Apocillin

Actavis


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E02 (Fenoksymetylpenicillin, Penicillin)GRANULAT TIL DRÅPER 250 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 250 mg, natriumsitrat, sakkarinnatrium, povidon, natriumbenzoat (E 211), renset vann til 1 ml. Aprikos- og grapefruktsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 330 mg, 660 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 330 mg (500 000 IE), resp. 660 mg (1 mill. IE) og 1 g (1,5 mill. IE), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo samt sår- og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger i døgnet. Dosen avpasses etter infeksjonens art og grad.
Voksne og barn >12 år (>40 kg)
1,3-4 g (2-6 mill. IE) pr. døgn.
Barn ≤12 år
33-66 mg (50 000-100 000 IE) pr. kg pr. døgn. Dråper anbefales til spedbarn og små barn.
Vanlig dosering til spedbarn

Premature spedbarn

 

 

 

 

1. leveuke

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

4. leveuke til 3 måneder

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

Fullbårne spedbarn

 

 

 

 

1. og 2. levedøgn

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. til 6. levedøgn

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke til 3 måneder

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

Dråper, doseringsforslag

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet
pakningsstørrelse
for 7 dagers
behandling

3 uker til 3 måneder (4-5 kg)

 

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 ml

 

20 ml

3 måneder til 1,5 år (5-12 kg)

 

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 ml

 

20 ml

1,5-3 år (12-15 kg)

 

0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 ml

 

20 ml

3-5 år (15-20 kg)

 

1 + 1 + 1 + 1 ml

 

40 ml

5-12 år (20-40 kg)

 

1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 ml

 

40 ml

>12 år og voksne (>40 kg)

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

 

40 + 40 ml

Tabletter, doseringsforslag

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet
pakningsstørrelse
for 7 dagers
behandling

5-12 år (20-40 kg)

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 330 mg

 

30 tabl. à 330 mg

>12 år og voksne (>40 kg)

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 660 mg

 

30 tabl. à 660 mg

Generelt
Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne. Ved svært alvorlige infeksjoner skal parenteral behandling gis. For å unngå senkomplikasjoner (revmatisk feber), bør infeksjoner med betahemolytiske streptokokker behandles i 10 dager.
Akutt otitis media
Behandling begrenses til 5 dager. Voksne: 2 tabletter à 660 mg, ev. 1 tablett à 1 g × 3-4 i 5 dager. Barn: 8-15 mg/kg × 3-4 i 5 dager.
Purulent sinusitt
Voksne: 1-2 tabletter (660 mg-1,3 g) × 3-4 i 7-10 dager. Barn: 10-20 mg/kg × 3-4 i 7-10 dager.
Tilberedning/Håndtering Granulat til dråper tilberedes umiddelbart før utlevering/bruk:

 

Pakning

Renset vann som skal tilsettes

Granulat til dråper

20 ml

16 ml

 

40 ml

31 ml

Administrering Kan tas med eller uten mat. Granulat til dråper: Riktig mengde dråper måles opp med pipetten og svelges med litt vann eller saft. Tabletter: Bør svelges hele. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser bør imidlertid pasienten følges med konsentrasjonsmålinger. Ved vedvarende alvorlig diaré bør pseudomembranøs kolitt mistenkes. Tilstanden kan være livstruende, og behandlingen bør avbrytes umiddelbart og videre behandling følges opp med bakteriologiske prøver. Sensitivitetsreaksjoner kontrolleres vanligvis med antihistaminer eller, ved manglende respons, systemiske kortikosteroider eller forstadier til aminer, f.eks. adrenalin. Hjelpestoffer: Dråper: Inneholder 0,74 mmol (28 mg) kalium pr. ml. Dette skal vurderes ved nedsatt nyrefunksjon og ved kontrollert kaliumdiett. Inneholder 12 mg natrium pr. ml, tilsv. 0,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Inneholder natriumbenzoat, hvor interaksjon med albumin medfører at bilirubin ikke bindes til albumin. Gir økte blodverdier av bilirubin, som kan gi økt hyppighet av gulsott hos nyfødte og utvikles til kjerneikterus (ubundet bilirubin hoper seg opp i hjernevevet). Tabletter: Inneholder 1,7 mmol (66 mg) og 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablett à hhv. 660 mg og 1 g. Dette skal vurderes ved nedsatt nyrefunksjon og ved kontrollert kaliumdiett. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Samtidig tilførsel av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat. Samtidig bruk av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin) kan forlenge protrombintiden. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder virkestoff i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerAkutte reaksjoner sees primært ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
BehandlingAdrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet ca. 50%. Cmax etter ca. 1 time. Samtidig inntak av mat nedsetter absorpsjonen.
Proteinbinding50-80%.
FordelingHøy konsentrasjon i godt vaskularisert vev.
HalveringstidCa. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjonBør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige, penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse30-50% utskilles i aktiv form via nyrene i løpet av 8 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Dråpene skal etter tilberedning oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og er holdbare i 20 dager.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater i ikke-enzymatiske glukosetester i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Apocillin, GRANULAT TIL DRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg/ml 20 ml (flaske m/gradert pipette)
134056
Blå resept 140,80 C
40 ml (flaske m/gradert pipette)
134064
Blå resept 217,30 C

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
330 mg 20 stk. (blister)
589473
Blå resept 56,70 C
30 stk. (blister)
589481
Blå resept 66,90 C
660 mg 20 stk. (blister)
589499
Blå resept 82,50 C
30 stk. (blister)
589507
Blå resept 105,60 C
40 stk. (blister)
011818
Blå resept 108,90 C
50 stk. (endose)
589523
Blå resept 127,00 C
100 stk. (blister)
589531
Blå resept 217,80 C
1 g 20 stk. (blister)
589598
Blå resept 80,90 C
28 stk. (blister)
589887
Blå resept 100,00 C
40 stk. (blister)
589895
Blå resept 130,60 C
60 stk. (blister)
033729
Blå resept 193,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Apocillin GRANULAT TIL DRÅPER 250 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Apocillin TABLETTER, filmdrasjerte 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Apocillin TABLETTER, filmdrasjerte 330 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Apocillin TABLETTER, filmdrasjerte 660 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Granulat til dråper: 23.11.2020

Tabletter: 20.11.2020


Sist endret: 26.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)