplikasjoner ikke utelukkes (nevrotoksisitet/chinoform). Preparatet inneholder cetostearylalkohol og propylenglykol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Teratogen effekt er sett i dyreforsøk. Relevansen av dette ved bruk hos menneske er ikke klarlagt. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.
Fluocinolon

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Striae. Telangiektasi. Purpura. Pigmentforandringer. Infeksiøse: Maskering og spredning av infeksjoner forårsaket av ikke-følsomme mikroorganismer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Systemeffekter (hyperkortisisme, suppresjon av binyrebarkfunksjon) kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling over store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Hud: Maskering og utvikling av kontakteksem. Ukjent frekvens: Hud: Steroidakne. Rosacealignende hud.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiseptikum (kliokinol) med god virkning mot en rekke bakterier og sopparter.
Absorpsjon: Fluocinolonacetonid kan absorberes. Store regionale variasjoner i absorpsjon av glukokortikoider i hud. Absorpsjonsgraden er dessuten avhengig av kremgrunnlag og bruk av okklusiv behandling. Lokalt applisert chinoform kan absorberes i betydelig grad.

Sist endret: 19.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.12.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Synalar med Chinoform, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
15 g
098256
Blå resept
-
64,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

pruritus ani (analkløe): Kløe i og rundt endetarmsåpningen.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.