Utgåtte legemidler 2018

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Abboticin ES «Amdipharm» tabletter (J01F A01 erytromycin).
Makrolidantibiotikum.
Granulat til mikstur og pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Adalat «Bayer AB» tabletter (C08C A05 nifedipin).
Kalsiumantagonist.

Adartrel «GlaxoSmithKline» tabletter (N04B C04 ropinirol).
Middel mot restless legs-syndrom, ikke-ergolin dopaminagonist.

Aldactone «Pfizer» tabletter (C03D A01 spironolakton).
Aldosteronantagonist.

Alendronat Unimedic «Unimedic» mikstur (M05B A04 alendronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Avodart «GlaxoSmithKline» kapsler (G04C B02 dutasterid).
5-alfareduktasehemmer.

Bambec «AstraZeneca» tabletter (R03C C12 bambuterol).
Adrenergikum.

Bevacomb «Actavis» tabletter (C09D B01 amlodipin).
Kalsiumantagonist og angiotensin II-antagonist.

Blocadren Depot «Santen» depotøyedråper (S01E D01 timolol).
Glaukommiddel.

Bricanyl «AstraZeneca» tabletter (R03C C03 terbutalin).
Adrenergikum.
Bricanyl injeksjonsvæske og Bricanyl Turbuhaler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bricanyl Depot «AstraZeneca» depottabletter (R03C C03 terbutalin).
Adrenergikum.
Bricanyl injeksjonsvæske og Bricanyl Turbuhaler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Cabaser «Pfizer» tabletter (N04B C06 kabergolin).
Dopaminagonist.

Calciumfolinate «Teva» injeksjonsvæske (V03A F03 kalsiumfolinat).
Folsyrederivat.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ciproxin «Bayer AB» tabletter (J01M A02 ciprofloksacin).
Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

Condyline «Galderma» liniment (D06B B04 podofyllotoksin).
Antiviralt middel.

Daklinza «Bristol-Myers Squibb» tabletter (J05A P07 daklatasvir).
Antiviralt middel.

Dalacin «Pfizer» liniment, oppløsning (D10A F01 klindamycin).
Middel mot akne.
Liniment, emulsjon er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Diclocil «Bristol-Myers Squibb» kapsler 250 mg og 500 mg (J01C F01 dikloksacillin).
Penicillinaseresistent penicillin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Enalapril/Hydrochlortiazid HEXAL «HEXAL» tabletter (C09B A02 enalapril og hydroklortiazid).
ACE-hemmer og diuretikum.

Esbriet «Roche» kapsler (L04A X05 pirfenidon).
Immunsuppressivt middel.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Escitalopram Bluefish «Bluefish» tabletter (N06A B10 escitalopram).
Antidepressiv.

Extavia «Novartis» pulver og væske til injeksjonsvæske (L03A B08 interferon beta-1b).
Interferoner.

Fentanyl «Actavis» injeksjonsvæske (N01A H01 fentanyl).
Sterktvirkende analgetikum.

Flumazenil «Actavis» injeksjonsvæske (V03A B25 flumazenil).
Benzodiazepinantagonist.

Flurablastin «Pfizer» injeksjonsvæske (L01B C02 fluorouracil).
Cytostatikum.

Forene «AbbVie» inhalasjonsvæske (N01A B06 isofluran).
Inhalasjonsanestetikum.

Fosamax 10 mg «MSD» tabletter (M05B A04 alendronsyre).
Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat.

Gemzar «Lilly» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Humira «AbbVie» injeksjonsvæske 40 mg/0,8 ml i hetteglass (L04A B04 adalimumab).
Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.
Injeksjonsvæske 20 mg/0,2 ml i ferdigfylt sprøyte, 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt penn og 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt sprøyte, 80 mg/0,8 ml i ferdigfylt penn og 80 mg/0,8 ml i ferdigfylt sprøyte er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibux «Weifa» mikstur 20 mg/ml (M01A E01 ibuprofen).
NSAID.
Kapsler og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ilaris «Novartis» pulver til injeksjonsvæske (L04A C08).
Immunsuppressiv, interleukinhemmer.
Injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imacillin «Teva» tabletter 375 mg, 750 mg og 1 g (J01C A04 amoksicillin).
Aminopenicillin.
Tabletter 500 mg og granulat til mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Infanrix-Polio+Hib «GlaxoSmithKline» pulver og væske til injeksjonsvæske (J07C A06 difteri, Haemophilus influenzae b, kikhoste, poliomyelitt og tetanus).
Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus type b (konjugert, adsorbert).

