ATC-register


J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
J01C A01
Ampicillin

Ampicillin Stada STADA pulv. til inj.

J01C A04
Amoksicillin

Amoxicillin Mylan kaps., tabl.

Amoxicillin Sandoz Sandoz dispergerbare tabl., pulv. til mikst.

Imaxi 2care4 Generics pulv. til mikst.

J01C A08
Pivmecillinam

Penomax Orion tabl.

Selexid Karo Pharma tabl.

J01C A11
Mecillinam

Selexid Karo Pharma pulv. til inj.

J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
J01C E01
Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma Panpharma pulv. til inf./inj.

J01C E02
Fenoksymetylpenicillin

Apocillin Actavis tabl.

Weifapenin Viatris pulv. til mikst., tabl.

J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
J01C F01
Dikloksacillin

Dicloxacillin Alternova Alternova kaps.

Dicloxacillin Bluefish Bluefish kaps.

Dicloxacillin Orion Orion kaps.

J01C F02
Kloksacillin

Cloxacillin Navamedic Navamedic pulv. til inf./inj.

Cloxacillin Stragen Stragen pulv. til inj./inf.

J01C R
Kombinasjon av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
J01C R02
Amoksicillin og betalaktamasehemmer

Augmentin GlaxoSmithKline pulv. til mikst., tabl. (+ klavulansyre)

Augmentin Orifarm pulv. til mikst., tabl. (+ klavulansyre)

J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer

Piperacillin/Tazobactam Stragen pulv. til inf. (+ tazobaktam)

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inf. (+ tazobaktam)