Utgåtte legemidler 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Adriamycin «Pfizer» pulver til injeksjonsvæske 10 mg (L01D B01 doksorubicin).
Cytostatikum.
Injeksjonsvæske 2 mg/ml og pulver til injeksjonsvæske 50 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aerius «MSD» smeltetabletter (R06A X27 desloratadin).
Antihistamin.
Mikstur og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Alendronat 10 mg «Mylan» tabletter (M05B A04 alendronsyre).
Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat.

Alutard SQ Timotei «ALK» injeksjonsvæske 10 000 SQ-U/ml (vedlikeholdspakning) (V01A A02 allergenekstrakt, gresspollen).
Gresspollenekstrakt 100 000 SQ-U/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Anastrozole «Teva» tabletter (L02B G03 anastrozol).
Aromatasehemmer.

Apocillin «Actavis» granulat til mikstur (J01C E02 fenoksymetylpenicillin).
Antibiotikum.
Granulat til dråper og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Apolar «Actavis» salve (D07A B08 desonid).
Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aripiprazole Mylan Pharma «Mylan S.A.S.» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Atomoxetine «Sandoz» kapsler (N06B A09 atomoksetin).
Sentralt virkende sympatomimetikum.

Atosiban «Stragen» injeksjonsvæske og konsentrat til infusjonsvæske (G02C X01 atosiban).
Oksytocinantagonist.

Bettamousse «RPH Pharmaceuticals» skum til hodebunnen (D07A C01 betametason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

Bronwel «Kwizda Pharma» sugepastiller (R05C A- timian).
Ekspektorerende middel.

Captopril «Mylan» tabletter 12,5 mg (C09A A01 kaptopril).
ACE-hemmer.
Tabletter 25 mg og 50 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Caspofungin Mylan «Mylan Irland Ltd.» pulver til konsentrat til infusjonsvske (J02A X04 kaspofungin).
Antimykotikum.

Catapresan «Boehringer Ingelheim» tabletter (N02C X02 klonidin).
Migrenemiddel, sentraltvirkende antiadrenergikum.

Ceftazidim «Stragen» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske og pulver til injeksjonsvæske (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum.

Ceftriaxon «Stragen» pulver til injeksjonsvæske (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Cetirizin Bluefish «Bluefish» tabletter (R06A E07 cetirizin).
Antihistamin.

Cinqaero «Teva» Konsentrat til infusjonsvæske (R03D X08 reslizumab).
Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom.

Clarityn «Bayer AB» tabletter (R06A X13 loratadin).
Antihistamin. Selektiv histamin1-reseptorantagonist.

Clopidogrel «Actavis» tabletter (B01A C04 klopidogrel).
Plateaggregasjonshemmer.

Curacit «Takeda» injeksjonsvæske (M03A B01 suksametonium).
Muskelrelaksantium.

Daivobet «LEO» gel i applikator (D05A X52 kalsipotriol + betametason).
Middel mot psoriasis.
Gel i flaske og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Donepezil Sandoz «Sandoz» tabletter (N06D A02 donepezil).
Middel mot demens.

Durbis Retard «sanofi-aventis» depottabletter (C01B A03 disopyramid).
Antiarytmikum.

Elonva «MSD» injeksjonsvæske (G03G A09 korifollitropin alfa).
Gonadotropin.

Entecavir «Teva» tabletter (J05A F10 entekavir).
Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.

Epirubicin «Actavis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (L01D B03 epirubicin).
Cytostatikum.

Eposin «Teva» konsentrat til infusjonsvæske (L01C B01 etoposid).
Cytostatikum.

Eprex «Janssen» injeksjonsvæske (B03X A01 erytropoietin, epoetin alfa).
Middel mot anemi.

Esmya «Gedeon Richter» tabletter (G03X B02 ulipristalacetat).
Progesteronreseptormodulator.

Esomeprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter (A02B C05 esomeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Etoricoxib Sandoz «Sandoz» tabletter (M01A H05 etorikoksib).
NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.

Ezetimib/Simvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter (C10B A02 ezetimib og simvastatin).
Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.

Fanalgin «Karo Pharma» tabletter (N02B B51 fenazon og koffein).
Analgetikum.

Fluenz Tetra «AstraZeneca» nesespray (J07B B03 influensa, levende svekket).
Tetravalent influensavaksine (levende, svekket).