Insuman Rapid «sanofi-aventis» injeksjonsvæske (A10A B01 humaninsulin).
Humant insulin, hurtigvirkende.
Insuman Basal er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Jetrea «ThromboGenics» konsentrat til injeksjonsvæske (S01X A22 okriplasmin).
Øyemiddel.

Keflin «Eurocept International» pulver og væske til infusjons-/injeksjonsvæske 1 g og pulver til infusjonsvæske 2 g (J01D B03 cefalotin).
Antibiotikum.

Kohle-Compretten «Merck» tabletter (A07B A01 medisinsk kull).
Aktivt kull.

Lanzo Melt «Pfizer» smeltetabletter 15 mg (A02B C03 lansoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.
Smeltetabletter 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lodotra «Mundipharma» tabletter med modifisert frisetting (H02A B07 prednison).
Kortikosteroid.

Lomudal Nasal «sanofi-aventis» nesespray (R01A C01 natriumkromoglikat).
Antiallergikum.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish «Bluefish» tabletter (C09D A01 losartan og hydroklortiazid).
Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.

Magnevist 1,88 mg/ml «Bayer AB» injeksjonsvæske (V08C A01 gadopentetsyre).
Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

Metformin «Mylan» tabletter (A10B A02 metformin).
Antidiabetikum.

Methotrexate «Pfizer» infusjons-/injeksjonsvæske (L01B A01 metotreksat).
Cytostatikum, folsyreanalog.

Metoprolol «Mylan» tabletter 100 mg (C07A B02 metoprolol).
Betablokker.
Tabletter 50 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Minitran «Meda» depotplaster (C01D A02 glyseroltrinitrat).
Nitroglyserinpreparat.

Mircera «Roche» injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 30 µg (B03X A03 metoksypolyetylenglykol-epoetin beta).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 50 µg, 75 µg, 100 µg, 120 µg, 150 µg og 200 µg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

NeoRecormon «Roche» injeksjonsvæske 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE og 10 000 IE (B03X A01 erytropoietin).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske 30 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Nolvadex «AstraZeneca» tabletter (L02B A01 tamoksifen).
Antiøstrogen.

Norditropin SimpleXx «Novo Nordisk» injeksjonsvæske (H01A C01 somatropin).
Somatropin.
Norditropin NordiFlex er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Oktreotid SUN «SUN Pharma» injeksjonsvæske (H01C B02 oktreotid).
Antiveksthormon.

Olanzapin Sandoz «Sandoz» tabletter (N05A H03 olanzapin).
Antipsykotikum.

Olumiant «Lilly» tabletter 2 mg (L04A A37 baricitinib).
Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.
Tabletter 4 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Olysio «Janssen» kapsler (J05A P05 simeprevir).
Antiviralt middel.

Omniscan «GE Healthcare» injeksjonsvæske (V08C A03 gadodiamid).
Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

Palladon «Mundipharma» kapsler og depotkapsler (N02A A03 hydromorfon).
Analgetikum ved sterke smerter.

Pamidronatdinatrium Pfizer «Pfizer» konsentrat til infusjonsvæske 6 mg/ml og 9 mg/ml (M05B A03 pamidronatdinatrium).
Bisfosfonat.
Konsentrat til infusjonsvæske 3 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

PegIntron «MSD» pulver og væske til injeksjonvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (Clearclick) 80 μg, 100 μg, 120 μg og 150 μg (L03A B10 peginterferon alfa-2b).
Interferon.
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 50 μg (hetteglass + ampulle) er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pentrexyl «Bristol-Myers Squibb» pulver til infusjons- og injeksjonsvæske (J01C A01 ampicillin).
Aminopenicillin

Pergoveris «Merck» pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 150 IE/75 IE (G03G A30 follitropin alfa).
Humant follikkelstimulerende hormon og humant luteiniserende hormon.
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 300 IE/150 IE, 450 IE/225 IE og 900 IE/450 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pioglitazone «Teva» tabletter (A10B G03 pioglitazon).
Antidiabetikum.

