Livostin

McNeil

Lokalt antihistamin.

ATC-nr.: R01A C02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A C02
Levokabastin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2,234904 kg
Miljørisiko: Bruk av levokabastin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levokabastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levokabastin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.12.2016) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, suspensjon 50 μg/dose: 1 dose inneh.: Levokabastinhydroklorid tilsv. levokabastin 50 μg, propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, metylhydroksypropylcellulose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann. pH 6-8.


Indikasjoner

Allergisk rhinitt.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av neseplager ved allergi.

Dosering

Voksne og barn: 2 spraydoser i hvert nesebor 2 ganger daglig. Hver spraydose gir ca. 50 μg levokabastin. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.
Administrering: Nesen bør pusses og flasken må ristes før hver bruk. Før førstegangsbruk må det pumpes noen ganger inntil en fin spray avgis. Pust inn gjennom nesen samtidig under spraying.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nyrefunksjon: Forsiktighet bør utvises ved administrering til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Kan forårsake hudirritasjon. Benzalkoniumklorid kan føre til ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistenkt, vedvarende slimhinneødem i nesen, bør nesespray/nesedråper uten konserveringsmiddel velges, ev. andre formuleringer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Selv om overgang til morsmelk er liten, anbefales det at forsiktighet utvises ved administrering til ammende pga. begrensede data.
Levokabastin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Generelle
VanligeFatigue, smerte
Mindre vanligeIrritasjon på applikasjonsstedet, malaise, smerte på applikasjonsstedet, tørrhet på applikasjonsstedet
SjeldneSvie på applikasjonsstedet, ubehag på applikasjonsstedet
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner
SjeldneTakykardi
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeSinusitt
Luftveier
VanligeEpistakse, faryngolaryngeal smerte, hoste
Mindre vanligeDyspné, neseubehag, tett nese
SjeldneNeseødem
Ukjent frekvensBronkospasme
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSomnolens, svimmelhet
Øye
Ukjent frekvensØyelokksødem
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFatigue, smerte
InfeksiøseSinusitt
LuftveierEpistakse, faryngolaryngeal smerte, hoste
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
GenerelleIrritasjon på applikasjonsstedet, malaise, smerte på applikasjonsstedet, tørrhet på applikasjonsstedet
HjertePalpitasjoner
ImmunsystemetOverfølsomhet
LuftveierDyspné, neseubehag, tett nese
Sjeldne
GenerelleSvie på applikasjonsstedet, ubehag på applikasjonsstedet
HjerteTakykardi
LuftveierNeseødem
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
LuftveierBronkospasme
ØyeØyelokksødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert tilfeller av overdosering. Noe sedasjon etter utilsiktet inntak av flaskeinnholdet kan ikke ekskluderes. Ved utilsiktet inntak skal pasienten rådes til å drikke mye for å påskynde renal eliminasjon.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R01A C02

Egenskaper

Klassifisering: Potent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Etter topikal applikasjon i nesen oppnås en rask og langvarig lindring av symptomene forbundet med allergisk rhinitt.
Absorpsjon: Etter applikasjon av en 50 μg dose i nesen absorberes ca. 30-45 μg. Cmax nås etter ca. 3 timer. Lineær og forutsigbar farmakokinetisk plasmaprofil.
Proteinbinding: Ca. 55%.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 35-40 timer. Etter administrering av multiple nasale doser på 0,4 mg til eldre økte t1/2 med 15%, og Cmax med 26%. Moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR 10-50 ml/minutt): Etter en enkelt peroral dose på 0,5 mg økte t1/2 fra 36 til 95 timer. Total eksponering for levokabastin uttrykt som AUC økte med 56%.
Metabolisme: Hovedsakelig ved glukuronidering.
Utskillelse: Uforandret i urin (ca. 70% av absorbert dose).

Pakninger uten resept

15 ml (150 doser) nesespray er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 03.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Livostin, NESESPRAY, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 μg/dose150 doser (plastflaske)
386020
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
2 × 150 doser (plastflaske)
026721
Blå resept
Byttegruppe
230,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.