Addex-Natriumklorid

Fresenius Kabi


Hyperton natriumkloridoppløsning.

B05X A03 (Natriumklorid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Natr. chlorid. 58,44 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml. pH 5-7. Elektrolyttinnh.: Na+ 1 mmol, Cl- 1 mmol. Osmolalitet ca. 2250 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Natriumkloridmangel.

Dosering

Doseringen er individuell. Doseres i henhold til serumionogrammet og syre-basenivået.
Tilberedning/Håndtering Skal fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger eller i natriumklorid infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Blandbarhet: Tilsetning skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering Fortynnet oppløsning gis langsomt intravenøst. Skal ikke injiseres ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Hypernatremi eller hyperkloremi.

Forsiktighetsregler

Kontroll av serumionogram, vannbalanse og syre-basenivå er nødvendig. Brukes med forsiktighet ved hypokalemi, behandling med kortikosteroider eller ACTH, metabolske acidoser, natriumretensjon og sykdommer hvor et restriktivt natriuminntak er indikert, slik som ved hjertesvikt, generalisert ødem, lungeødem, hypertensjon, eklampsi og alvorlig nyresvikt.

Interaksjoner

Økt retensjon av natrium og klorid kan forekomme ved behandling med kortikosteroider eller ACTH.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
For rask infusjon av høye konsentrasjoner med natriumklorid kan føre til akutt overbelastning av sirkulasjonen, osmotisk diurese, hyperkloremisk acidose og diaré. Hypernatremi og hyperkloremi kan forekomme.
Fare for overbelastning av sirkulasjonen ved hjerte- og nyresvikt.
Perivenøs administrering av oppløsninger med høye konsentrasjoner av natriumklorid kan medføre irritasjon og inflammasjon i veneveggen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHyperhydrering, hypernatremi, hyperkloremi, hyperosmolaritet og metabolsk acidose.
BehandlingTilførsel av diuretika med kontinuerlig oppfølging av elektrolyttbalansen, korrigering av elektrolyttforstyrrelser og endringer i syre-basebalansen.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHyperton natriumkloridoppløsning for tilsetning til egnet infusjonsvæske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Addex-Natriumklorid, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mmol/ml 20 × 20 ml (plastamp.)
006751

-

199,40 C

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


Natriumklorid
Legemidler: Addex-Natriumklorid 1 mmol/ml kons. til inf., Natriumklorid SA 70 mg/ml inhalasjonsvæske, Natriumklorid 1 mmol/ml kons. til inf.
Indikasjon: Unormal slimsekresjon eller nedsatt slimtransport i bronkier/lunger. Unormal slimsekresjon eller nedsatt slimtransport i bronkier/lunger – i livets sluttfase.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Addex-Natriumklorid KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.12.2021


Sist endret: 09.05.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)