Utgåtte legemidler 2016

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Adport Sandoz «Sandoz» kapsler (L04A D02 takrolimus).
Immunsuppressivt middel.

Albumin Baxalta «Baxalta» infusjonsvæske (B05A A01 albumin).
Humant albumin.

Amorolfine Apotekproduksjon «Apotekproduksjon AS» medisinsk neglelakk (D01A E16 amorolfin).
Antimykotikum.

Anexate «Roche» injeksjonsvæske (V03A B25 flumazenil).
Benzodiazepinantagonist.

Atorvastatin «Pfizer» tabletter (C10A A05 atorvastatin).
Lipidmodifiserende middel.

Atorvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter (C10A A05 atorvastatin).
Lipidmodifiserende middel.

Atorvastatin Teva «Teva» tabletter (C10A A05 atorvastatin).
Lipidmodifiserende middel.

Betoptic S «Alcon» øyedråper i endosebeholdere (S01E D02 betaksolol).
Glaukommiddel.
Betoptic og Betoptic S i flaske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bisolvon «Boehringer Ingelheim» mikstur i dosepose (R05C B02 bromheksin).
Mukolytikum.
Mikstur, oppløselige tabletter og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bondronat «Roche» tabletter (M05B A06 ibandronsyre).
Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat.

Bravelle «Ferring Legemidler AS» pulver og væske til injeksjonsvæske (G03G A04 urofollitropin).
Urinderivert follikkelstimulerende hormon.

Bricanyl «AstraZeneca» mikstur (R03C C03 terbutalinsulfat).
Adrenergikum.
Bricanyl injeksjonsvæske, tabletter, inhalasjonsvæske til nebulisator, Bricanyl Turbuhaler inhalasjonspulver og Bricanyl Depot depottabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Calcipotriol «Sandoz» krem (D05A X02 kalsipotriol).
Middel mot psoriasis.
Calcipotriol salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Calciumfolinat Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (V03A F03 kalsiumfolinat).
Folsyrederivat.

Capecitabine «Actavis» tabletter (L01B C06 kapecitabin).
Cytostatikum.

Cefotaxim Sandoz «Sandoz» pulver til infusjons- og injeksjonsvæske (J01D D01 cefotaksim).
Antibiotikum.

Ceftazidim «Stragen» pulver til injeksjonsvæske 500 mg (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum.
Pulver til injeksjonsvæske 1000 mg og pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 2 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ceftriaxon «Stragen» pulver til injeksjonsvæske 500 mg (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum.
Pulver til injeksjonsvæske 1 g og pulver til infusjonsvæske 2 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ciprofloxacin Hospira «Hospira» infusjonsvæske (J01M A02 ciprofloksacin).
Kjemoterapeutikum.

Creon 40 000 «BGP Products» enterokapsler (A09A A02 lipase, amylase og protease).
Fordøyelsesenzymer.
Creon 10 000 og Creon 25 000 er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Desmopressin «Actavis» nesespray (H01B A02 desmopressin).
Antidiuretikum.

Diproderm «MSD» øredråper (S02B A07 betametason).
Kortikosteroid.

Efedrin «Takeda» mikstur (R03C A02 efedrin).
Adrenergikum.
Injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Efexor Depot «Pfizer» depotkapsler 37,5 mg (N06A X16 venlafaksin).
Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.
Depotkapsler 75 mg og 150 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Epirubicin Teva «Teva» infusjons-/injeksjonsvæske (L01D B03 epirubicin).
Cytostatikum.

Escitalopram Teva «Teva» tabletter (N06A B10 escitalopram).
Antidepressiv.

Estring «Pfizer» vaginalinnlegg (G03C A03 østradiol).
Østrogen.

Feminil Sandoz «Sandoz» tabletter (G03H B01 cyproteron + etinyløstradiol).
Antiandrogen + østrogen.

Ferrologic «Fresenius Medical Care» injeksjons-/infusjonsvæske (B03A C- jern(III)hydroksid-sukrosekompleks).
Jernpreparat.

Flexbumin «Baxalta» infusjonsvæske (B05A A01 albumin).
Humant albumin.

Fluorouracil Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (L01B C02 fluorouracil).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.

Ibumetin «Takeda» tabletter 200 mg og 600 mg (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.
Tabletter 400 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ipraxa «Teva» inhalasjonsvæske til nebulisator (R03B B01 ipratropiumbromid).
Antikolinergikum.

Irinotecan Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X X19 irinotekan).
Cytostatikum.

Kepivance «Swedish Orphan Biovitrum» pulver til injeksjonsvæske (V03A F08 palifermin).
Middel som motvirker toksisitet av antineoplastisk behandling.

Lastin «Meda» nesespray (R01A C03 azelastin).
Lokalt antihistamin.

Lastin «Meda» øyedråper (S01G X07 azelastin).
Lokalt antihistamin.

Latanoprost Sandoz «Sandoz» øyedråper (S01E E01 latanoprost).
Glaukommiddel.

Leustatin «Janssen» infusjonskonsentrat (L01B B04 kladribin).
Cytostatikum.

