Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Povidon)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Povidon 50 mg, borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, benzalkoniumklorid 50 μg, natriumhydroksid, sterilt vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1 dråpe i hvert øye 4 ganger daglig eller ved behov.
Administrering Kun til okulær bruk. Beholderens spiss skal ikke komme i kontakt med overflater, inkl. øyet, da dette kan medføre øyeskader og kontaminere oppløsningen. Ved samtidig bruk av annen lokal øyebehandling (f.eks ved behandling av glaukom) skal preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Oculac skal alltid dryppes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, skal behandlingen seponeres og lege​/​øyelege kontaktes. Dette legemidlet inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid pr. ml. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, symptomer på tørre øyne og kan påvirke tårefilmen og hornhinnen, og skal derfor brukes med forsiktighet ved tørre øyne og risiko for sykdom på hornhinnen. Pasienten bør følges opp regelsmessig ved langvarig bruk. Benzalkoniumklorid kan misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser skal være tatt av øynene før drypping. Etter drypping skal man vente i 15 minutter innen kontaktlinsene settes på igjen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Dersom forbigående uklart syn oppstår, må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten, da systemisk absorpsjon av povidon forventes å være minimal. Det er lite sannsynlig at fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVannløselig polymer som fukter og smører øyets overflate.
UtskillelseI urin, det meste innen 11 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 1 måned etter åpning. Innholdet er sterilt inntil forseglingen brytes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Høye saltkonsentrasjoner, f.eks. av natriumsulfat i kulde og natriumklorid i varme, kan resultere i utfelling av povidon. Pga. opppløsningens ionestyrke danner metyl- og propylparahydroksybenzoat lett komplekser med povidon.

 

Pakninger, priser og refusjon

Oculac, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/ml 10 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
480664

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Oculac ØYEDRÅPER, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

05.11.2020


Sist endret: 15.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)