Scalibor vet.

MSD Animal Health

Ektoparasittmiddel.

ATCvet-nr.: QP53A C11

 HALSBÅND 40 mg/g til hund: Hvert halsbånd inneh.: Deltametrin 0,76 g, resp. 1 g, trifenylfosfat. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Klassifisering: Lipidløselig pyretroid med insekticid og acaricid virkning.
Virkningsmekanisme: Blokkering av transmisjonen i parasittenes nervebaner. Deltametrin har letal virkning på ektoparasitter. Deltametrin binder seg med trifenylfosfat til et kompleks som avgis fra halsbåndet til hudens lipidsjikt og spres i dette sjiktet over hudens overflate i løpet av ca. 1 uke. Ingen systemisk virkning.

Indikasjoner 

Hund: Mot lopper (Ctenocephalides felis), skogflått (Ixodes ricinus), husflått (Rhipicephalus sanguineus), sandflue (Phlebotomus perniciosus) og mygg (Culex pipiens pipiens).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker, til hunder med store hudlesjoner eller til dyr med kjent overfølsomhet for pyretroider, f.eks. katt.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lokale hudreaksjoner (pruritus, erytem, håravfall) i nakken eller generelt på huden. Reaksjonene kan indikere en lokal eller generell hypersensitivitetsreaksjon. Svært sjeldne (<1/10000), ukjent: Endret oppførsel (f.eks. letargi eller hyperaktivitet), ofte i forbindelse med hudirritasjon. Gastrointestinale symptomer som oppkast, diaré eller hypersalivering. Nevromuskulære problemer som ataksi og muskeltremor. Symptomene avtar vanligvis innen 48 timer etter at halsbåndet er fjernet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Reduser sjampovask i behandlingsperioden. Dersom hunden må såpevaskes, tas halsbåndet av og settes på igjen når såpen er skylt av. Normal kontakt med vann reduserer ikke effekten av halsbåndet, men halsbåndet tas av før bading. Ved hudlesjoner fjernes halsbåndet til symptomene er borte. Vask hendene med såpe og kaldt vann etter at halsbåndet er satt på. Ved bivirkninger skal halsbåndet fjernes og symptomatisk behandling gis. Halsbåndet skal ikke håndteres av personer som er allergiske mot trifenylfosfat. La ikke barn håndtere halsbåndet, leke med det eller putte det i munnen.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med ektoparasittmidler som inneholder organofosfater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegivning.

Dosering 

Velg halsbånd etter hundens halsomkrets: 65 cm langt for store raser, 48 cm langt for små og mellomstore raser. Virkning oppnås mot flått, sandflue og mygg etter 1 uke og varer i hhv. 5, 6 og 6 måneder, mot lopper etter 2 uker og varer i 3 måneder.

Overdosering/Forgiftning

Dersom hunden spiser opp halsbåndet, kan følgende symptomer opptre: Ukoordinerte bevegelser, tremor, sikling, brekninger og stivhet i bakparten. Symptomene avtar vanligvis i løpet av 48 timer. Diazepam kan om nødvendig gis som symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QP53A C11

Oppbevaring og holdbarhet 

Halsbånd i forseglet pose oppbevares i esken. Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger 

Bruksanvisning: Se pakningsvedlegg.

Sist endret: 04.06.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Scalibor vet., HALSBÅND:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
40 mg/ghund1 stk. (48 cm)008992CSPC_ICON
6 stk. (48 cm)009018CSPC_ICON
1 stk. (65 cm)009020CSPC_ICON
6 stk. (65 cm)009031CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.