Utgåtte legemidler 2006

Aciclovir HEXAL «HEXAL» pulver til infusjonsvæske (J05A B01) og øyesalve (S01A D03).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Alprazolam «ratiopharm» tabletter (N05B A12).

Amoxicillin «Merck NM» kapsler 375 mg (J01C A04).
Kapsler 250 mg og 500 mg, og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aselli «Weifa» salve (D03A A-).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Atenolol Sandoz «Sandoz» tabletter (C07A B03).

Atropin «Ophtha» øyedråper (S01F A01).

Bambec «AstraZeneca» tabletter 20 mg (R03C C12).
Tabletter 10 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Barcan «UCB» tabletter (M01A B16).

Berotec «Boehringer Ingelheim» inhalasjonspulver (R03A C04).

Bricanyl «AstraZeneca» inhalasjonsaerosol med Nebunette (R03A C03).
Bricanyl inhalasjonsvæske, injeksjonsvæske, mikstur og tabletter, Bricanyl Depot depottabletter og Bricanyl Turbuhaler inhalasjonspulver er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Brufen «Abbott» tabletter (M01A E01).
Brufen Retard er forsatt omtalt i Felleskatalogen.

Burinex-K «LEO» tabletter (C03C B02).
Burinex injeksjonsvæske og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Calcijex «Abbott» injeksjonsvæske (A11C C04).

Carboplatin «Pfizer» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A02).

Cimal «Alpharma» tabletter 800 mg (A02B A01).
Tabletter 200 mg og 400 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Claforan «Aventis Pharma» injeksjonssubstans (J01D D01).

Clarithromycin Sandoz «Sandoz» tabletter (J01F A09).

Confortid «Alpharma» injeksjonssubstans (M01A B01).
Kapsler og stikkpiller er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Cyclabil «Schering AG» tabletter (G03F B01).

Dolcontin «Pfizer» depotgranulat til mikstur 60 mg (N02A A01).
Depotgranulat til mikstur 20 mg og depottabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Donobid «MSD» tabletter (N02B A11).

Egazil Duretter «AstraZeneca» depottabletter (A03B A03).

Enalapril «ratiopharm» tabletter (C09A A02).

Exanta «AstraZeneca» tabletter (B01A E05).

Flux «Alpharma» sugetabletter 1 mg (A01A A01).
Sugetabletter 0,25 mg, 0,5 mg og 0,75 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Fortovase «Roche» kapsler (J05A E01).

Geref «Serono» injeksjonssubstans (V04C D03).

Haldol «Janssen-Cilag» tabletter 0,5 mg (N05A D01).
Haldol injeksjonsvæske, tabletter 1 mg og 4 mg, og Haldol depot injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Homatropin «Ophtha» øyedråper (S01F A05).

Iopamiro «Bracco» injeksjonsvæske (V08A B04).

Kaletra «Abbott» kapsler (J05A E06).
Mikstur og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ketek «Aventis Pharma» tabletter (J01F A15).

Klorhexidin «Galderma» vandig desinfeksjonsvæske (D08A C02).

Lanzo «Wyeth» enterokapsler (A02B C03).

Loceryl «Galderma» krem (D01A E16).
Medisinsk neglelakk er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lomustine medac «Medac» kapsler (L01A D02).

Lovastatin Sandoz «Sandoz» tabletter (C10A A02).

Melagatran AstraZeneca «AstraZeneca» injeksjonsvæske (B01A E04).

Mencevax AC «GlaxoSmithKline» pulver og væske til injeksjonsvæske (J07A H03).

Metadon «Martindale» mikstur (N07B C02).

Minirin «Ferring Legemidler AS» nesespray 10 μg/dose og tabletter (H01B A02).
Nesdråper, nesespray 2,5 μg/dose og smeltetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mixtard 10, Mixtard 20, Mixtard 30, Mixtard 40, Mixtard 50 «Novo Nordisk» injeksjonsvæske (A10A D01).

Mobic «Boehringer Ingelheim» stikkpiller (M01A C06).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mutamycin «Bristol-Myers Squibb» pulver til infusjonsvæske (L01D C03).

Naprosyn «Roche» tabletter (M01A E02).
Naprosyn Entero enterotabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Narcanti «Bristol-Myers Squibb» injeksjonsvæske (V03A B15).

