Utgåtte legemidler 2011

Actiq «Cephalon» sugetabletter med applikator (N02A B03).

Albumin «Octapharma» infusjonsvæske (B05A A01).

Amoxillin «Actavis» tabletter (J01C A04).

Apolar med dekvalin «Actavis» krem (D07B B02).
Salve er fremdeles omtalt i Felleskatalogen.

Arixtra «GlaxoSmithKline» injeksjonsvæske (B01A X05).

Azactam «Bristol-Myers Squibb» infusjons-/injeksjonssubstans 1 g (J01D F01).
Infusjons-/injeksjonssubstans 2 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bisolvon «Boehringer Ingelheim» mikstur 2 mg/ml (R05C B02).
Mikstur 0,8 mg/ml, 1,6 mg/ml, oppløselige tabletter 8 mg og tabletter 8 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Blocadren Depot «MSD» depotøyedråper 2,5 mg/ml (S01E D01).
Depotøyedråper 5 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bondronat «Roche» konsentrat til infusjonsvæske (M05B A06).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Calciumfolinat «Meda» injeksjonsvæske (V03A F03).

Canesten «Bayer AS» liniment og pudder (D01A C01).
Krem og vaginaltabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Carvedilol «ratiopharm» tabletter (C07A G02).

Cipralex «Lundbeck» dråper 10 mg/ml (N06A B10).
Dråper 20 mg/ml og tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ciprofloxacin Baxter «Baxter» infusjonsvæske (J01M A02).

Curacit «Nycomed Pharma» injeksjonsvæske 50 mg/ml (M03A B01).
Injeksjonsvæske 10 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Daktar «McNeil» vagitorier (G01A F04).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Daivonex «LEO» krem og oppløsning (D05A X02).

Diclocil «Bristol-Myers Squibb» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 2 g (J01C F01).
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 1 g og kapsler 250 mg og 500 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Digitoxin «Nycomed Pharma» tabletter (C01A A04).
Injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Diprivan «AstraZeneca» injeksjonsvæske (N01A X10).

Dormicum «Roche» injeksjonsvæske 1 mg/ml (N05C D08).
Injeksjonsvæske 5 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Doxorubicin «Meda» injeksjonsvæske (L01D B01).

Escitalopram «ratiopharm» tabletter (N06A B10).

Estracyt «Pfizer» kapsler (L01X X11).

Etoposid «Meda» konsentrat til infusjonsvæske (L01C B01).

Famotidin «ratiopharm» tabletter (A02B A03).

Fexin «Antula» brusetabletter (B03A A03).

Fludara «Genzyme» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (L01B B05).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Flumazenil «Hameln» injeksjonsvæske (V03A B25).

Fluoxetin «ratiopharm» kapsler (N06A B03).
Oppløselige tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Flutikason «Teva» nesespray (R01A D08).

Foradil «Novartis» inhalasjonspulver (R03A C13).

Fungizone «Bristol-Myers Squibb» infusjonssubstans (J02A A01).

Gabapentin «Teva» kapsler og tabletter (N03A X12).

Garamycin «Schering-Plough» injeksjonsvæske 10 mg/ml (J01G B03).
Injeksjonsvæske 40 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gluxine «Recip» tabletter (M01A X05).

GONAL-f «Serono» pulver og væske til injeksjonsvæske 450 IE/0,75 ml (G03G A05).
Injeksjonsvæske 300 IE/0,5 ml, 450 IE/0,75 ml, 900 IE/1,5 ml og pulver og væske til injeksjonsvæske 75 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Hydrokortison «Galderma» krem og salve (D07A A02).

Invivac «Abbott» injeksjonsvæske (J07B B02).

Isopto-Carpine «Alcon» øyedråper (S01E B01).

Ivemend «MSD» pulver til infusjonsvæske 115 mg (A04A D12).
Pulver til infusjonsvæske 150 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Jadelle «Bayer Schering Pharma Oy» implantat (G03A C03).

Lamotrigin «ratiopharm» dispergerbare tabletter (N03A X09).

