Utgåtte preparater 2017

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Altargo «GlaxoSmithKline» salve (D06A X13 retapamulin).
Antibiotikum.

Amiodaron «Stragen» Konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske (C01B D01 amiodaron).
Antiarytmikum klasse III.

Amlodipin «Actavis» tabletter (C08C A01 amlodipin).
Kalsiumantagonist.

Betnovat «GlaxoSmithKline» liniment 0,1% (D07A C01 betametason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Krem 0,1%, oppløsning 1 mg/ml og salve 0,1 % er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bonefos «Bayer AB» tabletter (M05B A02 klodronat).
Middel mot hyperkalsemi.

Carboplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A02 karboplatin).
Cytostatikum, platinaforbindelse.

Cisplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A01 cisplatin).
Cytostatikum.

Cystagon «Orphan Europe» kapsler (A16A A04 cysteamin).
Middel mot nefropatisk cystinose.

Cytarabine «Pfizer» infusjons-/injeksjonsvæske (L01B C01 cytarabin).
Cytostatikum.

Depo-Medrol cum likokain «Pfizer» injeksjonsvæske (H02B X01 metylprednison og lidokain).
Glukokortikosteroid.
Depo-Medrol er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Docetaxel Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 docetaksel).
Cytostatikum, taksan.

Euthyrox «Merck» tabletter 125 μg og 150 μg (H03A A01 levotyroksin).
Thyreoideahormon.
Tabletter 25 μg, 50 μg og 100 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabin «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Gemcitabin Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Hepaflex «Baxter» infusjonsvæske (B01A B01 heparin).
Antitrombotisk middel.

Hydromed «MediLink» tabletter 25 mg (C03A A03 hydroklortiazid).
Diuretikum.
Tabletter 12,5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibaril «sanofi-aventis» salve (D07A C03 desoksymetason).
Kortikosteroid.
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibux pulver «Weifa» pulver i dosepose (M01A E01 ibuprofen).
Antiflogistikum.

Imigran «GlaxoSmithKline» stikkpiller (N02C C01 sumatriptan).
Migrenemiddel, vaskulær 5HT1-reseptoragonist.
Injeksjonsvæske, nesespray og tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imipenem/Cilastatin Hospira «Hospira» pulver til infusjonsvæske (J01D H51 imipenem og cilastatin).
Antibiotikum.

Latanoprost/Timolol «Pfizer» øyedråper (S01E D51 latanoprost og timolol).
Glaukommiddel.

Lemilvo «Actavis» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Lomir «Novartis» tabletter (C08C A03 isradipin).
Kalsiumantagonist.

Lomir SRO «Novartis» depotkapsler (C08C A03 isradipin).
Kalsiumantagonist.

Meropenem Hospira «Hospira» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Meropenem Sandoz «Sandoz» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Mircera «Roche» injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 250 μg (B03X A03 metoksypolyetylenglykol-epoetin beta).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 30 µg, 50 µg, 75 µg, 100 µg, 120 µg, 150 µg og 200 µg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Myocet «Teva» pulver, dispersjon og oppløsning til konsentrat til dispersjon til infusjon (L01D B01 doksorubicin).
Cytostatikum.

Nitro-Dur «MSD» depotplaster (C01D A02 glyseroltrinitrat).
Nitroglyserinpreparat.

Octreotide Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (H01C B02 oktreotid).
Antiveksthormon.

Oxaliplatin Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X A03 oksaliplatin).
Cytostatikum.

Paclitaxel Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 paklitaksel).
Cytostatikum.

Pantoprazol «Actavis» enterotabletter og pulver til infusjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Pemetrexed «Hospira» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01B A04 pemetreksed).
Folsyreanalog.

Penicillin «Actavis» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 6 g (J01C E01 benzylpenicillin).
Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 600 mg, 1,2 g og 3 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pergotime «Merck» tabletter (G03G B02 klomifen).
Ovulasjonsstimulerende middel.

Potactasol «Actavis» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01X X17 topotekan).
Cytostatikum.

Relenza «GlaxoSmithKline» inhalasjonspulver (J05A H01 zanamivir).
Antiviralt middel.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter 75 mg (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.
Tabletter 150 mg og 300 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Retacrit «Hospira» injeksjonsvæske 2000 IE, 3000 IE og 4000 IE (B03X A01 erytropoietin).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske 1000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 8000 IE, 10 000 IE, 20 000 IE, 30 000 IE og 40 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Risperdal «Janssen» smeltetabletter 1 mg og 2 mg (N05A X08 risperidon).
Antipsykotikum.
Mikstur 1 mg/ml og tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Stemflova «IS Pharmaceuticals» pulver og væske til infusjonsvæske (H01B A04 terlipressin).
Vasopressinprekursor.

Sunmedabon «SUN Pharma» tabletter og vaginaltabletter (G03X B01 og G02A D06 mifepriston og misoprostol).
Antiprogesteron + prostaglandinanalog.

Topotecan «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01X X17 topotekan).
Cytostatikum.

Ventoline «GlaxoSmithKline» mikstur (R03C C02 salbutamol).
Adrenergikum, selektiv β2-stimulator.
Inhalasjonsaerosol, inhalasjonspulver og inhalasjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Veregen «Azanta» salve (D06B B12 sinecatechins).
Antiviralt middel.

Vincristine Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (L01C A02 vinkristin).
Cytostatikum.

Volulyte «Fresenius Kabi» infusjonsvæske (B05A A07 hydroksyetylstivelse).
Kolloidosmotisk oppløsning.

Xanor Depot «Pfizer» depottabletter 0,5 mg (N05B A12 alprazolam).
Anxiolytikum.
Depottabletter 3 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Xylocain «AstraZeneca» liniment (D04A B01 lidokain).
Lokalanestetikum.
Gel og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zantac «GlaxoSmithKline» tabletter 75 mg, 150 mg og 300 mg (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.
Injeksjonvæske og brusetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zestril «AstraZeneca» tabletter 5 mg (C09A A03 lisinopril).
ACE-hemmer.
Tabletter 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zoledronsyre Hospira «Hospira» infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Zolpidem «Actavis» tabletter (N05C F02 zolpidem).
Hypnotikum.