Portrazza «Lilly» konsentrat til infusjonsvæske (L01X C22 necitumumab).
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Pregnyl «MSD» pulver og væske til injeksjonsvæske 5000 IE (G03G A01 koriongonadotropin).
Koriongonadotropin.

Prothromplex «Baxalta» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D01 koagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjon).
Humant protrombinkomplekskonsentrat.

Puregon «MSD» injeksjonsvæske i hetteglass (G03G A06 follitropin beta).
Rekombinant humant follikkelstimulerende hormon.
Injeksjonsvæske i sylinderampulle er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Rebif «Merck» injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, kombinasjonspakning 8,8 μg/0,2 ml og 22 μg/0,5 ml (L03A B07 interferon beta-1b).
Interferon.
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 22 μg/0,5 ml og 44 μg/0,5 ml, ferdigfylt sprøyte 22 μg/0,5 ml og 44 μg/0,5 ml og sylinderampulle 22 μg/0,5 ml og 44 μg/0,5 ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Rekovelle «Ferring Pharmaceuticals A/S» injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle (G03G A10 follitropin delta).
Gonadotropin.
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Renitec «MSD» tabletter 5 mg (C09A A02 enalapril).
ACE-hemmer.
Tabletter 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Renitec Comp Mite «MSD» tabletter 20 mg/6 mg (C09B A02 enalapril og hydroklortiazid).
ACE-hemmer og diuretikum.
Renitec Comp tabletter 20 mg/12,5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Retacrit «Hospira» injeksjonsvæske 1000 IE, 5000 IE, 8000 IE, 20 000 IE og 40 000 IE (B03X A01 epoetin zeta).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske 2000 IE, 4000 IE, 6000 IE, 10 000 IE og 30 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Rhinocort «McNeil» nesespray (R01A D05 budesonid).
Kortikosteroid.

Rhinox «Takeda» nesespray 0,1 mg/ml (R01A A05 oksymetazolinhydroklorid).
Slimhinneavsvellende middel.
Nesespray 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml og nesedråper er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ropinirol «Mylan» tabletter 2 mg (N04B C04 ropinirol).
Antiparkinsonmiddel, middel mot restless legs-syndrom.
Tabletter 0,5 mg, 1 mg og 5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Rupafin «Uriach» mikstur og tabletter (R06A X28 rupatadin).
Antihistamin.

Targocid «sanofi-aventis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske/mikstur (J01X A02 teikoplanin).
Antibiotikum.

Telmisartan «Actavis» tabletter 20 mg (C09C A07 telmisartan).
Angiotensin II-reseptorantagonist.
Tabletter 40 mg og 80 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tenormin «Pfizer» tabletter (C07A B03 atenolol).
Betablokker.

Testim «Ferring Legemidler AS» transdermalgel 50 mg (G03B A03 testosteron).
Androgen.

Tomudex «Pfizer» pulver til infusjonsvæske 2 mg (L01B A03 raltitrexed).
Cytostatikum.

Typherix «GlaxosmithKline» injeksjonsvæske (J07A P03 tyfoid, renset polysakkaridantigen).

Valsartan «Actavis» tabletter (C09C A03 valsartan).
Angiotensin II-reseptorantagonist.

Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis» tabletter (C09D A03 valsartan og hydroklortiazid).
Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.

Xeloda «Roche» tabletter 150 mg (L01B C06 kapecitabin).
Cytostatikum.
Tabletter 500 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zemplar «AbbVie» kapsler (H05B X02 parikalsitol).
Antiparathyreoideamiddel.

Zestoretic mite «AstraZeneca» tabletter (C09B A03 lisinopril og hydroklortiazid).
ACE-hemmer og diuretikum.

Zinbryta «Biogen» injeksjonsvæske (L04A C01 daklizumab beta).
Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.

Zoloft «Pfizer» konsentrat til mikstur (N06A B06 sertralin).
Antidepressiv.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zomacton «Ferring Legemidler AS» pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning (H01A C01 somatropin).
Somatropin.