Utgåtte legemidler 2015

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Alendronat 70 mg «Teva» tabletter (M05B A04 alendronat).
Benresorpsjonshemmer.

Angiox «The Medicines Company» pulver til konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (B01A E06 bivalirudin).
Antitrombotisk middel.

Atorvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter 10 mg, 20 mg og 40 mg (C10A A05 atorvastatin).
Lipidmodifiserende middel.
Tabletter 80 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Avonex «Biogen Idec» pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 30 μg (6 mill. IE) (L03A B07 interferon beta-1a).
Interferon.
Injeksjonsvæske, oppløsning 30 μg/0,5 ml (6 mill. IE) i ferdigfylt penn/sprøyte er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Azalia «Gedeon Richter» tabletter (G03A C09 desogestrel).
Progestogen.

Buquel «Meda» bukkalfilm (N02A B03 fentanyl).
Opioidanalgetikum.

Buspiron «Mylan» tabletter (N05B E01 buspiron).
Anxiolytikum.

Carboplatin «Actavis» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A02 karboplatin).
Cytostatikum.

Cetirizin «ratiopharm» tabletter (R06A E07 cetirizin).
Antihistamin.

Ciprofloxacin «Teva» tabletter (J01M A02 ciprofloksacin).
Kjemoterapeutikum.

Citalopram «Teva» tabletter (N06A B04 citalopram).
Antidepressiv.

Clarithromycin «Teva» tabletter (J01F A09 klaritromycin).
Makrolidantibiotikum.

Codaxol «ratiopharm» tabletter (N02A A59 kodein, paracetamol).
Analgetikum.

Diclofenac «ratiopharm» enterotabletter (M01A B05 diklofenak).
Antiflogistikum.

Digitoxin «Takeda Nycomed» injeksjonsvæske (C01A A04 digitoksin).
Hjerteglykosid.

Dispril «Reckitt Benckiser» oppløselige tabletter 300 mg (N02B A01 acetylsalisylsyre).
Analgetikum. Antipyretikum. Antirevmatikum.

Ebetrex «EBEWE» injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 mg/ml (L01B A01 metotreksat).
Cytostatikum.
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 20 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Effentora «Teva Pharma» bukkaltabletter (N02A B03 fentanyl).
Opioidanalgetikum.

Epaxal «Crucell Sweden AB» injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte (J07B C02 hepatitt A, inaktivert helvirus).
Vaksine mot hepatitt A.

Epinat «Takeda» tabletter (N03A B02 fenytoin).
Antiepileptikum.

Esomeprazol «Actavis» enterotabletter (A02B C05 esomeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Famotidin HEXAL «HEXAL» tabletter (A02B A03 famotidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Farmorubicin «Pfizer» pulver til oppløsning til intravesikal bruk/pulver til injeksjonsvæske (L01D B03 epirubicin).
Cytostatikum.

Farmorubicin «Pfizer» oppløsning til intravesikal bruk/injeksjonsvæske (L01D B03 epirubicin).
Cytostatikum.

Felodipin «ratiopharm» depottabletter (C08C A02 felodipin).
Kalsiumantagonist.

Fentanyl «ratiopharm» depotplaster (N02A B03 fentanyl).
Analgetikum ved sterke smerter.

Fluconazol «BMM Pharma» kapsler (J02A C01 flukonazol).
Antimykotikum.

Fluconazole «Teva» infusjonsvæske (J02A C01 flukonazol).
Antimykotikum.

Fludarabin «Actavis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 50 mg (L01B B05 fludarabin).
Cytostatikum.
Konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske 25 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Fluenz «AstraZeneca» nesespray (J07B B08 influensa, levende svekket).
Vaksine mot influensa (levende, svekket, nasal).

Fluoxetin «ratiopharm» oppløselige tabletter (N06A B03 fluoksetin).
Antidepressiv.

Gemcitabin «Actavis» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.
Konsentrat til infusjonsvæske 40 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemzar «Lilly» pulver til infusjonsvæske 200 mg (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.
Pulver til infusjonsvæske 1000 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glimepirid «Teva» tabletter (A10B B12 glimepirid).
Antidiabetikum.

