ATC-register


R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
R01A A05
Oksymetazolin
Rhinox Takeda nesedråper, nesespray
R01A A07
Xylometazolin
Dexyl Karo Pharma nesespray
Otrivin GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray
Otrivin med mentol GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray
Xylometazolinhydroklorid Norfri Evolan Pharma nesespray
Zymelin Takeda nesespray
R01A B
Sympatomimetika, kombinasjoner unntatt kortikosteroider
R01A B06
Xylometazolin
Otrivin Comp GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray (+ ipratropiumbromid)
Zycomb Takeda nesespray (+ ipratropiumbromid)
R01A C
Antiallergiske midler, unntatt kortikosteroider
R01A C02
Levokabastin
Livostin 2care4 nesespray
Livostin McNeil nesespray
R01A D
Kortikosteroider
R01A D05
Budesonid
Budesonid Sandoz Sandoz nesespray
Livicort McNeil nesespray
R01A D08
Flutikason
Flutide Nasal GlaxoSmithKline nesedråper, nesespray
Flutikason Teva Teva nesespray
Otrason GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray
R01A D09
Mometason
Mometasone Sandoz Sandoz nesespray
Nasonex MSD nesespray
R01A D11
Triamcinolon
Nasacort Orifarm nesespray
Nasacort sanofi-aventis nesespray
R01A D12
Flutikasonfuroat
Avamys GlaxoSmithKline nesespray
R01A D58
Flutikason, kombinasjoner
Dymista Meda nesespray (+ azelastin)
Dymista Paranova nesespray (+ azelastin)