Utgåtte legemidler 2017

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket. Mangelsituasjoner er også omtalt i den enkelte Felleskatalogtekst.

Altargo «GlaxoSmithKline» salve (D06A X13 retapamulin).
Antibiotikum.

Amiodaron «Stragen» konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (C01B D01 amiodaron).
Antiarytmikum klasse III.

Amlodipin «Actavis» tabletter (C08C A01 amlodipin).
Kalsiumantagonist.

Betnovat «GlaxoSmithKline» liniment 0,1% (D07A C01 betametason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Krem 0,1%, oppløsning 1 mg/ml og salve 0,1% er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bonefos «Bayer AB» tabletter (M05B A02 klodronat).
Middel mot hyperkalsemi.

Bricanyl «AstraZeneca» inhalasjonsvæske til nebulisator (R03A C03 terbutalin).
Adrenergikum.
Bricanyl Turbuhaler inhalasjonspulver er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Brimoratio «ratiopharm» øyedråper (S01E A05 brimonidin).
Middel til reduksjon av intraokulært trykk.

Bromhexine Apotekproduksjon «Apotekproduksjon AS» mikstur (R05C B02 bromheksinhydroklorid).
Ekspektorerende middel.

Carboplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A02 karboplatin).
Cytostatikum, platinaforbindelse.

Ciqorin «Teva» kapsler (L04A D01 ciklosporin).
Immunsuppressivt middel.

Cisplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A01 cisplatin).
Cytostatikum.

Cystagon «Orphan Europe» kapsler (A16A A04 cysteamin).
Middel mot nefropatisk cystinose.

Cytarabine «Pfizer» infusjons-/injeksjonsvæske (L01B C01 cytarabin).
Cytostatikum.

Dalacin «Pfizer» kapsler 75 mg (J01F F01 klindamycin).
Antibiotikum.
Kapsler 150 mg og 300 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

DepoCyte «Pacira Limited» injeksjonsvæske (L01B C01 cytarabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.

Depo-Medrol cum likokain «Pfizer» injeksjonsvæske (H02B X01 metylprednison og lidokain).
Glukokortikosteroid.
Depo-Medrol er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Dicloxacillin Alternova «Alternova» kapsler (J01C F01 dikloksacillin).
Penicillinaseresistent penicillin.

Diflucan «Pfizer» pulver til mikstur 10 mg/ml (J02A C01 flukonazol).
Antimykotikum.
Pulver til mikstur 40 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Diural 250 mg «Actavis» tabletter (C03C A01 furosemid).
Diuretikum.

Docetaxel Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 docetaksel).
Cytostatikum, taksan.

Donepezil Orifarm «Orifarm Generics» tabletter (N06D A02 donepezil).
Middel mot demens.

Ekvacillin «Meda» tabletter (J01C F02 kloksacillin).
Penicillinaseresistent penicillin.

Euthyrox «Merck» tabletter 125 μg og 150 μg (H03A A01 levotyroksin).
Thyreoideahormon.
Tabletter 25 μg, 50 μg og 100 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Exjade «Novartis» dispergerbare tabletter 125 mg, 250 mg og 500 mg (V03A C03 deferasiroks).
Jernbindende middel.
Filmdrasjerte tabletter 90 mg, 180 mg og 360 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Fluarix «GlaxoSmithKline» injeksjonsvæske (J07B B02 influensa, renset antigen).
Influensavaksine (split virion).

Fortum «GlaxoSmithKline» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 1 g (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum, 3. generasjons cefalosporin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 2 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabin «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Gemcitabin Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Hepaflex «Baxter» infusjonsvæske (B01A B01 heparin).
Antitrombotisk middel.

Hydromed «MediLink» tabletter 25 mg (C03A A03 hydroklortiazid).
Diuretikum.
Tabletter 12,5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibaril «sanofi-aventis» salve (D07A C03 desoksymetason).
Kortikosteroid.
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibux pulver «Weifa» pulver i dosepose (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.

Imigran «GlaxoSmithKline» stikkpiller (N02C C01 sumatriptan).
Migrenemiddel, vaskulær 5HT1-reseptoragonist.
Injeksjonsvæske, nesespray og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imipenem/Cilastatin Hospira «Hospira» pulver til infusjonsvæske (J01D H51 imipenem og cilastatin).
Antibiotikum.

Invirase «Roche» tabletter (J05A E01 sakinavir).
Proteasehemmer.

IONSYS «Incline» transdermalt system (N02A B03 fentanyl).
Opioidanalgetikum.

Iopidine «Novartis» øyedråper 10 mg/ml (S01E A03 apraklonidin).
Middel til reduksjon av intraokulært trykk.
Øyedråper 5 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Latanoprost/Timolol «Pfizer» øyedråper (S01E D51 latanoprost og timolol).
Glaukommiddel.

Lemilvo «Actavis» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Lescol «Novartis» kapsler (C10A A04 fluvastatin).
Serumkolesterolsenkende middel.
Lescol Depot er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lomir «Novartis» tabletter (C08C A03 isradipin).
Kalsiumantagonist.

Lomir SRO «Novartis» depotkapsler (C08C A03 isradipin).
Kalsiumantagonist.

Lutrate Depot «GP-Pharm» pulver og væske til depotinjeksjonsvæske (L02A E02 leuprorelin).
Gonadotropinfrisettende hormonanalog.

Meropenem Hospira «Hospira» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Meropenem Sandoz «Sandoz» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Minprostin «Pfizer» endocervikalgel (G02A D02 dinoproston).
Prostaglandin.