Gopten «BGP Products» kapsler (C09A A10 trandolapril).
ACE-hemmer.

Haldol «Janssen» tabletter 4 mg (N05A D01 haloperidol).
Antipsykotikum.
Haldol tabletter 1 mg og injeksjonsvæske 5 mg/ml, samt Haldol depot injeksjonsvæske 100 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Hexabrix «Guerbet» injeksjonsvæske (V08A B03 joksaglinsyre (natriumioksaglat/megluminioksalat)).
Røntgenkontrastmiddel.

Hidrasec «Bioproject Europe Ltd.» granulat til mikstur (A07X A04 racekadotril).
Antidiarroikum.

Ibuprofen «ratiopharm» tabletter (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.

Incivo «Janssen» tabletter (J05A E11 telaprevir).
Antiviralt middel.

Lansoprazol «ratiopharm» enterokapsler (A02B C03 lansoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Letrozol «Mylan» tabletter (L02B G04 letrozol).
Aromatasehemmer.

Letrozol «Teva» tabletter (L02B G04 letrozol).
Aromatasehemmer.

Levetiracetam «Desitin» granulat i doseposer (N03A X14 levetiracetam).
Antiepileptikum.

Levetiracetam «Teva» tabletter (N03A X14 levetiracetam).
Antiepileptikum.

Loratadin «ratiopharm» tabletter (R06A X13 loratadin).
Antihistamin.

Losartan «Teva» tabletter (C09C A01 losartan).
Angiotensin II-antagonist.

Losartan-Hydrochlorothiazide Teva «Teva» tabletter (C09D A01 losartan og hydroklortiazid).
Angiotensin II-antagonist og diuretikum.

Luveris «Merck Serono» pulver og væske til injeksjonsvæske (G03G A07 lutropin alfa).
Rekombinant humant luteiniserende hormon.

Malfin «Teva» depottabletter 200 mg (N02A A01 morfinsulfat).
Analgetikum ved sterke smerter.
Depotabletter 10 mg, 30 mg 60 mg og 100 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Meloxicam «Actavis» tabletter (M01A C06 meloksikam).
Antiflogistikum.

Memantine «ratiopharm» tabletter (N06D X01 memantin).
Middel mot demens.

Metformin «Actavis» tabletter 500 mg, 850 mg og 1000 mg (A10B A02 metformin).
Antidiabetikum.

Mianserin «Mylan» tabletter (N06A X03 mianserin).
Antidepressiv.

Midazolam «Actavis» injeksjonsvæske (N05C D08 midazolam).
Hypnotikum. Sedativum.

Moclobemid «ratiopharm» tabletter (N06A G02 moklobemid).
Antidepressiv.

Multiferon «Swedish Orphan Biovitrum» injeksjonsvæske (L03A B01 interferon alfa).
Interferon.

Naropin «AstraZeneca» infusjons- og injeksjonsvæske (N01B B09 ropivakain).
Lokalanestetikum.

Naso «ratiopharm» nesespray (R01A A07 xylometazolinhydroklorid).
Slimhinneavsvellende middel.

Nozinan «Recip» injeksjonsvæske (N05A A02 levomepromazin).
Antipsykotikum.
Tabletter 5 mg, 25 mg og 100 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Olanzapin Orion «Orion» smeltetabletter (N05A H03 olanzapin).
Antipsykotikum.

Omeprazole Teva «Teva» enterokapsler (A02B C01 omeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

OptiMARK «Mallinckrodt» injeksjonsvæske (V08C A06 gadoversetamid).
Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

Oxaliplatin «Actavis» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A03 oksaliplatin).
Cytostatikum.

Oxycodone Orifarm depottabletter «Orifarm Generics» depottabletter (N02A A05 oksykodonhydroklorid).
Analgetikum ved sterke smerter.

Paclitaxel «Actavis» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 paklitaksel).
Cytostatikum.

Paclitaxel Ebewe «EBEWE» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 paklitaksel).
Cytostatikum.