Levitra «Bayer Schering Pharma AG» smeltetabletter (G04B E09).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Matrifen «Nycomed Pharma» depotplaster (N02A B03).

Metformin «Aurobindo» tabletter (A10B A02).

Metformin «Teva» tabletter (A10B A02).

Mirtazapin «Teva» smeltetabletter (N06A X11).

Mobic «Boehringer Ingelheim» tabletter (M01A C03).

Nebcina «Eurocept» injeksjonsvæske 10 mg/ml (J01G B01).
Injeksjonsvæske 40 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

NeoRecormon «Roche» injeksjonsvæske 20 000 IE (B03X A01).
Injeksjonsvæske 2000 IE, 3000 IE, 4000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 10 000 IE og 30 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Niaspan «Abbott» depottabletter 1000 mg, 500 mg og 750 mg (C10A D02).
Depottabletter 375 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Nicorette «McNeil» sublingvaltabletter (N07B A01).
Depotplaster, inhalator, sugetabletter og tyggegummi er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Nitromex «Actavis» sublingvaltabletter (C01D A02).

Norvir «Abbott» kapsler (J05A E03).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ondansetron «Aurobindo» tabletter (A04A A01).

Oxycodone «ratiopharm» depottabletter (N02A A05).

Oxytetral «Actavis» tabletter (J01A A06).

Panoxyl «Stiefel» gel (D10A E01).

Paracetamol «Actavis» tabletter (N02B E01).

Phenamin «Nycomed Pharma» mikstur (R06A B02).

Phos-Ex «Vitaline» tabletter 167 mg (A12A A12).
Tabletter 250 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pramipexol Teva «Teva» tabletter (N04B C05).

Prevenar «Wyeth» inj. (J07A L02).
Prevenar 13 er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pulmicort «AstraZeneca» inhalasjonsaerosol (R03B A02).
Inhalasjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ramipril Winthrop «Winthrop Médicaments» tabletter (C09A A05).

Ranitidin «ratiopharm» brusetabletter (A02B A02).
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ratiograstim «ratiopharm» infusjons-/injeksjonsvæske (L03A A02).

Renagel «Genzyme» tabletter (V03A E02).

Requip «GlaxoSmithKline» tabletter (N04B C04).

Risperidon «ratiopharm» tabletter (N05A X08).

Rotarix «GlaxoSmithKline» pulver og væske til mikstur (J07B H01).
Mikstur (ferdigfylt applikator) er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Senokot «Mundipharma» tabletter (A06A B06).

Sertralin «Teva» tabletter (N06A B06).

Simvastatin «ratiopharm» tabletter (C10A A01).

Sinemet depot «MSD» depottabletter (N04B A02).
Sinemet depot mite er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Sumatriptan «ratiopharm» tabletter (N02C C01).

Temozolomide Teva «Teva» kapsler (L01A X03).

Thelin «Pfizer» tabletter (C02K X03).

Valaciclovir «Actavis» tabletter (J05A B11).

Vagifem 25 μg «Novo Nordisk» vaginaltabletter (G03C A03).
Vaginaltabletter 10 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Vasovist «TMC Pharma Services Ltd» injeksjonsvæske (V08C A11).

Verucid «Galderma» gel (D11A F-).
Liniment er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Vimpat «UCB» sirup (N03A X18).
Infusjonsvæske og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Vivaglobin «CSL Behring» injeksjonsvæske (J06B A01).

Weifa-Kalsium «Weifa» tyggetabletter (A12A A04).

X-prep «Mundipharma» sirup ( A06 A B06).

Xigris «Lilly» pulver til infusjonsvæske (B01A D10).

Xolair «Novartis» pulver og væske til injeksjonsvæske (R03D X05).
Injeksjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Xolin «ratiopharm» nesespray (R01A A07).

Zemplar «Abbott» injeksjonsvæske 5 μg/ml og kapsler 4 μg (H05B X02).
Kapsler 1 μg og 2 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zerit «Bristol-Myers Squibb» kapsler (J05A F04).

Zestril «AstraZeneca» tabletter 2,5 mg (C09A A03).
Tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zon «Antula» gel (M02A A10).