Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.09.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Persantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.09.2019


Persantin Retard tabletter (dipyridamol) avregistreres. Det er ingen tilsvarende alternativer til Persantin Retard tilgjengelig på det norske markedet. Berørte pasienter må få alternativ behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Persantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline», Ranitidin «ratiopharm»

Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Pasienter som bruker Finasterid "Actavis" bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med finasterid, som er virkestoffet i Finasterid "Actavis". Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Finasterid «Actavis»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg og 500 mg tabletter. Pasienter som bruker Naproxen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Uklar informasjon om bruk av deksametason ved behandling med Blincyto hos barn

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.09.2019


Det er oppdaget oversettelsesfeil i preparatomtalen for Blincyto. Feilen kan potensielt skape forvirring om når barn skal medisineres med deksametason ved behandling med Blincyto.


Varselet gjelder følgende preparater: Blincyto «Amgen»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Fingolimod (Gilenya) skal ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.09.2019


På grunn av risiko for medfødte misdannelser hos fostre som eksponeres for fingolimod (Gilenya), skal fingolimod ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Gilenya «Novartis»

Produkter for parenterel ernæring til barn under 2 år må beskyttes mot lys

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.09.2019


Produkter for parenterel ernæring som inneholder aminosyrer eller lipider må beskyttes mot lys når de skal gis til nyfødte og barn under 2 år.


Varselet gjelder følgende preparater: Vaminolac «Fresenius Kabi», SMOFlipid «Fresenius Kabi», Numeta «Baxter», Clinoleic «Baxter», Intralipid «Fresenius Kabi»

Mangel på Paracet mikstur og Pinex mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.08.2019


Det er mangel på Paracet 24 mg/ml mikstur og Pinex 24 mg/ml mikstur. Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur kan være tilgjengelig. Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig. Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Paracet mikstur 500 ml som kan få Paracet mikstur 60 ml, Pinex mikstur, Paracetamol Norfri mikstur, Paracet brusetabletter, Pinex brusetabletter og Paracet Norfri brusetabletter utlevert på blå resept. Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak og/eller søknad til HELFO.


Varselet gjelder følgende preparater: Paracet «Karo Pharma», Pinex «Actavis»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Risiko for pigmentell makulopati ved bruk av pentosanpolysulfatnatrium (Elmiron)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 19.07.2019


Det er rapportert tilfeller av pigmentell makulopati hos pasienter hos pasienter som er behandlet med Elmiron over lang tid


Varselet gjelder følgende preparater: elmiron «bene»

Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Inegy «MSD», Inegy «Orifarm»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Etalpha 2 mikrogram/ml dråper, oppløsning er midlertidig utgått.

Type: Generelt

Publisert første gang: 08.07.2019


Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Etalpha 2 mikrog/ml dråper i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Etalpha 2 mikrog/ml dråper.


Varselet gjelder følgende preparater: Etalpha «LEO»

Mangel på Fucithalmic

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.07.2019


Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør få informasjon om at de kan få svenske pakninger med fusidinsyre 10 mg/g (fusidinsyre 0,1%). Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør informeres at dersom norske og svenske pakninger av Fucithalmic ikke er tilgjengelig på apoteket eller hos grossist, så kan de få Kloramfenikol 5mg/ml øyedråper eller 10mg/g salve på apoteket istedenfor, uten å kontakte lege først.


Varselet gjelder følgende preparater: Fucithalmic «Amdipharm»

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.07.2019


Funn viser signifikant økt risiko for død hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom som behandles med febuksostat sammenlignet med allopurinol.


Varselet gjelder følgende preparater: Febuxostat Accord «Accord», Adenuric «Menarini», Adenuric «2care4»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Pasienter som bruker Ventoline inhalasjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol, som er virkestoffet i Ventoline. Utenlandske pakninger i dette tilfellet trenger ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Asasantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Asasantin Retard tabletter (dipyridamol og acetylsalisylsyre) avregistreres. Pasienter som bruker Asasantin Retard bør informeres om at de kan få det likeverdige alternativet Diprasorin i stedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Asasantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.06.2019


Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt.


Varselet gjelder følgende preparater: RoActemra «Roche»

Risiko for reaktivering av hepatitt B-virus

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.06.2019


Det er sett reaktivering av hepatitt B-virus hos pasienter som behandles med daratumumab. Nesten alle tilfellene ble observert i løpet av de første seks månedene med behandling. Noen tilfeller var fatale. Alle pasienter skal screenes for hepatitt B-virus før oppstart av behandling med Darzalex.


Varselet gjelder følgende preparater: Darzalex «Janssen»

Tofacitinib i høy dose (10 mg x 2) skal ikke brukes hos pasienter med risiko for lungeemboli

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.05.2019


Bruk av tofacitinib (Xeljanz) i høy dose (10 mg to ganger daglig) ga økt risiko for lungeemboli og økt dødelighet i en klinisk studie.Tofacitinib 10 mg x2 skal ikke gis til pasienter som bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd, har hjertesvikt, tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli, har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep.


Varselet gjelder følgende preparater: Xeljanz «Pfizer»

Mangel på Paralgin Forte

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.03.2019


Det er mangel på Paralgin Forte 400mg/30mg tabletter, 10 stk og 100 stk enpac. De andre pakningsstørrelsene er tilgjengelig. Det er også mangel på Pinex Forte 500 mg/30mg tabletter i størrelsene 10 stk og 50 stk.


Varselet gjelder følgende preparater: Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Det er ikke meldt mangel på Levomepromazine 25 mg. Det er delestrek på denne. Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat på apoteket, som er det samme som Nozinan. Alternativ behandling bør vurderes.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land (det belgiske preparatet Hytrin er tilgjengelig) frem til 31.05.2019.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»