ATC-register


L02B A
Antiøstrogener
L02B A01
Tamoksifen
Nolvadex Orifarm tabl.
Tamoxifen Mylan tabl.
L02B A03
Fulvestrant
Faslodex AstraZeneca inj.
Fulvestrant Medical Valley Medical Valley inj.
L02B B
Antiandrogener
L02B B01
Flutamid
Flutamid Orion tabl.
L02B B03
Bikalutamid
Bicalutamide Bluefish 150 mg Bluefish tabl.
Bicalutamide Bluefish 50 mg Bluefish tabl.
Casodex 150 mg AstraZeneca tabl.
Casodex 150 mg Orifarm tabl.
Casodex 50 mg AstraZeneca tabl.
L02B B04
Enzalutamid
Xtandi Astellas tabl.
L02B B05
Apalutamid
Erleada Janssen tabl.
L02B B06
Darolutamid
Nubeqa Bayer AG tabl.
L02B G
Aromatasehemmere
L02B G03
Anastrozol
Anastrozol Medical Valley Medical Valley tabl.
Arimidex Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals tabl.
Arimidex Orifarm tabl.
L02B G04
Letrozol
Femar Abacus Medicine tabl.
Femar Novartis tabl.
Femara Orifarm tabl.
Letrozol Accord Accord tabl.
Letrozol Medical Valley Medical Valley tabl.
Letrozol Orifarm Orifarm Generics tabl.
L02B G06
Eksemestan
Aromasin Pfizer tabl.
Exemestan Sandoz Sandoz tabl.
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte midler
L02B X02
Degarelix
Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S pulv. og væske til inj.
L02B X03
Abirateron
Zytiga Janssen tabl.