Utgåtte legemidler 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Adriamycin «Pfizer» pulver til injeksjonsvæske 10 mg (L01D B01 doksorubicin).
Cytostatikum.
Injeksjonsvæske 2 mg/ml og pulver til injeksjonsvæske 50 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Apolar «Actavis» salve (D07A B08 desonid).
Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aripiprazole Mylan Pharma «Mylan S.A.S.» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Catapresan «Boehringer Ingelheim» tabletter (N02C X02 klonidin).
Migrenemiddel, sentraltvirkende antiadrenergikum.

Ceftazidim «Stragen» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske og pulver til injeksjonsvæske (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum.

Ceftriaxon «Stragen» pulver til injeksjonsvæske (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Clopidogrel «Actavis» tabletter (B01A C04 klopidogrel).
Plateaggregasjonshemmer.

Daivobet «LEO» gel i applikator (D05A X52 kalsipotriol + betametason).
Middel mot psoriasis.
Gel i flaske og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Elonva «MSD» injeksjonsvæske (G03G A09 korifollitropin alfa).
Gonadotropin.

Epirubicin «Actavis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (L01D B03 epirubicin).
Cytostatikum.

Eposin «Teva» konsentrat til infusjonsvæske (L01C B01 etoposid).
Cytostatikum.

Esomeprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter (A02B C05 esomeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Fluenz Tetra «AstraZeneca» nesespray (J07B B03 influensa, levende svekket).
Tetravalent influensavaksine (levende, svekket).

Flutivate «GlaxoSmithKline» krem (D07A C17 flutikason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Fucidin «LEO» tabletter (J01X C01 fusidinsyre).
Antibiotikum.
Krem og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Furix Retard «Takeda» depotkapsler 60 mg (C03C A01 furosemid).
Slyngediuretikum.
Depotkapsler 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabine Accord «Accord» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glucobay «Bayer AB» tabletter 50 mg (A10B F01 akarbose).
Antidiabetikum.
Tabletter 100 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Helixate NexGen «Bayer AG» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D02 koagulasjonsfaktor VIII (oktokog alfa)).
Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat.

Imacillin «Teva» granulat til mikstur (J01C A04 amoksicillin).
Aminopenicillin.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Izba «Novartis» øyedråper (S01E E04 travoprost).
Glaukommiddel, prostaglandin F-analog.

Kogenate «Bayer AG» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D02 koagulasjonsfaktor VIII (oktokog alfa)).
Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat.

Lunelax «Mylan Healthcare Norge AS» pulver (A06A C01 ispaghula (loppefrø)).
Romoppfyllende avføringsmiddel.

Mecastrin «Orifarm Generics» depottabletter (N05C H01 melatonin).
Sedativum. Hypnotikum.

Pantoprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter og pulver til injeksjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Picato «LEO» gel (D06B X02).
Kjemoterapeutikum.

Puregon «MSD» injeksjonsvæske 900 IE/1,08 ml (G03G A06 follitropin beta).
Rekombinant humant follikkelstimulerende hormon.
Injeksjonsvæske 300 IE/0,36 ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Rehydrex med glucos «Fresenius Kabi» infusjonsvæske 50 mg/ml (B05B B02 elektrolytter med karbohydrater).
Karbohydratoppløsning med elektrolytter.
Infusjonsvæske 25 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Tacni «Teva» kapsler 5 mg (L04A D02 takrolimus).
Immunsuppressivt middel.
Kapsler 0,5 mg og 1 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Takrozem «Pierre Fabre» salve (D11A H01 takrolimus).
Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

Tenofovir disoproxil «Teva» tabletter (J05A F07 tenofovirdisoproksil).
Antiviralt middel, nukleotid revers transkriptasehemmer.

Tolvon «MSD» tabletter 30 mg (N06A X03 mianserin).
Antidepressiv.
Tabletter 10 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Voltarol «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» medisinert plaster (M02A A15 diklofenak).
NSAID.

Xiapex «Swedish Orphan Biovitrum» pulver og væske til injeksjonsvæske (M09A B02 kollagenase clostridium histolyticum).
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.

Zeldox «Pfizer» kapsler (N05A E04 ziprasidon).
Antipsykotikum, indolderivat.

Zonnic «Niconovum» sugetabletter 2 mg (N07B A01 nikotin).
Nikotinpreparat, middel ved nikotinavhengighet.
Sugetabletter 4 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zyban «GlaxoSmithKline» depottabletter (N06A X12 bupropion).
Røykeavvenningspreparat, NDRI.