Utgåtte legemidler 2014

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Abelcet «Cephalon» konsentrat til infusjonsvæske (J02A A01 amfotericin B).
Antimykotikum.

Addex-Kaliumklorid «Fresenius Kabi» konsentrat til infusjonsvæske (B05X A01 kaliumklorid).
Hyperton kaliumkloridoppløsning.

AFI-D2 forte «Takeda Nycomed» kapsler (A11C C01 ergokalsiferol).
D2-vitaminpreparat.

Afipran «Takeda Nycomed» infusjonskonsentrat og stikkpiller (A03F A01 metoklopramid).
Motilitetsregulerende. Antiemetikum.
Injeksjonsvæske, mikstur og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Algesal «Takeda Nycomed» salve (M02A C- dietylaminsalisylat).
Antirevmatikum.

Alzyr «Actavis» tabletter (R06A E07 cetirizin).
Antihistamin.

Anastrozol Bluefish «Bluefish» tabletter (L02B G03 anastrozol).
Aromatasehemmer.

Betolvex «Actavis» injeksjonsvæske (B03B A02 cyanokobalamin).
B12-vitaminpreparat med protrahert virkning.

Burana «Orion» tabletter (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.

Celluvisc «Allergan» øyedråper (S01X A20 karmellosenatrium).
Kunstig tårevæske.

Celvapan «Baxter» injeksjonsvæske (J07B B01 influensa, inaktivert helvirus).
Vaksine mot pandemisk influensa (H1N1)v (helvirus, Vero-celle-derivert, inaktivert).

Clindamycin «Stragen» injeksjonsvæske (J01F F01 klindamycin).
Antibiotikum.

Clozapine «Actavis» tabletter (N05A H02 klozapin).
Antipsykotikum.

Doribax «Janssen» pulver til infusjonsvæske (J01D H04 doripenem).
Antibiotikum.

Evista «Daiichi Sankyo» tabletter (G03X C01 raloksifen).
Selektiv østrogenreseptormodulator.

Evorel «Janssen» depotplaster (G03C A03 østradiol).
Østrogen.

Fludarabine «Pharmachemie» konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (L01B B05 fludarabin).
Cytostatikum.

Fluoxetin «Mylan» tabletter (N06A B03 fluoksetin).
Antidepressiv.
Kapsler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Globoid «Takeda Nycomed» tabletter (N02B A01 acetylsalisylsyre).
Analgetikum. Antipyretikum. Antirevmatikum.

Gopten «Abbott» kapsler 0,5 mg (C09A A10 trandolapril).
ACE-hemmer
Kapsler 2 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibuprox «ratiopharm» tabletter (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.

Inderal Retard «AstraZeneca» depokapsler (C07A A05 propranolol).
Betablokker.

Ketokonazol «ratiopharm» sjampo (D01A C08 klotrimazol).
Bredspektret antimykotikum.

Leflunomide medac «Medac» tabletter (L04A A13 leflunomid).
Selektive immunsuppressiver.

Leuprorelin Sandoz «Sandoz» implantat 3,6 mg (L02A E02 leuprorelin).
LHRH-analog.
Implantat 5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Levetiracetam «Teva» tabletter (N03A X14 levetiracetam).
Antiepileptikum.
Tabletter 500 mg og 1000 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Levofolinsyre medac 50 mg/ml «Medac» infusjons-/injeksjonsvæske (V03A F levofolinsyre).
Middel mot cytostatikatoksisitet.

Link «Actavis» tyggetabletter (A02A D01 aluminiumhydroksid-magnesiumkarbonat).
Antacidum.

Magnevist 0,5 mmol/ml «Bayer Pharma AG» injeksjonsvæske (V08C A01 gadopentetsyre).
Kontrastmiddel for MR-undersøkelse.
Injeksjonsvæske 1,88 mmol/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Malation «A/S Den norske Eterfabrikk» liniment (P03A X03 malation).
Middel mot lus.

Meloxicam «Mylan» tabletter (M01A C06 meloksikam).
Antiflogistikum.