Flutivate «GlaxoSmithKline» krem (D07A C17 flutikason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Fucidin «LEO» tabletter (J01X C01 fusidinsyre).
Antibiotikum.
Krem og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Furix Retard «Takeda» depotkapsler 60 mg (C03C A01 furosemid).
Slyngediuretikum.
Depotkapsler 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabine Accord «Accord» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glucobay «Bayer AB» tabletter 50 mg (A10B F01 akarbose).
Antidiabetikum.
Tabletter 100 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glycerylnitrat «Takeda» konsentrat til infusjonsvæske (C01D A02 glyseroltrinitrat).
Nitroglyserinpreparat.

Helixate NexGen «Bayer AG» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D02 koagulasjonsfaktor VIII (oktokog alfa)).
Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat.

Hexyon «Sanofi Pasteur» injeksjonsvæske (J07C A01 difteritoksoid, haemophilus influenzae type B-polysakkarid, pertussistoksoid, poliovirus-antigen, tetanustoksoid og hepatitt B-overflateantigen).
Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type B.

Hypericum STADA «Stada Arzneimittel» kapsler (N06A X25 johannesurt (prikkperikum)).
Plantebasert legemiddel.

Ibaril «sanofi-aventis» krem (D07A C03 desoksymetason).
Kortikosteroid.

Imacillin «Teva» tabletter og granulat til mikstur (J01C A04 amoksicillin).
Aminopenicillin.

Imbruvica «Janssen» kapsler (L01X E27 imbrutinib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Influvac «Mylan Healthcare B.V.» injeksjonsvæske (J07B B02 influensavirus overflateantigener, inaktivert).
Trivalent influensavaksine (inaktivert, overflateantigen).

Isoptin «Mylan Healthcare Norge AS» tabletter 120 mg (C08D A01 verapamil).
Kalsiumantagonist.
Taletter 40 mg og 80 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Izba «Novartis» øyedråper (S01E E04 travoprost).
Glaukommiddel, prostaglandin F-analog.

Kogenate «Bayer AG» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D02 koagulasjonsfaktor VIII (oktokog alfa)).
Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat.

Lecrolyn «Santen» øyedråper i endosebeholdere (S01G X01 natriumkromoglikat).
Antiallergikum.
Lecrolyn sine øyedråper i flaske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lestid «Pfizer» pulver (C10A C02 kolestipol).
Serumkolesterolsenkende middel.

Linezolid Orion «Orion» tabletter (J01X X08 linezolid).
Antibakterielt middel.

Lunelax «Mylan Healthcare Norge AS» pulver (A06A C01 ispaghula (loppefrø)).
Romoppfyllende avføringsmiddel.

Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid «Meda» infusjonsvæske (B05A A05 dekstran).
Kolloidosmotisk oppløsning.

Mecastrin «Orifarm Generics» depottabletter (N05C H01 melatonin).
Sedativum. Hypnotikum.

Mesasal «sanofi-aventis» stikkpiller (A07E C02 mesalazin).
Antiinflammatorisk middel, aminosalisylsyrepreparat.

Metadon Pharmadone «Unimedic» mikstur 20 mg, 35 mg og 110 mg (N07B C02).
Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.
Mikstur 10 mg, 30 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 120 mg, 130 mg og 140 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mifepristone Linepharma «Amring» tabletter (G03X B01 mifepriston).
Antiprogesteron.

NeisVac-C «Pfizer» injeksjonsvæske (J07A H07 meningokokk C, konjugert renset polysakkaridantigen).
Meningokokkvaksine serogruppe C.

NutropinAq «Ipsen» injeksjonsvæske (H01A C01 somatropin).
Somatropin.

Nycoplus Calcigran «Takeda» tyggetabletter (A12A X- kalsiumkarbonat og vitamin D3).
Kalsiumpreparat med D-vitamin.
Nycoplus Calcigran Forte er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pantoprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter og pulver til injeksjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Paroxetin «Actavis» tabletter (N06A B05 paroksetin).
Antidepressiv, SSRI.

Paroxetin HEXAL «HEXAL» tabletter (N06A B05 paroksetin).
Antidepressiv.

Picato «LEO» gel (D06B X02 ingenolmebutat).
Kjemoterapeutikum.

