ATC-register


QP53A C
Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser
QP53A C04
Permetrin

Exspot Orifarm påflekkingsvæske

Exspot vet. MSD Animal Health påflekkingsvæske

QP53A C05
Flumetrin

Bayticol vet. Bayer Animal Health GmbH påhellingsvæske

QP53A C08
Cypermetrin

Dysect vet. Zoetis påhellingsvæske

QP53A C11
Deltametrin

ALPHA MAX PHARMAQ kons. til behandlingsoppl.

Canishield vet. Beaphar B.V. halsbånd

Coopersect vet. MSD Animal Health påflekkingsvæske

Scalibor vet. MSD Animal Health halsbånd

QP53A C54
Permetrin, kombinasjoner

Bayvantic vet. Bayer Animal Health GmbH påflekkingsvæske (+ imidakloprid)

QP53A C55
Flumetrin, kombinasjoner

Seresto vet. Bayer Animal Health GmbH halsbånd (+ imidakloprid)

QP53A F
Organiske fosforforbindelser
QP53A F17
Azametifos

Azasure Sunrise Animal Health pulv. til beh.susp.

Salmosan vet. Benchmark Animal Health pulv. til beh.susp.

QP53A G
Organiske syrer
QP53A G03
Oksalsyre

Api-bioxal Chemicals Laif bikubeoppløsning, pulv. til bikubeoppløsning

QP53A X
Andre ektoparasittmidler til topikal bruk
QP53A X15
Fipronil

Frontline vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S påflekkingsvæske

Frontline vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S spray

QP53A X17
Imidakloprid

Ectosan Vet Benchmark Animal Health pulv. til beh.oppl.

QP53A X65
Fipronil, kombinasjoner

Frontline Comp Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S påflekkingsvæske (+ (s)-metopren)