Meronem «AstraZeneca» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Metadon Martindale «Martindale Pharma» mikstur (N07B C02 metadonhydroklorid).
Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet.

Metronidazol «Actavis» krem (D06B X01 metronidazol).
Antibiotikum.

Micardis «Boehringer Ingelheim» tabletter 20 mg (C09C A07 telmisartan).
Angiotensin II-reseptorantagonist.
Tabletter 40 mg og 80 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mitoxantron «EBEWE» infusjonskonsentrat (L01D B07 mitoksantron).
Cytostatikum.

Morfin-Skopolamin «Takeda Nycomed» injeksjonsvæske (N02A G01 morfin og skopolamin).
Analgetikum + sedativum.

Mykofenolatmofetil «Actavis» kapsler og tabletter (L04A A06 mykofenolatmofetil).
Immunsuppressivt middel.

Naropin «AstraZeneca» injeksjonsvæske 2 mg/ml, 5 mg/ml og 7,5 mg/ml (N01B B09 ropivakain).
Lokalanestetikum.
Infusjonsvæske 2 mg/ml og injeksjonsvæske 10 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Nitroven «Pohl Boskamp» infusjonsvæske/oppløsning/konsentrat til infusjonsvæske (C01D A02 glyseroltrinitrat).
Nitroglyserinpreparat.

Nycoplus Folsyre «Takeda Nycomed» tabletter (B03B B01 folsyre).
Folsyrepreparat.

OliClinomel «Baxter» infusjonsvæske (B05B A10 kombinasjoner).
Parenteral ernæring i trekammerpose.

Ondansetron «Actavis» injeksjonsvæske (A04A A01 ondansetron).
Antiemetikum.

Pantoprazol «Actavis» pulver til injeksjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.
Enterotabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Paracet «Weifa» smeltetabletter 125 mg (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.
Smeltetabletter 250 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Paracetamol «Actavis» infusjonsvæske (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.

Paralgin minor «Weifa» stikkpiller (N02A A59 kodein og paracetamol).
Analgetikum.
Paralgin forte og Paralgin major er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Perfalgan «Bristol-Myers Squibb» infusjonsvæske (N02B E01 paracetamol).
Analgetikum. Antipyretikum.

Pramipexol Bluefish «Bluefish» tabletter (N02B C05 pramipeksol).
Antiparkinsonmiddel.

Preotact «Takeda Nycomed» pulver og væske til injeksjonsvæske (H05A A03 parathyreoideahormon).
Parathyreoideahormon.

Quetiapin «Actavis» tabletter (N05A H04 quetiapinfumarat).
Antipsykotikum.

Questran «Bristol-Myers Squibb» pulver til mikstur (C10A C01 kolestyramin).
Serumkolesterolsenkende middel.
Questran Loc pulver til mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Remifentanil «Actavis» pulver til konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (N01A H06 remifentanil).
Sterktvirkende analgetikum/sedativum.

Sebiprox «Stiefel» sjampo (D01A E14 ciklopiroks).
Fungicid til utvortes bruk.

Selegilin «Mylan» tabletter (N04B D01 selegilin).
MAO-B-hemmer.

Siloxan «Takeda Nycomed» kapsler (A03A X13 simetikon).
Ved gassansamling i mage og tarm.

Temozolomid «ratiopharm» kapsler (L01A X03 temozolomid).
Cytostatikum.

Tilavist «sanofi-aventis» øyedråper (S01G X04 nedokromil).
Antiallergikum.

Tramadol «ratiopharm» kapsler (N02A X02 tramadol).
Analgetikum.

Ultravist «Bayer Pharma AG» infusjons-/injeksjonsvæske (V08A B05 iopromid).
Røntgenkontrastmiddel.

Vantas «Orion» implantat (L02A E05 histrelin).
LHRH-analog.

Verakard «Takeda Nycomed» tabletter (C08D A01 verapamil).
Kalsiumantagonist.

Xamiol «LEO» gel (D05A X52 kalsipotriol + betametason).
Middel mot psoriasis.