Nolvadex «AstraZeneca» tabletter 30 mg (L02B A01).
Tabletter 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Norlevo «HRA Pharma» tabletter 750 μg (G03A C03).
Tabletter 1,5 mg er omtalt i Felleskatalogen.

Oftamolol «Ophtha» øyedråper (S01E D01).

Omnic «Astellas» depotkapsler (G04C A02).
Depottabletter er omtalt i Felleskatalogen.

Onsenal «Pfizer» kapsler (L01X X33).

Pamol «Nycomed Pharma» stikkpiller (N02B E01).
Mikstur, smeltetabletter og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Paraplatin «Bristol-Myers Squibb» pulver til infusjonsvæske 50 mg (L01X A02).
Konsentrat til infusjonsvæske og pulver til infusjonsvæske 150 mg og 450 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Paroxetin «ratiopharm» tabletter (N06A B05).

Pavulon «Organon» injeksjonsvæske (M03A C01).

Peremesin «Meda» tabletter (R06A E05).

Pevaryl «Janssen-Cilag» gel (D01A C03).
Pevaryl krem, liniment, pudder, vagitorier og Pevaryl depot vagitorier er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Platinol «Bristol-Myers Squibb» konsentrat til infusjonsvæske 0,5 mg/ml (L01X A01).
Konsentrat til infusjonsvæske 1 mg/ml og pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pravastatin «ratiopharm» depottabletter (C10A A03).

Primoteston-Depot «Schering AG» injeksjonsvæske (G03B A03).

Primperan «Sanofi-Synthelabo» mikstur (A03F A01).
Injeksjonsvæske, stikkpiller og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pro-Dafalgan «Bristol-Myers Squibb» pulver til infusjonsvæske (N02B E05).

Propofol «Abbott» infusjons-/injeksjonsvæske (N01A X10).

Propofol «Alpharma» infusjonsvæske 20 mg/ml (N01A X10).
Infusjons-/injeksjonsvæske 10 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Propofol «Fresenius Kabi» infusjons-/injeksjonsvæske (N01A X10).

Puregon «Organon» injeksjonsvæske 100 IE/0,5 ml (G03G A06).
Injeksjonsvæske 50 IE/0,5 ml, 200 IE/0,5 ml, 300 IE/0,5 ml, 600 IE/0,5 ml og 900 IE/0,5 ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ramipril Nycomed «Nycomed Pharma» tabletter (C09A A05).

Ranitidin Pliva «Actavis» tabletter (A02B A02).

Ranitidin Sandoz «Sandoz» brusetabletter og tabletter (A02B A02).

Roceron «Roche» injeksjonsvæske 9 mill. IE/ml og 12 mill IE/ml (L03A B04).
Injeksjonsvæske 6 mill. IE/ml og 18 mill. IE/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Sarotex «Lundbeck» tabletter 50 mg (N06A A09).
Sarotex tabletter 10 mg og 25 mg, og Sarotex Retard depotkapsler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Simvastatin Nycomed «Nycomed Pharma» tabletter 10 mg (C10A A01).
Tabletter 20 mg og 40 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Siqualone Decanoat «Bristol-Myers Squibb» injeksjonsvæske (N05A B02).

Survanta-Vent «Abbott» instillasjonsvæske (R07A A02).

Tagamet «GlaxoSmithKline» brusetabletter og tabletter (A02B A01).

Thyroxin-Natrium «Nycomed Pharma» tabletter (H03A A01).

Toclase «UCB» tabletter (R05D B05).
Mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tradolan «Lannacher Heilmittel GmbH» tabletter (N02A X02).

Trilafon Prolongatum «Schering-Plough» depottabletter (N05A B03).
Trilafon tabletter, og Trilafon dekanoat injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Trinordiol «Wyeth» tabletter (G03A B03).

Trionetta «Schering AG» tabletter (G03A B03).

Uprima «Abbott» sublingvaltabletter (G04B E07).

Vamin 14 g N/l «Fresenius Kabi» infusjonsvæske (B05B A01).
Vamin 14 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ventoline «GlaxoSmithKline» inhalasjonspulver 0,4 mg/dose i doseskive (R03A C02).
Ventoline inhalasjonsaerosol, inhalasjonspulver 0,2 mg/dose i Diskus, inhalasjonsvæske, mikstur og Ventoline Depot depottabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Vivatec «MSD» tabletter 2,5 mg (C09A A03).
Tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.