Oppdatert fra Legemiddelverket: 10.07.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.07.2020


Det er mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter. Hvis Neurontin filmdrasjerte tabletter ikke lar seg skaffe kan det alternativt brukes Neurontin kapsler. Pasienter som bruker Neurontin bør få informasjon om at de alternativt kan få Neurontin i en annen legemiddelformulering -og styrke.


Varselet gjelder følgende preparater: Neurontin «Pfizer»

Suprecur nesespray avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2020


Suprecur nesespray avregistreres i Norge fra 01.07.2020. Utenlandske pakninger med buserelin nesepray (hvis tilgjengelig) kan skaffes via godkjenningsfritak. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes må pasienten bytte til en annen behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Suprecur «sanofi-aventis»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020


Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020


Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazepam, som er virkestoffet i Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020


Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhlasjonspulver. Pasienter som bruker Asmanex Twisthaler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mometason, som er virkestoffet i Asmanex Twisthaler. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020


Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020


Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Synfase «Pfizer»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020


•Pasienter som bruker Petidin stikkpiller bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med petidinhydroklorid på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Petidin «Takeda»

Ery-Max meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.06.2020


Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Pasienter som bruker Ery-Max 250 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Ery-Max. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Ery-Max «Meda»

Zantac produkter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.06.2020


Zantac produkter meldes midlertidig utgått fra 10.06.2020. Pasienter som tidligere har brukt Zantac bør få informasjon om at andre protonpumpehemmere er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Silkis salve

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020


Det er mangel på Silkis salve 3 mikrog/g. Pasienter som bruker Silkis bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kalsitriol, som er virkestoffet i Silkis. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Silkis «Galderma»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020


Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»

Mangel på Dalacin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.06.2020


Det er for tiden mangel på Dalacin granulat til mikstur, oppløsning. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. D


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Zovirax øyesalve meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.06.2020


Zovirax 3% øyesalve meldes midlertidig utgått fra 02.06.2020. Pasienter som bruker Zovirax øyesalve bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med aciklovir, som er virkestoffet i Zovirax øyesalve. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Zovirax «GlaxoSmithKline»

Test for DPD-mangel før behandling med kapecitabin, tegafur og intravenøs 5-fluorouracil

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.05.2020


Pasienter bør testes for DPD-mangel før behandling med kreftlegemidler som inneholder kapecitabin, tegafur og 5-fluorouracil (i.v.). Mangel på DPD gir økt risiko for alvorlig forgiftning og død.


Varselet gjelder følgende preparater: Capecitabine Accord «Accord», Fluorouracil Accord «Accord», Teysuno «Nordic Drugs», Xeloda «Roche»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Pasienter som bruker Salazopyrin EN enterotabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sulfasalazin på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Pasienter som bruker Parlodel tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bromokriptinmesilat på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020


Det er mangel på Risperidon 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Risperidon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med risperidon, som er virkestoffet i Risperidon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Pasienter som bruker Mianserin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med mianserinhydroklorid på apoteket. •For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Pasienter som bruker Colrefuz tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kolkisin på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Colrefuz «Actavis»

Risiko for QT-forlengelse ved bruk av Plaquenil i forbindelse med covid-19

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.05.2020


Helsepersonell rådes til å utvise forsiktighet ved bruk av hydroksyklorokin utenfor godkjent indikasjon i behandling av covid-19. Hjerteovervåking på sykehus tilrådes, særlig hos pasienter med spesielle risikofaktorer.


Varselet gjelder følgende preparater: Plaquenil «sanofi-aventis»

Begrensning i bruk av cyproteron på grunn av risiko for hjernehinnesvulst

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2020


Behandling med høydose cyproteron bør begrenses til tilfeller der annen behandling ikke er en mulighet. I tillegg skal cyproteron i høy- eller lavdose ikke brukes av personer som har eller har hatt hjernehinnesvulst.


Varselet gjelder følgende preparater: Zyrona «Orifarm Generics», Androcur «Orifarm», Diane «Bayer AB», Androcur «Bayer AB»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.10.2020. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.04.2020


Det er rapportert om at det er risiko for at latente BCG-infeksjoner kan oppstå, med potensielt dødelig utfall etter behandling med BCG-bakterier. Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon.


Varselet gjelder følgende preparater: BCG-medac «Medac»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020


Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter på rasjoneringslisten

Type: Generelt

Publisert første gang: 12.03.2020


Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient: Det skal maksimalt utleveres 100 tabletter per ekspedering.


Varselet gjelder følgende preparater: Panodil, Panodil Zapp «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare», Paracet «Karo Pharma», Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Aduvanz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2020


Det er mangel på Aduvanz 30 mg og 70 mg kapsler. Pasienter som bruker Aduvanz 30 mg og/eller 70 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få Elvanse 30 mg og/eller 70 mg kapsler, uten å kontakte rekvirent først. Det gis midlertidig refusjon av Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler til pasienter over 18 år. Det er derfor ikke behov for å søke individuell refusjon for Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler.


Varselet gjelder følgende preparater: Aduvanz «Shire»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.12.2019


Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Pasienter som bruker Betnovat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Betnovat, Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Betnovat, Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Pasienter som bruker Caverject bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Caverject Dual. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Depo-Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2019


Det er mangel på Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Depo-Provera bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Depo-Provera. De kan også få utlevert danske pakninger med 50 mg/ml medroksyprogesteronacetat 3ml injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Depo-Provera «Pfizer»

Mangel på Apocillin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019


Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Apocillin «Actavis»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er meldt mangel på Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Burinex 1 mg og 2 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «2care4», Burinex «Orifarm», Burinex «Karo Pharma»

Mangel på Movicol og Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2019


Pasienter som bruker Movicol og Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med markogol USP, pulver til mikstur, på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Legemiddelverkets tillatelse for Movicol pulver til mikstur er gyldig til 01.08.2020. Legemiddelverkets tillatelse for Movicol Junior pulver til mikstur er gyldig til 01.10.2020.


Varselet gjelder følgende preparater: Movicol Junior «Norgine», Movicol «Norgine»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus mener det er akseptabelt at pasientene har opptil 2-3 måneders opphold i behandlingen med tamoksifen. Dette praktiseres blant annet for pasienter som har betydelige bivirkninger av behandlingen, og det er ikke vist at det er ugunstig. Det vil være behov for å benytte alternative preparater, for eksempel toremifen, dersom mangelperioden varer lenger enn 2-3 måneder. Legemiddelverket vil komme tilbake med mer informasjon dersom dette blir aktuelt.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018


•Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. •Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker). •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018


Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»