ATC-register

RRESPIRASJONSORGANER
R01Rhinologika
R01ARhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen
R01A AAdrenergika, usammensatte preparater
R01A A05Oksymetazolin
Rhinox Takeda nesedråper, nesespray
R01A A07Xylometazolin
Dexyl Weifa nesespray
Nazaren Weifa nesespray
Otrivin GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray
Otrivin med mentol GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray
Zymelin Takeda nesespray
R01A BSympatomimetika, kombinasjoner ekskl. kortikosteroider
R01A B06Xylometazolin
Otrivin Comp GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nesespray (+ ipratropiumbromid)
Zycomb Takeda nesespray (+ ipratropiumbromid)
R01A CAntiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01A C01Natriumkromoglikat
Lomudal Nasal sanofi-aventis nesespray
R01A C02Levokabastin
Livostin 2care4 nesespray
Livostin McNeil nesespray
R01A DKortikosteroider, inkl. kombinasjoner
R01A D05Budesonid
Budesonid Sandoz Sandoz nesespray
Rhinocort McNeil nesespray
Rhinocort Turbuhaler AstraZeneca nesepulver
R01A D08Flutikason
Flutide Nasal GlaxoSmithKline nesedråper, nesespray
R01A D09Mometason
Mometasone Sandoz Sandoz nesespray
Nasonex MSD nesespray
R01A D11Triamcinolon
Nasacort sanofi-aventis nesespray
R01A D12Flutikasonfuroat
Avamys GlaxoSmithKline nesespray
R01A D58Flutikason, kombinasjoner
Dymista Meda nesespray (+ azelastin)