Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E02 (Fenoksymetylpenicillin, Penicillin)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose, sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer), hjelpestoffer, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110), nykockin (E 124). Sukkerholdig. Appelsinsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina.
  • Erysipelas, utbredt impetigo, samt sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling.
Offentlige retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler skal tas med i vurderingen.

Dosering

Avpasses etter infeksjonens art og grad.
Standarddosering voksne og barn
25-50 mg/kg​/​døgn. Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger daglig. Behandlingstid 7-10 døgn. Tabellene under angir doseringsforslag med følgende doseringseksempler: Voksne: 25 mg/kg​/​døgn. Barn: 50 mg/kg​/​døgn. Offentlige retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibiotika skal tas med i vurderingen.
Mikstur

Alder (vekt)

 

Mikstur

 

Egnet pakningsstørrelse

3 uker-1/2 år

 

1 ml/kg​/​døgn fordelt på 4 doser

 

100 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg)

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml
(10 ml​/​døgn)

 

100 ml

11/2-5 år (12-20 kg)

 

5 + 5 + 5 + 5 ml
(20 ml​/​døgn)

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg)

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml
(30 ml​/​døgn)

 

100 + 200 ml

>12 år og voksne

 

10 + 10 + 10 + 10 ml
(40 ml​/​døgn)

 

200 + 200 ml

Tabletter

Alder (vekt)

 

Tabletter

 

Egnet pakningsstørrelse

>12 år (>40 kg) og voksne

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 650 mg
(4 tabletter à 650 mg​/​døgn)

 

30 eller 40 tabletter à 650 mg

Tilberedning​/​Håndtering Pulver til mikstur: Tilberedes på apotek eller medisinrom umiddelbart før utlevering​/​bruk. Til 100 ml-pakning skal 60 g (= 60 ml) renset vann tilsettes. Til 200 ml-pakning skal 118 g (= 118 ml) renset vann tilsettes. Ristes deretter godt.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Pulver til mikstur: Måleredskap skal brukes. Tabletter: Kan deles (delestrek) for å lette svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Nyrefunksjon: Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser kan det imidlertid være fornuftig å følge pasienten med konsentrasjonsmålinger. Kryssoverfølsomhet: Kryssoverfølsomhet mellom penicillin og cefalosporin kan forekomme. Personer med overfølsomhet for cefalosporiner i historikken, som har reagert allergisk på penicillinbehandling, er rapportert. Før behandling med fenoksymetylpenicillin initieres, skal det derfor undersøkes nøye mht. tidligere overfølsomhetsreaksjoner for cefalosporin. Diaré/pseudomembranøs kolitt: Diaré/pseudomembranøs kolitt utløst av Clostridium difficile kan oppstå. Vedvarende, alvorlig daré bør gi umiddelbar mistanke om pseudomembranøs kolitt. Ettersom denne tilstanden kan være livstruende, skal fenoksymetylpenicillin seponeres umiddelbart, og behandling gis iht. bakteriologiske studier. Overfølsomhetsreaksjoner: Personer med allergisk sykdom eller bronkial astma kan ha større sannsynlighet for overfølsomhetsreaksjoner. Ved utvikling av allergisk reaksjon skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Behandling av den allergiske reaksjonen bør initieres som klinisk indisert, og kan inkludere adrenalin, antihistaminer og kortikosteroider. Hjelpestoffer: Kalium: Tablettene inneholder 1,7 mmol (65 mg) kalium pr. tablett. Mikstur inneholder 1,3 mmol (50 mg) kalium pr. 10 ml. Dette må tas med i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett. Sukrose: Mikstur inneholder sukrose 579,4 mg/ml og bruk bør unngås ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bør tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus. Natrium: Mikstur inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 10 ml, og er så godt som natriumfritt. Fargestoff: Mikstur inneholder nitrofargestoffene paraoransje og nykockin som kan gi allergiske reaksjoner. Natriumbenzoat: Mikstur inneholder natriumbenzoat som kan gi økt hyppighet av gulsott hos nyfødte (opptil 4 ukers alder). Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon pga. redusert utskillelse.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter ved terapeutiske doser, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerVanligste symptomer ved en penicillinoverdose er magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Elektrolyttforstyrrelser kan forekomme. Preparatet inneholder kalium, og store inntak kan føre til hyperkalemi. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme uavhengig av dose.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker primært på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
AbsorpsjonCa. 50%. Cmax nås etter ca. 1 time.
Proteinbinding50-80%.
FordelingKonsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner).
HalveringstidCa. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjonBør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterie, dvs. 2-2,4 μg​/​ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
UtskillelseCa. 30% av inngitt dose utskilles i aktiv form gjennom nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Oppbevares ved høyst 25°C. Etter tilberedning: Oppbevares i kjøleskap og holdbar 2 uker. Tabletter: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Weifapenin, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/ml 100 ml (flaske)
052472

Blå resept

186,70 C
200 ml (flaske)
052696

Blå resept

241,50 C

Weifapenin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
650 mg 30 stk. (blister)
139253

Blå resept

156,60 C
40 stk. (blister)
139345

Blå resept

159,90 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Weifapenin PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Weifapenin TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.11.2023


Sist endret: 05.12.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)