Paracetamol «ratiopharm» tabletter 1 g (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.
Tabletter 500 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pepcidduo «McNeil» tyggetabletter (A02B A53 famotidin + kalsiumkarbonat, magnesiumhydroksid).
Histaminerg H2-reseptorantagonist + antacida.

Periochip «Dexcel-Pharma» periodontalinnlegg (A01A B03 klorheksidin).
Bredspektret antiinfektivum.

Pinex «Actavis» tabletter 250 mg (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.
Tabletter 500 mg, brusetabletter, mikstur og stikkpiller er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Polaramin «Bayer AB» tabletter (R06A B02 deksklorfeniramin).
Antihistamin.

Postinor «Medimpex» tabletter (G03A D01 levonorgestrel).
Postkoital antikonsepsjon.

Pramipexol Sandoz «Sandoz» tabletter (N04B C05 pramipeksol).
Antiparkinsonmiddel.

Pred-Clysma «Bayer AB» rektalvæske (A07E A01 prednisolon).
Kortikosteroid.

Prezista «Janssen» tabletter 400 mg (J05A E10 darunavir).
Proteasehemmer.
Tabletter 600 mg og 800 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Quetiapin Orifarm Generics «Orifarm Generics» tabletter (N05A H04 kvetiapin).
Antipsykotikum.

Quetiapine «Teva» tabletter (N05A H04 kvetiapin).
Antipsykotikum.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Removab «Fresenius Biotech GmbH» konsentrat til infusjonsvæske (L01X C09 catumaksomab).
Antineoplastisk middel.

Rienso «Takeda Nycomed» infusjonsvæske (B03A C- jern).
Jernpreparat.

Seractiv «Nordic Drugs» tabletter (M01A E14 deksibuprofen).
Antiflogistikum.

Simvastatin «Teva» tabletter (C10A A01 simvastatin).
Serumkolesterolsenkende middel.

Sumatriptan «Teva» tabletter (N02C C01 sumatriptan).
Migrenemiddel.

Tamsulosin «ratiopharm» depottabletter (G04C A02 tamsulosin).
Alfablokker.

Tamsulosin Teva «Teva» kapsler med modifisert frisetting (G04C A02 tamsulosin).
Alfablokker.

Tasmar «Meda» tabletter (N04B X01 tolkapon).
Antiparkinsonsmiddel.

Taxotere «Aventis Pharma» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 docetaksel).
Cytostatikum.

Telzir «ViiV Healthcare» tabletter (J05A E07 fosamprenavir).
Antiviralt middel.

Terbinafin «ratiopharm» krem (D01A E15 terbinafin).
Fungicid til utvortes bruk.

Tracel «Fresenius Kabi» konsentrat til infusjonsvæske (B05X A31 elektrolytter i kombinasjon med andre stoffer).
Spormetaller.

Trobalt «GlaxoSmithKline» tabletter 300 mg og 400 mg (N03A X21 retigabin).
Antiepileptikum.
Tabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Uniloc «Takeda» tabletter (C07A B03 atenolol).
Betablokker.

Venastat «Boehringer Ingelheim» depotkapsler (C05C X03 hestekastanje).
Vasoprotektor.

Victrelis «MSD» kapsler (J05A E12 boceprevir).
Antiviralt middel.

Vinorelbin «Actavis» kons. til inf. (L01C A04 vinorelbin).
Cytostatikum.

Viread «Gilead» tabletter (J05A F07 tenofovirdisoproksil).
Antiviralt middel.

Weifapenin «Meda» tabletter 400 mg (J01C E02 fenoksymetylpenicillin).
Antibiotikum.
Pulver til mikstur 50 mg/ml og tabletter 650 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zaltrap «sanofi-aventis» konsentrat til infusjonsvæske (L01X X44 aflibercept).
Antineoplastisk middel.

Zoledronic acid «Actavis» konsentrat til infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Zoledronsyre Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» konsentrat til infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Zoledronsyre medac «Medac» infusjonsvæske og konsentrat til infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.