Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.03.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Sobril

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2019


Det er mangel på Sobril 25, 49 og 100 tabletter i styrkene 10 mg, 15 mg og 25 mg. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med oksazepam 10 mg, 15 mg og 25 mg til 01.06.2019. Informer pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Sobril «Pfizer»

Mangel på Remeron-S 30 mg smeltetabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2019


Pasienter som bruker Remeron 30 mg smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket


Varselet gjelder følgende preparater: Remeron, Remeron-S «MSD»

Avbrudd i legemiddelforsyningen av Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.02.2019


Det er mangel på Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med alfakalsidol injeksjonsvæske til 01.07.2019. Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Etalpha «LEO»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med kabergolin til 01.04.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Dostinex «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.07.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.06.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Resultater fra pålagt studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.01.2019


Bruk av Lartruvo (olaparatumab) i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom gir ikke økt overlevelse sammenlignet med standardbehandling med doksorubicin. Lartruvo skal derfor ikke forskrives til nye pasienter.


Varselet gjelder følgende preparater: Lartruvo «Lilly»

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram. Informer pasienter om at de kan få utlevert utenlandske pakninger med digoksin eller pakninger fra Orifarm eller 2care4. Pasientene må inn til serumkontroll 1 uke etter bytte av digoksinpreparat. Vær oppmerksom på bytte mellom ulike digoksinpreparater slik at det ikke blir brukt dobbel dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Jardiance «Boehringer Ingelheim», Xigduo «AstraZeneca», Glyxambi «Boehringer Ingelheim», Steglatro «MSD», Qtern «AstraZeneca», Forxiga «2care4», Forxiga «AstraZeneca», Steglujan «MSD», Xigduo «Farmagon», Synjardy «Boehringer Ingelheim», Segluromet «MSD», Xigduo «2care4»

Risiko for betennelse i bukspyttkjertelen og strengere prevensjonsråd ved bruk av karbimazol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2019


Det er meldt om akutt pankreatitt ved bruk av karbimazol. Ved akutt pankreatitt bør behandlingen umiddelbart seponeres, og reeksponering kan igjen føre til akutt pankreatitt. Karbimazol bør ikke brukes under svangerskap grunnet økt risiko for medfødte misdannelser.


Varselet gjelder følgende preparater: Neo-Mercazole «Amdipharm»

Risiko for nekrose ved behandling med deoksykolsyre (Belkyra)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.01.2019


Det er meldt tilfeller om nekrose, inkludert arteriell nekrose på injeksjonsstedet hos pasienter som er behandlet med deoksyolsyre. Feil injeksjonsteknikk øker risikoen for nekrose i huden. Pasienter som har fått sårdannelse eller nekrose på injeksjonsstedet skal ikke få flere injeksjoner med Belkyra


Varselet gjelder følgende preparater: Belkyra «Allergan»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Nye restriksjoner for bruk av valproat hos fertile kvinner - graviditetsforebyggende program innført

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.11.2018


Valproat skal kun forskrives til fertile kvinner dersom de følger et graviditetsforebyggende program (se mer informasjon i lenke) og bruker sikker prevensjon. De nye restriksjonene gjelder både nye og nåværende brukere av valproat.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land (det belgiske preparatet Hytrin er tilgjengelig) frem til 31.05.2019.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 30.11.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»