Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 03.03.2021, kl. 05:41

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.02.2021

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 21x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 21 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 21 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Begrenset tilgang til utenlandske pakker - vurder annen behandling.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Naproxen-E

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.02.2021

Det er mangel på Naproxen-E 375 mg, enterotabletter. Pasienter som bruker Naproxen-E bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen-E. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Naproxen-E «Mylan»

Påminnelse om å overvåke leverfunksjonen og å unngå bruk under graviditet ved behandling med Lojuxta

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 17.02.2021

Lojuxta er kontraindisert ved graviditet og hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Leverfunksjonen skal overvåkes før og under behandling med Lojuxta.

Lenke til SLV

Lojuxta «Amryt Pharma»

Mangel på Sivextro tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.02.2021

Det er mangel på Sivextro 200 mg tabletter. Pasienter som bruker Sivextro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tedizolid, som er virkestoffet i Sivextro. Utenlandkse pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Sivextro «MSD»

Mangel på Lomudal øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.02.2021

Det er mangel på Lomudal 40 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Lomudal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med natriumkromoglikat, som er virkestoffet i Lomudal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lomudal «sanofi-aventis»

Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Pasienter som bruker Centyl med kaliumklorid bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bendroflumetiazid, kaliumklorid som er virkestoffet i Centyl med kaliumklorid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Risiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindi

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.02.2021

Det er rapportert om et tilfelle av akutt binyrebarksvikt hos et spedbarn som gikk over fra hydrokortisontabletter til hydrokortisonpreparatet Alkindi. Det er derfor viktig å være oppmerksom på symptomer på akutt binyrebarksvikt ved bytte til Alkindi.

Lenke til SLV

Alkindi «Diurnal»

Meldinger om mistenkte bivirkninger av koronavaksiner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.02.2021

Legemiddelverket publiserer ukentlige rapporter med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon i Norge. Rapportene publiseres på torsdager.

Lenke til SLV

COVID-19 Vaccine AstraZeneca «AstraZeneca», COVID-19 Vaccine Moderna «Moderna», Comirnaty «BioNTech, Pfizer»

Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Pasienter som bruker Diprotit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Diprotit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Diprotit «Evolan Pharma»

Mogadon 5 mg tabletter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Mogadon 5 mg tabletter "Meda AS" meldes midlertidig utgått fra 01.02.2021. Apodorm 5 mg tabletter "Actavis" vil fortsatt være tilgjengelig på det norske markedet. På grunn av produksjonsproblemer er det en nåværende mangelsituasjon på Apodorm 5 mg som er forventet å vare til 15.12.2020. Pasienter som bruker Mogadon/Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazpam, som er virkestoffet i Mogadon/Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Mogadon «Meda»

Solu-Medrol 40 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning endres fra laktoseholdig til laktosefri formulering

Type: Generelt

Publisert første gang: 01.02.2021

Solu-Medrol 40 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, endres til en laktosefri formulering, der laktosen erstattes av sukrose. I en overgangsperiode vil det være to formuleringer av Solu-Medrol 40 mg på markedet. Solu-Medrol 40 mg (med laktose) har varenummer: 05 10 28 Solu-Medrol 40 mg (laktosefri) har varenummer: 38 57 27

Solu-Medrol «Pfizer»

Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.01.2021

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisin, som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Champix

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.01.2021

Det er mangel på Champix 1 mg tabletter Pasienter som bruker Champix bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med vareniklin, som er virkestoffet i Champix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Champix «Pfizer»

Mangel på Alimemazin Evolan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.01.2021

Det er mangel på Alimemazin 20 mg kapsler. Pasienter som bruker Alimemazin Evolan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alimemazin, som er virkestoffet i Alimemazin Evolan. . Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Alimemazin Evolan «Evolan Pharma»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Mangel på Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain, som er virkestoffet i Marcain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Oramorph dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Det er mangel på Oramorph 20 mg/ml dråper Pasienter som bruker Oramorph dråper bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med morfin dråper, som er virkestoffet i Oramorph. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Oramorph «Molteni»

Mangel på Yaz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.01.2021

Det er mangel på Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter. Pasienter som bruker Yaz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon, etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yaz. Begrenset tilgang til utenlandske pakker - vurder annen behandling.

