ATC-register

BBLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B05Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger
B05XInfusjonskonsentrater
B05X AElektrolytter
B05X A01Kaliumklorid
Kaliumklorid B. Braun Braun inf.kons.
B05X A02Natriumhydrogenkarbonat
Natriumhydrogenkarbonat B. Braun Braun kons. til inf.
B05X A03Natriumklorid
Addex-Natriumklorid Fresenius Kabi kons. til inf.
Natriumklorid B. Braun Braun kons. til inf.
B05X A05Magnesiumsulfat
Addex-Magnesium Fresenius Kabi kons. til inf.
Magnesiumsulfat B. Braun Braun kons. til inf.
B05X A07Kalsiumklorid
Calciumklorid B. Braun Braun kons. til inf.
B05X A16Kardioplegioppløsninger
Cardioplegivæske NAF Apotek kons. til inf.*
B05X A31Elektrolytter i kombinasjon med andre stoffer
Addaven Fresenius Kabi kons. til inf.
Junyelt Aguettant kons. til inf.
Nutryelt Aguettant kons. til inf.
Peditrace Fresenius Kabi kons. til inf. (natriumfluorid)
B05X BAminosyrer
B05X B01Argininhydroklorid
Argininklorid NAF Apotek kons. til inf.*
B05X B02Alanylglutamin
Dipeptiven Fresenius Kabi kons. til inf.
B05X CVitaminer
B05X C-
Cernevit Baxter pulv. til inf./inj.
Soluvit Fresenius Kabi pulv. til inf.
Viant Braun pulv. til inf.
Vitalipid Adult Fresenius Kabi kons. til inf.
Vitalipid Infant Fresenius Kabi kons. til inf.