Utgåtte legemidler 2004

Agenerase «GlaxoSmithKline» kapsler 150 mg (J05A E05).

Atenolol «Ecosol» tabletter 50 mg og 100 mg (C07A B03).

Becotide «GlaxoSmithKline» inhalasjonsaerosol 50μg/dose, 100 μg/dose og 250 μg/dose (R03B A01).

Blocadren «MSD» tabletter 15 mg (C07A A06).
Tabletter 5 mg og 10 mg er fortsatt på markedet.

Calcipen «LEO» pulver til mikstur 50 mg/ml (J01C E02).

Clarityn «Schering-Plough» mikstur 1 mg/ml (R06A X13).
Smeltetabletter 10 mg og tabletter 10 mg er fortsatt på markedet.

Confortid «Alpharma» stikkpiller 75 mg (M01A B01).
Injeksjonssubstans 50 mg, kapsler 25 mg og stikkpiller 50 mg og 100 mg er fortsatt på markedet.

Cuprimine «MSD» kapsler 250 mg (M01C C01).

Cytosar «Pfizer» pulver til injeksjonsvæske 2 g (L01B C01).
Pulver og væske til injeksjonsvæske 100 mg og pulver til injeksjonsvæske 500 mg og 1g er fortsatt på markedet.

Daonil «Aventis Pharma» tabletter 1,75 mg og 3,5 mg (A10B B01).

Decadron «MSD» tabletter 0,5 mg (H02A B02).
og øye-/øredråper 0,1% (S03B A01)

Detrusitol «Pharmacia» tabletter 1 mg (G04B D07).

Dobutrex «Lilly» konsentrat til infusjonsvæske 12,5 mg/ml (C01C A07).

Doryx «Gerard» enterokapsler 100 mg (J01A A02).

Doxysol «Ecosol» tabletter 100 mg (J01A A02).

Effexor «Wyeth Lederle» tabletter 75 mg (N06A X16).
Tabletter 37,5 mg er fortsatt på markedet.

Effortil «Boehringer Ingelheim» injeksjonsvæske 10 mg/ml og tabletter 5 mg (C01C A01).

Estraderm «Novartis» depotplaster 24μg/24 timer (G03C A03).

Follimin «Wyeth Lederle» tabletter (G03A A07).

Fraxiparine «Sanofi-Synthelabo» injeksjonsvæske (B01A B06).

Geroxalen «Galderma» kapsler 10 mg (D05B A02).

Glipizid «NM Pharma» tabletter 5 mg (A10B B07).

Glivec «Novartis» kapsler 100 mg (L01X X28).

Haldol depot «Janssen-Cilag» injeksjonsvæske 50 mg/ml (N05A D01).
Injeksjonsvæske 100 mg/ml er fortsatt på markedet.

Hemohes «Braun» infusjonsvæske 100 mg/ml (B05A A07).
Infusjonsvæske 60 mg/ml er fortsatt på markedet.

Heparin «LEO» injeksjonsvæske 25 000 IE/ml (B01A B01).
Injeksjonsvæske 5000 IE/ml er fortsatt på markedet.

Hydrokortison med karbamid «Galderma» krem 1% (D07X A01).

Ibaril med salicylsyre «Aventis Pharma» liniment (D07X C02).

Inderal «AstraZeneca» injeksjonsvæske 1 mg/ml og tabletter 10 mg og 40 mg (C07A A05).

Insulin Monotard «Novo Nordisk» injeksjonsvæske (A10A C01).

Kalium Duretter «AstraZeneca» depottabletter 1 g (A12B A01).

Keflin «Lilly» injeksjonssubstans 1 g og 2 g (J01D A03).

Ketodur «Pharmacia» depotkapsler 10 mg og 25 mg (N02A B01).

Klorhexidin «Fresenius Kabi» skyllevæske 0,2 mg/ml (B05C A02).

Klorhexidin «Galderma» spritoppløsning 5 mg/ml og 5 mg/ml med farge (D08A C02).

Kytril «Roche» injeksjonsvæske 1 mg/ml og tabletter 2 mg (A04A A02).

Leucomax «Schering-Plough» pulver og væske til injeksjonsvæske 150μg og 300μg (L03A A03).

Lipiodol Ultra Fluid «Guerbet» injeksjonsvæske 480 mg I/ml (V08A D01).

Mefoxitin «MSD» infusjons-/injeksjonssubstans 2 g (J01D A05).

Migpriv «Sanof-Synthelabo» pulver (N02B A51).

Mobic «Boehringer Ingelheim» injeksjonsvæske 10 mg/ml (M01A C06).
Stikkpiller 15 mg og tabletter 7,5 mg og 15 mg er fortsatt på markedet.

Mydrian «Novartis» øyedråper 0,5% (S01F A06).

Natriumklorid «Pharmalink» infusjonsvæske 9 mg/ml (B05B B01).

Nolvadex «AstraZeneca» tabletter 40 mg (L02B A01).
Tabletter 10 mg, 20 mg og 30 mg er fortsatt på markdet.

Nuelin «3M Pharma» tabletter 125 mg (R03D A04).

Oftapinex «Santen» øyedråper 1 mg/ml (S01E A02).

Paroxetin «NM Pharma» tabletter 20 mg (N06A B05).

Pilo «Novartis» øyedråper 20 mg/ml (S01E B01).

Pirox «Alpharma» tabletter 10 mg (M01A C01).
Tabletter 20 mg er fortsatt på markedet.

Piroxicam «NM Pharma» tabletter 10 mg (M01A C01).
Tabletter 20 mg er fortsatt på markedet.

Regaine 2% «Pfizer» liniment (D11A X01).

Renitec «MSD» injeksjonsvæske 1 mg/ml (C09A A02).
Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg er fortsatt på markedet.

Rohypnol «Roche» tabletter 1 mg (N05C D03).

Sofra-Tulle «Aventis Pharma» impregnert kompress 1% (D09A A01).

Starlix «Novartis» tabletter 180 mg (A10B X03).
Tabletter 60 mg og 120 mg er fortsatt på markedet.

Synalar med Chinoform «Bioglan Pharma» salve (D07B C02).
Krem er fortsatt på markedet.

Totelle Sekvens «Wyeth Lederle» tabletter (G03F B11).

Trihistan «Weifa» tabletter 25 mg (R06A E04).

Trisekvens Forte «Novo Nordisk» tabletter (G03F B05).
Trisekvens «Novo Nordisk» tabletter er fortsatt på markedet.

Ultratard «Novo Nordisk» injeksjonsvæske 100 IE/ml (A10A E01).

Vancocin «Lilly» kapsler 125 mg (A07A A09).

Vitrimix «Fresenius Kabi» infusjonsvæske (B05B A10).

Vioxx «MSD» mikstur 5 mg/ml og tabletter 12,5 mg og 25 mg (M01A H02).

Vioxx AC «MSD» tabletter 25 mg og 50 mg (M01A H02).

Zavedos «Pfizer» kapsler 25 mg (L01D B06).
Pulver til injeksjonsvæske 5 mg og 10 mg er fortsatt på markedet.

Zopiclone «Alpharma» tabletter 3,75 mg (N05C F01).
Tabletter 5 mg og 7,5 mg er fortsatt på markedet.

Zopiclone «ratiopharm» tabletter 5 mg og 7,5 mg (N05C F01).