Utgåtte legemidler 2021

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Accusol 35, Accusol 35 Kalium 2 mmol/l, Accusol 35 Kalium 4 mmol/l «Nikkiso» hemodialyse-/hemodiafiltrerings-/hemofiltreringsvæske (B05Z B- kalsiumklorid, magnesiumklorid, natriumhydrogenkarbonat, natriumklorid).
Hemodialysekonsentrat

Acetylsalisylsyre «Actavis» enterotabletter 160 mg (B01A C06 acetylsalisylsyre).
Tromboseprofylaktikum.
Enterotabletter 75 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Andriol «MSD» kapsler (G03B A03 testosteron).
Androgen.

Copegus «Roche» tabletter (J05A P01 ribavirin).
Antiviralt middel.

Dihydrostreptomycin «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S» tabletter (QA07A A90 dihydrostreptomycin).
Antibiotikum.

Escitalopram Mylan «Mylan» tabletter (N06A B10 escitalopram).
Antidepressiv.

Evotaz «Bristol-Myers Squibb» tabletter (J05A R15 atazanavir og kobicistat).
Antiviralt middel.

Fibclot «LFB-Biomedicaments» pulver og væske til infusjons-/injeksjonsvæske (B02B B01 fibrinogen, humant).
Fibrinogen.

Keytruda «MSD» Pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01X C18 pembrolizumab).
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Klorheksidin «Sage» impregnert pute (D08A C02 klorheksidin).
Bredspektret antiseptikum.

Levitra «Bayer AG» tabletter 5 mg (G04B E09 vardenafil).
Middel mot erektil dysfunksjon.
Tabletter 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Metformin «Karo Pharma» tabletter (A10B A02 metformin).
Antidiabetikum.

Mogadon «Meda» tabletter (N05C D02 nitrazepam).
Hypnotikum. Sedativum. Antikonvulsivum.

PegIntron «MSD» pulver og væske til injeksjonsvæske (L03A B10 peginterferon alfa-2b).
Interferon.

Rebetol «MSD» kapsler (J05A P01 ribavirin).
Antiviralt middel, nukleosidanalog.
Mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Travoprost/Timolol Mylan «Mylan» øyedråper (S01E D51 timolol og travoprost).
Glaukommiddel.

Vallergan «sanofi-aventis» mikstur og tabletter (R06A D01 alimemazin).
Antihistamin, hypnotikum, sedativum.

Vargatef «Boehringer Ingelheim» kapsler (L01X E31 nintendanib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Willfact 1000 IE «LFB-Biomedicaments» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D10 von Willebrand faktor, human).
Antihemoragikum, von Willebrand-faktor.

Zirebev «Pfizer» lonsenrat til infusjonsvæske (L01X C07 bevacizumab).
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Zofran «Novartis» stikkpiller (A04A A01 ondansetron).
Antiemetikum, selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.
Injeksjonsvæske, mikstur, tabletter og smeltetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zopiklon «Mylan» tabletter (N05C F01 zopiklon).
Hypnotikum.