ATC-register


G03G A
Gonadotropiner
G03G A02
Menopausegonadotropin
Menopur Ferring Legemidler AS pulv. og væske til inj.
Meropur 2care4 pulv. og væske til inj.
G03G A04
Urofollitropin
Fostimon Set IBSA pulv. og væske til inj.
G03G A05
Follitropin alfa
Bemfola Gedeon Richter inj.
Bemfola Orifarm inj.
GONAL-f 2care4 inj.
GONAL-f Merck inj., pulv. og væske til inj.
G03G A06
Follitropin beta
Puregon MSD inj.
G03G A08
Koriongonadotropin alfa
Ovitrelle 2care4 inj.
Ovitrelle Merck inj.
G03G A09
Korifollitropin alfa
Elonva Orifarm inj.
G03G A10
Follitropin delta
Rekovelle Ferring Pharmaceuticals A/S inj.
G03G A30
Kombinasjoner
Pergoveris Merck inj. (follitropin alfa, lutropin alfa)