Pinex «Actavis» smeltetabletter 500 mg (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.
Smeltetabletter 250 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Puregon «MSD» injeksjonsvæske (G03G A06 follitropin beta).
Rekombinant humant follikkelstimulerende hormon.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Rehydrex med glucos «Fresenius Kabi» infusjonsvæske 50 mg/ml (B05B B02 elektrolytter med karbohydrater).
Karbohydratoppløsning med elektrolytter.
Infusjonsvæske 25 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Relifex «Meda» oppløselige tabletter 1 g (M01A X01 nabumeton).
NSAID.
Tabletter 500 mg og 1 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

ReoPro «Janssen Biologics» infusjons-/injeksjonsvæske (B01A C13 abciximab).
Antitrombotisk middel.

Rheomacrodex 100 mg/ml med natriumklorid «Meda» infusjonsvæske (B05A A05 dekstran).
Kolloidosmotisk oppløsning.

Rhinocort Turbuhaler «AstraZeneca» nesepulver (R01A D05 budesonid).
Kortikosteroid.

Risperdal «Janssen» tabletter 0,5 mg og 2 mg (N05A X08 risperidon).
Antipsykotikum, benzisoxazolderivat.
Tabletter 1 mg, 3 mg og 4 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ropinirol «Mylan» tabletter (N04B C04 ropinirol).
Antiparkinsonmiddel, ikke-ergolin D2/D3-dopaminagonist.

Rozex «Galderma» gel (D06B X01 metronidazol).
Kjemoterapeutikum.
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Signifor «Recordati Rare Diseases» injeksjonsvæske 0,3 mg/ml (H01C B05 pasireotid).
Syntetisk somatostatinanalog.
Injeksjonsvæske 0,6 mg/ml og 0,9 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Suprecur «sanofi-aventis» nesespray (L02A E01 buserelin).
LHRH-analog.

Tacni «Teva» kapsler 5 mg (L04A D02 takrolimus).
Immunsuppressivt middel.
Kapsler 0,5 mg og 1 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tadalafil Sandoz «Sandoz» tabletter (G04B E08 tadalafil).
Legemiddel mot erektil dysfunksjon og pulmonal arteriell hypertensjon.

Takrozem «Pierre Fabre» salve (D11A H01 takrolimus).
Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

Tenofovir disoproxil «Sandoz» tabletter (J05A F07 tenofovirdisoproksil).
Antiviralt middel, nukleotid revers transkriptasehemmer.

Tenofovir disoproxil «Teva» tabletter (J05A F07 tenofovirdisoproksil).
Antiviralt middel, nukleotid revers transkriptasehemmer.

Terbinafin Bluefish «Bluefish» tabletter (D01B A02 terbinafin).
Fungicid til systemisk bruk.

Tevagrastim «Teva» infusjons-/injeksjonsvæske (L03A A02 filgrastim).
Kolonistimulerende faktor.

Tiacur «Abcur» injeksjonsvæske (A11D A01 tiamin).
B1-vitaminpreparat.

Tolvon «MSD» tabletter (N06A X03 mianserin).
Antidepressiv.

Trampalgin «Karo Pharma» tabletter (N02A J13 tramadol og paracetamol).
Analgetikum.

Trisenox «Teva» konsentrat til infusjonsvæske 1 mg/ml (L01X X27 arsentrioksid).
Antineoplastisk middel.
Konsentrat til infusjonsvæske 2 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Vancomycin «Fresenius Kabi» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (J01X A01 vankomycin).
Trisyklisk glykopeptidantibiotikum.

Voltarol «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» medisinert plaster (M02A A15 diklofenak).
NSAID.

Xiapex «Swedish Orphan Biovitrum» pulver og væske til injeksjonsvæske (M09A B02 kollagenase clostridium histolyticum).
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.

Zeldox «Pfizer» kapsler (N05A E04 ziprasidon).
Antipsykotikum, indolderivat.

Zolmitriptan «Actavis» smeltetabletter og tabletter (N02C C03 zolmitriptan).
Migrenemiddel.

Zonnic «Niconovum» sugetabletter (N07B A01 nikotin).
Nikotinpreparat, middel ved nikotinavhengighet.
Munnpulver og munnspray er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zovirax «GlaxoSmithKline» øyesalve (S01A D03).
Antiviralt middel.
Krem, mikstur og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zurampic «Grünenthal» tabletter (M04A B05 lesinurad).
Øker urinsyreutskillelsen.

Zyban «GlaxoSmithKline» depottabletter (N06A X12 bupropion).
Røykeavvenningspreparat, NDRI.

Zykadia «Novartis» kapsler (L01X E28 indigokarmin).
Antineoplastiskmiddel, proteinkinasehemmer.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.