Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 30.09.2020, kl. 05:44

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Tobi

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.09.2020

Det er mangel på Tobi 300 mg/5 mlinhalasjonsvæske. Pasienter som bruker Tobi bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tobramycin, som er virkestoffet i Tobi. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Tobi «Mylan Healthcare Norge AS»

Forlengelse av midlertidig forsyningsbegrensing av Nulojix

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.09.2020

Nulojix kan kun forskrives til nye pasienter dersom Nulojix er det beste behandlingsalternativet for pasienten, og at legemiddelprodusenten har bekreftet at det er tilstrekkelig med forsyning.

Lenke til SLV

Nulojix «Bristol-Myers Squibb»

Mangel på ProHance

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.09.2020

Pasienter som bruker ProHance bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med gadoteridol, som er virkestoffet i ProHance. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

ProHance «Bracco»

Mangel på Bactrim

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2020

Det er mangel på Bactrim 400 mg/80 mg tabletter. Pasienter som bruker Bactrim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfametoksasol/trimpetoprim, som er virkestoffet i Bactrim. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Bactrim «Eumedica Pharmaceuticals»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.09.2020

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 21x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 21 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 21 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Diural dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.09.2020

Det er mangel på Diural 10 mg/ml dråper, oppløsning. Pasienter som bruker Diural dråper bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med furosemid, som er virkestoffet i Diural. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Ved bruk av Diural dråper hos dyr oppfordres veterinærer til forskriving av Furosoral vet. tabletter i stedet dersom det lar seg gjøre. På grunn av mangel på humandråper bør bruken av tilsvarende Diural dråper hos dyr helst unngås.

Lenke til SLV

Diural «Actavis»

Mangel på Peditrace

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2020

Det er mangel på Peditrace, konsentrat til infusjonsvæske, 10x10 ml. Pasienter som bruker Peditrace bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med elektrolytter i kombinasjon med andre stoffer som er virkestoffet i Peditrace. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Peditrace «Fresenius Kabi»

Mangel på BCG-Medac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt mangel på BCG-Medac. Se Legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

BCG-medac «Medac»

Begrenset tilgang til Oncotice

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt delvis mangel på Oncotice. Se legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

OncoTICE «MSD»

Mangel på Yasminelle 28 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.08.2020

Det er mangel på Yasminelle 28 tabletter, Pasienter som bruker Yasminelle 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yasminelle 28. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Yasminelle «Bayer AB»

Mangel på Kalcipos-Vitamin D tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.08.2020

Det er mangel på Kalcipos-Vitamin D filmdrasjerte tabletter. Hvis Kalcipos-Vitamin D filmdrasjerte tabletter ikke lar seg skaffe kan apotekene bytte til Calcigran Forte tyggetabletter uten å kontakte legen. Pasienter som bruker Kalcipos-Vitamin D filmdrasjerte tabletter bør få informasjon om at de alternativt kan få Calcigran Forte som tyggetabletter.

Lenke til SLV

Kalcipos-Vitamin D «Meda»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Det er mangel på Eligard 45 mg pulver og væske til injeksjon. Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Astellas»

Mangel på Gem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.08.2020

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Pasienter som bruker Gem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Gem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Gem «Takeda»

Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2020

Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Legemiddelverket råder leger til å splitte øye- og ørebehandlingen. Pasienter som bruker Sofradex bør få informasjon om at de kan få resept på et annet legemiddel med andre virkestoffer.

Lenke til SLV

Sofradex «sanofi-aventis»

Feilhåndtering av depotlegemidler som inneholder Leuprorelin kan føre til manglende effekt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.07.2020

Legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis skal kun klargjøres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Følg nøye instruksjonene for rekonstituering og administrering.

