Coopersect vet.

MSD Animal Health


Ektoparasittmiddel.

QP53A C11 (Deltametrin)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til storfe og småfe: 100 ml inneh.: Deltametrin 1 g, triglyserider til 100 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Pyretroid med virkning mot ektoparasitter.
Virkningsmekanisme: Blokkering av transmisjonen i insektenes nervesystem, noe som medfører ødelagt motorikk og orienteringsevne, og påfølgende parese og død. Deltametrin hemmer også produksjonen av levedyktige egg. Etter applikasjon fordeler deltametrin seg i hele hudoverflaten, men absorberes i svært liten grad.

Indikasjoner 

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus og sauekrabbe hos sau.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan det forekomme utilpasshet (dårlig appetitt, muskelsitring, lett uro) i ca. 1 døgn etter behandling. Tilstanden er forbigående og ufarlig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kan gi hudreaksjoner. Bruk hansker. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av preparatet. Kyr behandles etter kveldsmelking. Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Lam: 2,5-5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt. Sau: 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt. Kalv: 5-10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot. Skill hårene for å få god hudkontakt. Ku: 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot. For kontroll av flått behandles hver 4.-6. uke. Fluer fra 2-6 ukers intervaller.

Overdosering/Forgiftning

Omsetning av deltametrin er meget hurtig i pattedyr, og nevrotoksisk påvirkning sees først ved svært høye doser. Det finnes ingen spesifikk behandling mot en ev. overdosering.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: Ingen. Sau: Ikke tillatt brukt til lakterende sau som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe: 14 dager. Sau: 28 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C.

 

Pakninger

Coopersect vet., PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml storfe og småfe 250 ml (flaske m/doseringskammer) 192039 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Coopersect vet. PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.02.2010


Sist endret: 20.11.2019