Lenke til SLV

Yaz «Bayer AB»

Mangel på Competact tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.01.2021

Det er mangel på Competact 15mg/850mg tabletter. Pasienter som bruker Competact bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metformin og pioglitazon, som er virkestoffet i Competact.

Lenke til SLV

Competact «Takeda»

Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.01.2021

Det er mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter. Informer pasienter om at de kan få uregistrerte pakninger med Thybon tabletter på apoteket.

Lenke til SLV

Liothyronin «Takeda»

Mangel på Lixiana

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.01.2021

Det er mangel på Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter. Pasienter som bruker Lixiana 15 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med edoksaban, som er virkestoffet i Lixiana. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lixiana «Daiichi Sankyo»

Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.01.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". Dersom Digoxin 250 mikrogram tablette rikke kan skaffe kan det alternativt brukes Lanoxin 250 mikrogram tabletter. Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.

Lenke til SLV

Digoxin Takeda «Takeda»

Mangel på Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.01.2021

Det er mangel på Movicol Junior pulver til mikstur. Pasienter som bruker Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med makrogol, som er virkestoffet i Movicol Junior. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Movicol Junior «Norgine»

Mangel på Hydroxyzine

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.01.2021

Det er mangel på Hydroxyzine 10 mg tabletter. Pasienter som bruker Hydroxyzine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksyzin, som er virkestoffet i Hydroxyzine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Hydroxyzine Orifarm «Orifarm Generics»

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.12.2020

Syv batcher av Zerbaxa har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor all Zerbaxa innenfor utløpsdato. Avbryt umiddelbart bruken av Zerbaxa hos pasienter og vurder alternativ behandling

Lenke til SLV

Zerbaxa «MSD»

Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2020

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Pasienter som bruker Centyl mite med kaliumklorid bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bendroflumetiazid og kaliumklorid, som er virkestoffet i Centyl mite med kaliumklorid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Mangel på Pranolol tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter. 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig. Pasienter som bruker Pranolol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med propranolol, som er virkestoffet i Pranolol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Risiko for medisineringsfeil av arsentrioksid på grunn av ny konsentrasjon på pakningen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2020

De gamle pakningene med Trisenox 1mg/ml glassampuller blir erstattet med 2mg/ml hetteglass til engangsbruk. Helsepersonell oppfordres til å kontrollere pakningen nøye før administrering.

Lenke til SLV

Trisenox «Teva»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2020

Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021 Pasienter som bruker eller skal bruke Gardasil 9 bør få informasjon om at de kan få et utenlandske pakninger av Gardasil 9 på apoteket. De utenlandske pakningene inneholder ikke kanyler.

Lenke til SLV

Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.08.2020

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Pasienter som bruker Dalacin vagitorier bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin som er virkestoffet i Dalacin vagitorier. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger for tiden.

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Pasienter som bruker Salazopyrin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfasalazin, som er virkestoffet i Salazopyrin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering med sulfasalazin eller et annet legemiddel med et annet virkestoff. Følgende er forslag til alternativer dersom det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger: - For pasienter med revmatoid artritt: ved begrenset tilgang på utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter kan legen forskrive tabletter og mikstur med sulfasalazin. I mangelperioden er det ikke nødvendig å søke om individuell stønad på blå resept for disse legemidlene. Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin kan utleveres på blå resept til pasienter med revmatoid artritt. I slike tilfeller kan legemidlene forskrives på hvit resept med merknad om at de skal utleveres på blå resept § 3a etter gyldig tillatelse fra Legemiddelverket. - For pasienter med andre indikasjoner kan lege bytte til annen behandling.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.10.2021. Du bør informere pasientene om dette.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019

Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Pasienter som bruker Caverject bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Caverject Dual. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Lenke til SLV

Caverject Dual «Pfizer»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Furadantin 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017

Furadantin 50 mg, 100 tabletter meldes midlertidig utgått. Pasienter som bruker Furadantin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrofurantoin, som er virkestoffet i Furadantin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Furadantin «Meda»