Addex-Natriumklorid

Fresenius Kabi

Hyperton natriumkloridoppløsning.

ATC-nr.: B05X A03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natr. chlorid. 58,44 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml. pH 5-7. Elektrolyttinnh.: Na+ 1 mmol, Cl- 1 mmol. Osmolalitet ca. 2250 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Natriumkloridmangel.

Dosering

Doseringen er individuell. Doseres i henhold til serumionogrammet og syre-basenivået.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger eller i natriumklorid infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Blandbarhet: Tilsetning skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering: Fortynnet oppløsning gis langsomt intravenøst. Skal ikke injiseres ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Hypernatremi eller hyperkloremi.

Forsiktighetsregler

Kontroll av serumionogram, vannbalanse og syre-basenivå er nødvendig. Brukes med forsiktighet ved hypokalemi, behandling med kortikosteroider eller ACTH, metabolske acidoser, natriumretensjon og sykdommer hvor et restriktivt natriuminntak er indikert, slik som ved hjertesvikt, generalisert ødem, lungeødem, hypertensjon, eklampsi og alvorlig nyresvikt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B05X A03
Økt retensjon av natrium og klorid kan forekomme ved behandling med kortikosteroider eller ACTH.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

Bivirkninger

For rask infusjon av høye konsentrasjoner med natriumklorid kan føre til akutt overbelastning av sirkulasjonen, osmotisk diurese, hyperkloremisk acidose og diaré. Hypernatremi og hyperkloremi kan forekomme. Fare for overbelastning av sirkulasjonen ved hjerte- og nyresvikt. Perivenøs administrering av oppløsninger med høye konsentrasjoner av natriumklorid kan medføre irritasjon og inflammasjon i veneveggen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hyperhydrering, hypernatremi, hyperkloremi, hyperosmolaritet og metabolsk acidose.
Behandling: Tilførsel av diuretika med kontinuerlig oppfølging av elektrolyttbalansen, korrigering av elektrolyttforstyrrelser og endringer i syre-basebalansen.

Egenskaper

Klassifisering: Hyperton natriumkloridoppløsning for tilsetning til egnet infusjonsvæske.

Sist endret: 09.05.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2002


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Addex-Natriumklorid, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mmol/ml20 × 20 ml (plastamp.)
006751
SPC_ICON-
-
199,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.