Mircera «Roche» injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 250 μg (B03X A03 metoksypolyetylenglykol-epoetin beta).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 30 µg, 50 µg, 75 µg, 100 µg, 120 µg, 150 µg og 200 µg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Moduretic mite «MSD» tabletter (C03E A01 hydroklortiazid og amilorid).
Diuretikum med kaliumsparende komponent.

Myocet «Teva» pulver, dispersjon og oppløsning til konsentrat til dispersjon til infusjon (L01D B01 doksorubicin).
Cytostatikum.

Nitro-Dur «MSD» depotplaster (C01D A02 glyseroltrinitrat).
Nitroglyserinpreparat.

Octreotide Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (H01C B02 oktreotid).
Antiveksthormon.

Orivast «Orifarm Generics» depotplaster (N06D A03 rivastigmin).
Acetylkolinesterasehemmer.

Oxaliplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A03 oksaliplatin).
Cytostatikum.

Paclitaxel Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 paklitaksel).
Cytostatikum.

Pamol «Takeda» tabletter og smeltetabletter (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.

Pantoprazol «Actavis» enterotabletter og pulver til infusjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Pegasys «Roche» injeksjonsvæske i ferdigfylt penn 135 μg (L03A B11 peginterferon alfa-2a).
Interferon.
Injeksjonsvæske i ferdigfylt penn 180 μg og i ferdigfylt sprøyte 135 μg og 180 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pemetrexed «Hospira» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01B A04 pemetreksed).
Folsyreanalog.

Penicillin «Actavis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 6 g (J01C E01 benzylpenicillin).
Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 600 mg, 1 g, 2 g og 3 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pergotime «Merck» tabletter (G03G B02 klomifen).
Ovulasjonsstimulerende middel.

Pliapel «Galderma» krem (N01B B52 lidokain og tetrakain).
Lidokain og tetrakain.

Potactasol «Actavis» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01X X17 topotekan).
Cytostatikum.

Pravastatin «Teva» tabletter (C10A A03 pravastatin).
Serumkolesterolsenkende middel.

Pregabalin Accord «Accord Healthcare» kapsler (N03A X16 pregabalin).
Antiepileptikum.

Prioderm «Mundipharma» liniment (P03A X03 malation).
Middel mot lus.

Relenza «GlaxoSmithKline» inhalasjonspulver (J05A H01 zanamivir).
Antiviralt middel.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter 75 mg (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.
Tabletter 150 mg og 300 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Rasilez «Novartis» tabletter (C09X A02 aliskiren).
Reninhemmer.

Retacrit «Hospira» injeksjonsvæske 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE og 10 000 IE (B03X A01 erytropoietin).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske 1000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 8000 IE, 20 000 IE, 30 000 IE og 40 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Risperdal «Janssen» smeltetabletter 1 mg og 2 mg (N05A X08 risperidon).
Antipsykotikum.
Mikstur og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Roceron «Roche» injeksjonsvæske (L03A B04 interferon alfa-2a).
Interferon.

Sarotex Retard «Lundbeck» depotkapsler (N06A A09 amitriptylin).
Trisyklisk antidepressiv.
Sarotex tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Sinequan «Pfizer» kapsler (N06A A12 doksepin).
Trisyklisk antidepressiv.

Sorbangil «Meda» tabletter (C01D A08 isosorbiddinitrat).
Nitropreparat.

Stemflova «IS Pharmaceuticals» pulver og væske til infusjonsvæske (H01B A04 terlipressin).
Vasopressinprekursor.

Sunmedabon «SUN Pharma» tabletter og vaginaltabletter (G03X B01 og G02A D06 mifepriston og misoprostol).
Antiprogesteron + prostaglandinanalog.

Sycrest «Organon» sublingvaltabletter (N05A H05 asenapin).
Antipsykotikum.

Topotecan «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X X17 topotekan).
Cytostatikum.

Vancomycin «Pfizer» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (J01X A01 vankomycin).
Antibiotikum.

Ventoline «GlaxoSmithKline» mikstur (R03C C02 salbutamol).
Adrenergikum, selektiv β2-stimulator.
Inhalasjonsaerosol, inhalasjonspulver og inhalasjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Veregen «Azanta» salve (D06B B12 sinecatechins).
Antiviralt middel.

Vincristine Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (L01C A02 vinkristin).
Cytostatikum.

Volulyte «Fresenius Kabi» infusjonsvæske (B05A A07 hydroksyetylstivelse).
Kolloidosmotisk oppløsning.

Wartec «Stiefel» krem (D06B B04 podofyllotoksin).
Antiviralt middel.

Xanor Depot «Pfizer» depottabletter 0,5 mg (N05B A12 alprazolam).
Anxiolytikum.
Depottabletter 3 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Xylocain «AstraZeneca» liniment (D04A B01 lidokain).
Lokalanestetikum.
Gel og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zantac «GlaxoSmithKline» tabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.
Injeksjonvæske og brusetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zestril «AstraZeneca» tabletter 5 mg (C09A A03 lisinopril).
ACE-hemmer.
Tabletter 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zoledronsyre Hospira «Hospira» infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Zoledronsyre SUN «SUN Pharma» infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Zolpidem «Actavis» tabletter (N05C F02 zolpidem).
Hypnotikum.

Zovirax «GlaxoSmithKline» tabletter 400 mg (J05A B01 aciklovir).
Antiviralt middel.
Tabletter 200 mg og 800 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zytiga «Janssen» tabletter 250 mg (L02B X03 abirateron).
CYP17-hemmer.
Tabletter 500 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zyvoxid «Pfizer» infusjonsvæske (J01X X08 linezolid).
Antibakterielt middel.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.