Lenke til SLV

Procren Depot «AbbVie», Leuprorelinacetat Aurora Medical «2care4», Eligard «2care4», Eligard «Astellas», Enanton Depot Dual «Orion»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.07.2020

Det er mangel på Isoptin Retard 120 mg depottabletter. Pasienter som bruker Isoptin Retard 120 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med verapamil, som er virkestoffet i Isoptin Retard. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Isoptin, Isoptin Retard «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin eller Octostim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Cyanokit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2020

Det er mangel på Cyanokit 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Pasienter som bruker Cyanokit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksokobalamin, som er virkestoffet i Cyanokit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Cyanokit «SERB»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2020

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 28x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 28 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazepam, som er virkestoffet i Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020

Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhlasjonspulver. Pasienter som bruker Asmanex Twisthaler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mometason, som er virkestoffet i Asmanex Twisthaler. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Legemiddelverkets tillatelse for Asmanex Twisthaler 200 mikrogram er gyldig til 01.12.2020. Legemiddelverkets tillatelse for Asmanex Twisthaler 400 mikrogram er gyldig til 01.12.2020.

Lenke til SLV

Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020

Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept.

Lenke til SLV

Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Mangel på Petidin 100 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Petidin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med petidinhydroklorid, som er virkestoffet i Petidin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Petidin «Takeda»

Ery-Max meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.06.2020

Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Pasienter som bruker Ery-Max 250 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Ery-Max. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Ery-Max «Meda»

Mangel på Silkis salve

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Silkis salve 3 mikrog/g. Pasienter som bruker Silkis bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kalsitriol, som er virkestoffet i Silkis. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Silkis «Galderma»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Pasienter som bruker Salazopyrin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfasalazin, som er virkestoffet i Salazopyrin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Parlodel 2,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Parlodel bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bromokriptinmesilat, som er virkestoffet i Parlodel, Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon og Risperdal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020

Det er mangel på Risperidon 2 mg og 3 mg og Risperdal 4 mg tabletter. Pasienter som bruker Risperidon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med risperidon, som er virkestoffet i Risperidon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Risperdal «Janssen», Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

Mangel på Mianserin 10 mg tabletter og 30 mg tabletter. Pasienter som bruker Mianserin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mianserin, som er virkestoffet i Mianserin. For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene.

Lenke til SLV

Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

Mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisinm som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.05.2021. Du bør informere pasientene om dette.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.04.2020

Det er rapportert om at det er risiko for at latente BCG-infeksjoner kan oppstå, med potensielt dødelig utfall etter behandling med BCG-bakterier. Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon.

Lenke til SLV

BCG-medac «Medac»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Lenke til SLV

Pneumovax «MSD»

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter på rasjoneringslisten

Type: Generelt

Publisert første gang: 12.03.2020

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient: Det skal maksimalt utleveres 100 tabletter per ekspedering.

Lenke til SLV

Panodil, Panodil Zapp «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare», Paracet «Karo Pharma», Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.12.2019

Det er mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske. Pasienter som bruker Stesolid Prefill bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske.

Lenke til SLV

Stesolid prefill «Actavis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019

Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.12.2019

Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Pasienter som bruker Betnovat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Betnovat, Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Betnovat, Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline»

Mangel på Depo-Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2019

Det er mangel på Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Depo-Provera bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Depo-Provera. De kan også få utlevert danske pakninger med 50 mg/ml medroksyprogesteronacetat 3ml injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Depo-Provera «Pfizer»

Mangel på Apocillin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019

Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Apocillin «Actavis»

Mangel på Amoxicillin Mylan 250 mg og 500 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2019

Det er mangel på Amoxicillin Mylan kapsler 250 mg og 500 mg (100 stk). Pasienter som bruker Amoxicillin kapsler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Amoxicillin «Mylan»

Metformin Karo Pharma avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019

Metformin Karo Pharma avregistreres i styrkene 500, 850 og 1000 mg. Pasienter som bruker Metformin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metformin, som er virkestoffet i Metformin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Movicol og Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2019

Mangel på Movicol og Movicol Junior pulver til mikstur. Pasienter som bruker Movicol og Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med markogol USP, som er virkestoffet i Movicol og Movicol Junior. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Movicol Junior «Norgine», Movicol «Norgine»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019

Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Prednisolon Alternova skal være tilgjengelig i alle styrker og pakningsstørrelser, men det er begrensede mengder tilgjengelig, i forhold til etterpørselen. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Prednisolon «Takeda»