Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.10.2019, kl. 07:30

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Risiko for doseringsfeil med metoreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2019


Tabletter og ferdigfylte penner med metotreksat skal kun brukes en gang i uken. La pasienten velge hvilken ukedag metotreksat skal tas.Informer om at det kan være livsfarlig å ta metotreksat hver dag og at lege må kontaktes umiddelbart ved mistanke om overdosering.


Varselet gjelder følgende preparater: Metex «Medac», Methotrexate «Teva», Methotrexate «Pfizer», Methotrexate Cipla «Cipla»

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019


Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter og Indivina 2 mg/5 mg tabletter Pasienter som bruker Indivina bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Indivina. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Indivina «Orion»

Mangel på Dermovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2019


Det er mangel på Dermovat 0,05% salve og krem Pasienter som bruker Dermovat salve/krem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klobetasol, som er virkestoffet i Dermovat salve/krem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med klobetasol salve/krem kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Dermovat «GlaxoSmithKline»

Mangel på Amoxicillin Mylan 500 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2019


Det er mangel på Amoxicillin Mylan 500 mg kapsler. Pasienter som bruker Amoxicillin kapsler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Amoxicillin «Mylan»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.09.2019


Det er mangel på Gardasil 9. Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene av Gardasil 9, altså kan vaksinasjon gjennopptas når Gardasil 9 er tilgjengelig igjen.


Varselet gjelder følgende preparater: Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med Picato

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.09.2019


Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat (Picato), og noen kliniske studier viser en økt insidens av hudkreft. Be pasienter som behandles med Picato om å være på vakt mot utvikling av hudlesjoner, og oppsøke legehjelp umiddelbart hvis en lesjon oppstår. Dette gjelder særlig pasienter med tidligere hudkreft.


Varselet gjelder følgende preparater: Picato «LEO», Picato «Orifarm», Picato «2care4»

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram. Forventet levering er i uke 40. Pasienter som bruker Digoxin bør få informasjon om at de kan få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm (selv om dette ikke står på byttelisten). Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin. Dersom de nevnte preparatene ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Persantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.09.2019


Persantin Retard tabletter (dipyridamol) avregistreres. Det er ingen tilsvarende alternativer til Persantin Retard tilgjengelig på det norske markedet. Berørte pasienter må få alternativ behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Persantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline», Ranitidin «ratiopharm»

Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Pasienter som bruker Finasterid "Actavis" bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med finasterid, som er virkestoffet i Finasterid "Actavis". Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Finasterid «Actavis»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg og 500 mg tabletter. Pasienter som bruker Naproxen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Utenlandsk pakning Naproxen AL 500 mg 100 tabletter kan ikke forskrives elektronisk.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Uklar informasjon om bruk av deksametason ved behandling med Blincyto hos barn

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.09.2019


Det er oppdaget oversettelsesfeil i preparatomtalen for Blincyto. Feilen kan potensielt skape forvirring om når barn skal medisineres med deksametason ved behandling med Blincyto.


Varselet gjelder følgende preparater: Blincyto «Amgen»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Fingolimod (Gilenya) skal ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.09.2019


På grunn av risiko for medfødte misdannelser hos fostre som eksponeres for fingolimod (Gilenya), skal fingolimod ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Gilenya «Novartis»

Produkter for parenterel ernæring til barn under 2 år må beskyttes mot lys

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.09.2019


Produkter for parenterel ernæring som inneholder aminosyrer eller lipider må beskyttes mot lys når de skal gis til nyfødte og barn under 2 år.


Varselet gjelder følgende preparater: Vaminolac «Fresenius Kabi», SMOFlipid «Fresenius Kabi», Numeta «Baxter», Clinoleic «Baxter», Intralipid «Fresenius Kabi»

Mangel på tramadol 50 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.09.2019


Det er mangel på tramadol 50 mg kapsler. Pasienter som bruker Tramadol eller Nobligan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol hydroklorid, som er virkestoffet i Tramadol og Nobligan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Tramadol «Actavis», Nobligan, Nobligan Retard «Grünenthal»

Mangel på Paracet mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.08.2019


Det er mangel på Paracet 24 mg/ml mikstur Pinex 24 mg/ml mikstur og Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur kan være tilgjengelig. Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig. Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Paracet mikstur 500 ml som kan få Paracet mikstur 60 ml, Pinex mikstur, Paracetamol Norfri mikstur, Paracet brusetabletter, Pinex brusetabletter og Paracet Norfri brusetabletter utlevert på blå resept. Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak og/eller søknad til HELFO.


Varselet gjelder følgende preparater: Paracet «Karo Pharma»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 50 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Informer pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin «Karo Pharma»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Inegy «MSD», Inegy «Orifarm»

Etalpha 2 mikrogram/ml dråper, oppløsning er midlertidig utgått.

Type: Generelt

Publisert første gang: 08.07.2019


Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Etalpha 2 mikrog/ml dråper i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Etalpha 2 mikrog/ml dråper.


Varselet gjelder følgende preparater: Etalpha «LEO»

Mangel på Fucithalmic

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.07.2019


Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør få informasjon om at de kan få svenske pakninger med fusidinsyre 10 mg/g (fusidinsyre 0,1%). Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør informeres at dersom norske og svenske pakninger av Fucithalmic ikke er tilgjengelig på apoteket eller hos grossist, så kan de få Kloramfenikol 5mg/ml øyedråper eller 10mg/g salve på apoteket istedenfor, uten å kontakte lege først.


Varselet gjelder følgende preparater: Fucithalmic «Amdipharm»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Pasienter som bruker Ventoline inhalasjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol, som er virkestoffet i Ventoline. Utenlandske pakninger i dette tilfellet trenger ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Tofacitinib i høy dose (10 mg x 2) skal ikke brukes hos pasienter med risiko for lungeemboli

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.05.2019


Bruk av tofacitinib (Xeljanz) i høy dose (10 mg to ganger daglig) ga økt risiko for lungeemboli og økt dødelighet i en klinisk studie.Tofacitinib 10 mg x2 skal ikke gis til pasienter som bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd, har hjertesvikt, tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli, har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep.


Varselet gjelder følgende preparater: Xeljanz «Pfizer»

Mangel på Vitaros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.04.2019


Det er mangel på Vitaros 3 mg krem. Pasienter som bruker Vitaros bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Vitaros.


Varselet gjelder følgende preparater: Vitaros «Ferring Legemidler AS»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Det er ikke meldt mangel på Levomepromazine 25 mg. Det er delestrek på denne. Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat på apoteket, som er det samme som Nozinan. Alternativ behandling bør vurderes.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Imurel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2019


Det er mangel på Imurel 25 mg og 50 mg tabletter. Pasienter som bruker Imurel 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azatioprin 50 mg tabletter.


Varselet gjelder følgende preparater: Imurel «Aspen»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek kan levere ut terazosin 5 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Pasienter som skal bruke terazosin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»