SPRAY 2,5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Fipronil 2,5 mg, kopolyvidon 20 mg, isopropanol 0,8 mg, renset vann til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Fenylpyrozol-derivat.
Virkningsmekanisme: Virker ved å hemme GABA-komplekset. Binder seg til kloridkanalene og derigjennom blokkeres den pre- og postsynaptiske transporten av kloridioner over membranene. Dette medfører ukontrollert aktivitet i parasittenes nervesystem, slik at de dør. Fipronil har insekticid og akaricid effekt ved angrep av lopper (Ctenocephalides spp.), flått (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) og lus (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Hund: Effekten varer i 3-5 uker mot flått og 1-3 måneder mot lopper. Katt: En enkeltdose gir beskyttelse mot nye loppeangrep i 3-5 uker. Effekten varer i ca. 2 uker mot flått.
Absorpsjon: Opptil 10% av applisert dose absorberes gjennom huden hos hund.
Fordeling: Fipronil detekteres i pelsen hos behandlet dyr i ca. 52 dager.

Indikasjoner 

Mot lopper, flått og lus hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Brukes ikke på syke dyr eller dyr under rekonvalesens. Benyttes ikke på kaniner da bivirkninger inkl. dødsfall er rapportert.

Bivirkninger

Svært sjeldne og forbigående. Øyeirritasjon. Hudreaksjoner (alopesi, kløe og erytem). I unntakstilfeller er hypersalivasjon, reversible neurologiske symptomer (hyperestesi, depresjon, nervøse symptomer), oppkast eller respiratoriske symptom observert etter behandling. Hvis det behandlede dyret slikker seg, kan det forekomme en kort periode av hypersalivasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet ved bruk til drektige hunder og katter og diegivende hunder er ikke dokumentert. Sikkerhet for behandling av valper <8 uker er ikke dokumentert og preparatet bør kun brukes etter en grundig nytte-/risikovurdering. Sikkerhet for kattunger ved overdosering er ikke dokumentert, og bruk av preparatet forutsetter en strikt overholdelse av doseringsanbefalingen. Ved behandling av flere dyr må det påses at de ikke slikker hverandre. Unngå at preparatet kommer i kontakt med dyrets øyne. Hunder bør ikke svømme i vassdrag de 2 første dagene etter applikasjon. Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke helt utelukkes. Lopper fra dyr infesterer ofte dyrets omgivelser (f.eks. soveplass, kurv, tepper, møbler). Ved oppstart av behandling av massivt infestert dyr bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig. Behandlede dyr bør ikke leke med barn eller håndteres før pelsen har tørket. Det anbefales derfor at dyrene behandles om kvelden, og i godt ventilert område, og at nylig behandlede dyr ikke tillates å sove med eieren, spesielt ikke med barn. Unngå kontakt med preparatet da det kan forårsake irritasjon i slimhinner og øyne. Ved søl på hendene, vask med såpe og vann. Brannfarlig.

Dosering 

3-6 ml (7,5-15 mg aktivt stoff) pr. kg kroppsvekt (3 ml til korthårede dyr og 6 ml til langhårede). Dette tilsvarer 6-12 pumpeslag à 0,5 ml pr. kg kroppsvekt for 100 ml flasker og 2-4 pumpeslag à 1,5 ml pr. kg for 250 ml flasker. Bad bør unngås 48 timer før/etter behandling. Hyppige bad og sjamponeringer nedsetter effekten. Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver 4. uke.

Overdosering/Forgiftning


 

Pakninger og SPC

Frontline vet., SPRAY:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
2,5 mg/ml hund og katt 100 ml (plastflaske m/spraypumpe) 380071 C
250 ml (plastflaske m/spraypumpe) 380089 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.06.2019