Utgåtte preparater 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Apolar «Actavis» salve (D07A B08 desonid).
Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aripiprazole Mylan Pharma «Mylan S.A.S.» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Ceftriaxon «Stragen» pulver til injeksjonsvæske (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Clopidogrel «Actavis» tabletter (B01A C04 klopidogrel).
Plateaggregasjonshemmer.

Flutivate «GlaxoSmithKline» krem (D07A C17 flutikason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabine Accord «Accord» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imacillin «Teva» granulat til mikstur (J01C A04 amoksicillin).
Aminopenicillin.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Izba «Novartis» øyedråper (S01E E04 travoprost).
Glaukommiddel, prostaglandin F-analog.

Leptanal «Piramal» injeksjonsvæske (N01A H01 fentanyl).
Sterktvirkende analgetikum, syntetisk opioidagonist.

Takrozem «Pierre Fabre» salve (D11A H01 takrolimus).
Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

Voltarol «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» medisinert plaster (M02A A15 diklofenak).
NSAID.

Weifa C-vitamin «Karo Pharma» brusetabletter (A11G A01 askorbinsyre (vitamin C)).
C-vitaminpreparat.

Zyban «GlaxoSmithKline» depottabletter (N06A X12 bupropion).
Røykeavvenningspreparat, NDRI.