Addex-Natriumklorid

Fresenius Kabi


Hyperton natriumkloridoppløsning.

B05X A03 (Natriumklorid)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natr. chlorid. 58,44 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml. pH 5-7. Elektrolyttinnh.: Na+ 1 mmol, Cl- 1 mmol. Osmolalitet ca. 2250 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Natriumkloridmangel.

Dosering

Doseringen er individuell. Doseres i henhold til serumionogrammet og syre-basenivået.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger eller i natriumklorid infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Blandbarhet: Tilsetning skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering: Fortynnet oppløsning gis langsomt intravenøst. Skal ikke injiseres ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Hypernatremi eller hyperkloremi.

Forsiktighetsregler

Kontroll av serumionogram, vannbalanse og syre-basenivå er nødvendig. Brukes med forsiktighet ved hypokalemi, behandling med kortikosteroider eller ACTH, metabolske acidoser, natriumretensjon og sykdommer hvor et restriktivt natriuminntak er indikert, slik som ved hjertesvikt, generalisert ødem, lungeødem, hypertensjon, eklampsi og alvorlig nyresvikt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt retensjon av natrium og klorid kan forekomme ved behandling med kortikosteroider eller ACTH.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

 

Bivirkninger

For rask infusjon av høye konsentrasjoner med natriumklorid kan føre til akutt overbelastning av sirkulasjonen, osmotisk diurese, hyperkloremisk acidose og diaré. Hypernatremi og hyperkloremi kan forekomme.
Fare for overbelastning av sirkulasjonen ved hjerte- og nyresvikt.
Perivenøs administrering av oppløsninger med høye konsentrasjoner av natriumklorid kan medføre irritasjon og inflammasjon i veneveggen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hyperhydrering, hypernatremi, hyperkloremi, hyperosmolaritet og metabolsk acidose.
Behandling: Tilførsel av diuretika med kontinuerlig oppfølging av elektrolyttbalansen, korrigering av elektrolyttforstyrrelser og endringer i syre-basebalansen.

Egenskaper

Klassifisering: Hyperton natriumkloridoppløsning for tilsetning til egnet infusjonsvæske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Addex-Natriumklorid, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mmol/ml 20 × 20 ml (plastamp.)
006751
-
-
199,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.05.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2002