ATC-register


J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
J01C A04
Amoksicillin
Amoxicillin Mylan kaps., tabl.
Amoxicillin Sandoz Sandoz pulv. til mikst.
Amoxicillin Sandoz Sandoz dispergerbare tabl.
Imaxi 2care4 Generics pulv. til mikst.
J01C A08
Pivmecillinam
Penomax Orion tabl.
Selexid Karo Pharma tabl.
J01C A11
Mecillinam
Selexid Karo Pharma pulv. til inj.
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
J01C E01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin Panpharma pulv. til inf./inj.
Penicillin Actavis pulv. til inf./inj.
J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
Apocillin Actavis gran. til dråper, tabl.
Weifapenin Mylan Healthcare Norge AS pulv. til mikst., tabl.
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
J01C F01
Dikloksacillin
Dicloxacillin Alternova Alternova kaps.
Dicloxacillin Bluefish Bluefish kaps.
Dicloxacillin Orion Orion kaps.
J01C F02
Kloksacillin
Cloxacillin Stragen pulv. til inj./inf.
Cloxacillin Villerton pulv. til inf./inj.
Cloxacillin Navamedic Navamedic pulv. til inf./inj.
J01C R
Kombinasjon av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
J01C R02
Amoksicillin og betalaktamasehemmer
Augmentin GlaxoSmithKline pulv. til mikst., tabl. (+ klavulansyre)
J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer
Piperacillin/Tazobactam Stragen pulv. til inf. (+ tazobaktam)
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inf. (+ tazobaktam)