Fulvestrant Accord

Accord (Accord Healthcare AB)


Antiøstrogen, østrogenreseptorantagonist.

L02B A03 (Fulvestrant)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 250 mg: Hver ferdigfylt sprøyte (5 ml) inneh.: Fulvestrant 250 mg, etanol 96%, benzylalkohol, benzylbenzoat, renset lakserolje.


Indikasjoner

  • Som monoterapi til behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft; som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi, eller ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling, eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen.
  • I kombinasjon med palbociklib til behandling av hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling.
Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør kombinasjonsbehandling med palbociklib kombineres med en gonadotropinfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres i kjøleskap (2-8°C). Oppbevaring utenfor temperaturintervallet 2-8°C bør begrenses. Oppbevaring ved temperatur >30°C skal unngås. En 28-dagers periode med gjennomsnittlig oppbevaringstemperatur <25°C (men >2-8°C) skal ikke overskrides. Dette fordi temperaturavvik har en kumulativ effekt på legemidlets kvalitet. Ved temperaturavvik skal legemidlet umiddelbart tilbakeføres til anbefalt oppbevaringsbetingelse (i kjøleskap, 2-8°C). Eksponering for temperaturer <2°C vil ikke skade legemidlet forutsatt at det ikke lagres <-20°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Fulvestrant Accord, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 2 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
477731
Blå resept 5 186,60 (trinnpris 2 543,80) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Fulvestrant Accord INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.04.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Faslodex «AstraZeneca»


Sist endret: 14.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)