Levetiracetam Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (N03A X14 levetiracetam).
Antiepileptikum.

Lomir SRO «Novartis» depotkapsler 2,5 mg (C08C A03 isradipin).
Kalsiumantagonist.
Lomir tabletter 2,5 mg og Lomir SRO depotkapsler 5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lomudal «sanofi-aventis» inhalasjonsaerosol (R03B C01 natriumkromoglikat).
Antastmatikum.
Lomudal øyedråper og Lomudal Nasal er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz» tabletter (C09D A01 losartan + hydroklortiazid).
Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.

Morfin «Takeda» injeksjonsvæske 40 mg/ml (NO2A A01 morfinhydroklorid).
Analgetikum ved sterke smerter.
Injeksjonsvæske 10 mg/ml og 20 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mycostatin «Bristol-Myers Squibb» mikstur (A07A A02 nystatin).
Antimykotikum.

Norcuron «MSD» pulver til injeksjonsvæske 10 mg (M03A C03 vekuroniumbromid).
Muskelrelaksantium.

Octaplas «Octapharma» infusjonsvæske (B05A A02 fibrinogen, humane koagulasjonsfaktorer, humane plasmaproteiner).
Humant koagulasjonsaktivt plasma.

Olanzapin Sandoz «Sandoz» tabletter (N05A H03 olanzapin).
Antipsykotikum.

Osvaren «Fresenius Medical Care» tabletter (V03A E04 kalsiumacetat og magnesiumkarbonat).
Middel mot hyperkalemi og hyperfosfatemi.

Pantoloc Control «Nycomed GmbH» enterotabletter (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Paracetamol «ratiopharm» tabletter (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.

Physioneal 35 Glucose Clear-Flex, Physioneal 40 Glucose Clear-Flex «Baxter» peritonealdialysevæske (B05D B-).
Preparatet er fortsatt markedsført, men står omtalt under Felleskatalogteksten for Physioneal 35 Glucose, Physioneal 40 Glucose.

Piperacillin/Tazobactam FarmaPlus «FarmaPlus» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01C R05 piperacillin og tazobaktam).
Antibiotikum.

Piptazira «Hospira» pulver til infusjonsvæske (J01C R05 piperacillin og tazobaktam).
Antibiotikum.

Pranolol «Actavis» tabletter 20 mg og 40 mg (C07A A05 propranolol).
Betablokker.
Tabletter 80 mg er fortsatt tilgjengelig.

Remifentanil Orion «Orion» pulver til konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (N01A H06 remifentanil).
Sterktvirkende analgetikum/sedativum.

Rimcure «Sandoz» tabletter (J04A M05 rifampicin + pyrazinamid + isoniazid).
Tuberkulosemiddel.

Sebivo «Novartis» tabletter (J05A F11 telbivudin).
Antiviralt middel. Tymidinnukleosidanalog.

Selutrio 40 «Fresenius Medical Care» peritonealdialysevæske (B05D A- isoton oppløsning og B05D B- hyperton oppløsning).
Peritonealdialysevæske.

Sifrol «Boehringer Ingelheim» depottabletter 0,26 mg og tabletter 0,7 mg (N04B C05 pramipeksol).
Antiparkinsonmiddel.
Depottabletter 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg og tabletter 0,088 mg og 0,18 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Simvastatin Krka «KRKA» tabletter (C10A A01 simvastatin).
Serumkolesterolsenkende middel.

Sumatriptan Sandoz «Sandoz» tabletter (N02C C01 sumatriptan).
Migrenemiddel.

Synagis «AbbVie» pulver og væske til injeksjonsvæske (J06B B16 palivizumab).
Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus.
Injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tarivid «sanofi-aventis» infusjonsvæske (J01M A01 ofloksacin).
Antibiotikum.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tazocin «Pfizer» pulver til infusjonsvæske (J01C R05 piperacillin + tazobaktam).
Antibiotikum.

Tetracyclin «Arco» kapsler (J01A A07 tetrasyklin).
Bredspektret antibiotikum.

Therimin «Novartis» pulver i dosepose (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.

Tolvon «MSD» tabletter 60 mg (N06A X03 mianserin).
Antidepressiv.
Tabletter 10 mg og 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Trobalt «GlaxoSmithKline» tabletter (N03A X21 retigabin).
Antiepileptikum.

Vancomycin «Hospira» infusjonssubstans (J01X A01 vancomycin).
Antibiotikum.

Vexol «Alcon» øyedråper (S01B A13 rimeksolon).
Kortikosteroid.

ViaSpan «Bristol-Myers Squibb» oppløsning til organkonserveringsvæske (V07A B-).
Oppløsning til organkonserveringsvæske.

Videx EC «Bristol-Myers Squibb» enterokapsler (J05A F02 didanosin).
Antiviralt middel.

Wartec «Stiefel» liniment (D06B B04 podofyllotoksin).
Antiviralt middel.
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zeldox «Pfizer» kapsler 40 mg og 60 mg og pulver og væske til injeksjonsvæske (N05A E04 ziprasidon).
Antipsykotikum, indolderivat.
Kapsler 20 mg og 80 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.