Livostin

McNeil


Lokalt antihistamin.

R01A C02 (Levokabastin)NESESPRAY, suspensjon 50 μg/dose: 1 dose inneh.: Levokabastinhydroklorid tilsv. levokabastin 50 μg, propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, metylhydroksypropylcellulose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann. pH 6-8.


Indikasjoner

Allergisk rhinitt.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av neseplager ved allergi.

Dosering

Voksne og barn: 2 spraydoser i hvert nesebor 2 ganger daglig. Hver spraydose gir ca. 50 μg levokabastin. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.
Administrering: Nesen bør pusses og flasken må ristes før hver bruk. Før førstegangsbruk må det pumpes noen ganger inntil en fin spray avgis. Pust inn gjennom nesen samtidig under spraying.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nyrefunksjon: Forsiktighet bør utvises ved administrering til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk. Ved mistenkt, vedvarende slimhinneødem i nesen, bør nesespray/nesedråper uten konserveringsmiddel velges, ev. andre formuleringer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Selv om overgang til morsmelk er liten, anbefales det at forsiktighet utvises ved administrering til ammende pga. begrensede data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Generelle
Vanlige Fatigue, smerte
Mindre vanlige Irritasjon på applikasjonsstedet, malaise, smerte på applikasjonsstedet, tørrhet på applikasjonsstedet
Sjeldne Svie på applikasjonsstedet, ubehag på applikasjonsstedet
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Sjeldne Takykardi
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Sinusitt
Luftveier
Vanlige Epistakse, faryngolaryngeal smerte, hoste
Mindre vanlige Dyspné, neseubehag, tett nese
Sjeldne Neseødem
Ukjent frekvens Bronkospasme
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Somnolens, svimmelhet
Øye
Ukjent frekvens Øyelokksødem
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Fatigue, smerte
Infeksiøse Sinusitt
Luftveier Epistakse, faryngolaryngeal smerte, hoste
Nevrologiske Somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
Generelle Irritasjon på applikasjonsstedet, malaise, smerte på applikasjonsstedet, tørrhet på applikasjonsstedet
Hjerte Palpitasjoner
Immunsystemet Overfølsomhet
Luftveier Dyspné, neseubehag, tett nese
Sjeldne
Generelle Svie på applikasjonsstedet, ubehag på applikasjonsstedet
Hjerte Takykardi
Luftveier Neseødem
Ukjent frekvens
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Luftveier Bronkospasme
Øye Øyelokksødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert tilfeller av overdosering. Noe sedasjon etter utilsiktet inntak av flaskeinnholdet kan ikke ekskluderes. Ved utilsiktet inntak skal pasienten rådes til å drikke mye for å påskynde renal eliminasjon.

Egenskaper

Klassifisering: Potent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Etter topikal applikasjon i nesen oppnås en rask og langvarig lindring av symptomene forbundet med allergisk rhinitt.
Absorpsjon: Etter applikasjon av en 50 μg dose i nesen absorberes ca. 30-45 μg. Cmax nås etter ca. 3 timer. Lineær og forutsigbar farmakokinetisk plasmaprofil.
Proteinbinding: Ca. 55%.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 35-40 timer. Etter administrering av multiple nasale doser på 0,4 mg til eldre økte t1/2 med 15%, og Cmax med 26%. Moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR 10-50 ml/minutt): Etter en enkelt peroral dose på 0,5 mg økte t1/2 fra 36 til 95 timer. Total eksponering for levokabastin uttrykt som AUC økte med 56%.
Metabolisme: Hovedsakelig ved glukuronidering.
Utskillelse: Uforandret i urin (ca. 70% av absorbert dose).

Pakninger uten resept

15 ml (150 doser) nesespray er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Livostin, NESESPRAY, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 μg/dose 150 doser (plastflaske)
386020
Blå resept
Byttegruppe
* F
2 × 150 doser (plastflaske)
026721
Blå resept
Byttegruppe
247,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.11.2020