Dysect vet.

Zoetis


Ektoparasittmiddel.

QP53A C08 (Cypermetrin)PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 12,5 g/liter til sau og lam: 1 liter inneh.: Alfacypermetrin 12,5 g, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Pyretroid med virkning mot ektoparasitter.
Virkningsmekanisme: Inhiberer insektenes nerveimpulser, gir insekticid og repellerende effekt.
Fordeling: Alfacypermetrin er lipofilt og bindes til fettet i saueull.

Indikasjoner 

Behandling og kontroll av spyflueangrep hos sau og lam. Behandling av flått og lus hos sau. Reduserer forekomst av skogflueangrep hos sau og lam i inntil 6 uker.

Kontraindikasjoner 

Lam <1 uke. Unngå behandling i svært varmt vær.

Bivirkninger

Misfarging av ull kan av og til forekomme fra ca. 6-8 uker etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Da alfacypermetrin bindes til ullfettet, anbefales det at dyrene har en pelslengde på minst 1 cm ved behandling. Beskyttelsesutstyr (vanntett forkle, gummistøvler og hansker) bør brukes ved håndtering av preparatet eller nylig behandlede dyr. Behandlingen bør utføres der det er god ventilasjon. Søl på hud eller i øyne skylles straks bort med store mengder vann. Klær med legemiddelsøl fjernes umiddelbart og vaskes. Vask hender og annen ubeskyttet hud etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Lav toksisitet hos pattedyr, men sikkerhet ved bruk under drektighet og laktasjon er ikke klarlagt.

Dosering 

1 enkeltdose gir vanligvis 8-10 ukers beskyttelse mot fluelarver og 8-12 ukers beskyttelse mot flått. Ved påvist myiasis vil 1 enkeltdose på affisert område drepe alle fluelarver. 1 enkeltdose dreper normalt alle lus, forekomst av skogflue reduseres i opptil 6 uker. Spyflue: Sau (>25 kg): 40 ml. Lam (<25 kg): 25 ml. Lus: Sau (>25 kg): 40 ml. Flått: Sau (>25 kg): 40 ml. Skogflue: Sau (>25 kg): 5 ml. Lam (<25 kg): 5 ml. Reduksjon av myiasis: 5 ml på hodet mellom ørene, samme dose uansett vekt på dyret. Administrering: Appliseres direkte på ullen. Dosen fordeles langs ryggen i en bred stripe fra øverst på halsen til haleroten.

Overdosering/Forgiftning

2 × anbefalt dose ga ingen bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til sau som produserer melk til konsum.
Slakt: 49 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares tørt i tett lukket originalbeholder beskyttet mot sollys. Oppbevares i romtemperatur, skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares sammen med mat, drikke eller dyrefôr.

 

Pakninger og SPC

Dysect vet., PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
12,5 g/liter sau og lam 5 liter (ryggdispenser) 166016 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.09.2014