Dipeptiven

Fresenius Kabi


Aminosyrepreparat.

B05X B02 (Alanylglutamin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 200 mg/ml: 100 ml inneh.: N(2)-L-alanyl-L-glutamin 20 g (tilsv. L-alanin 8,2 g og L-glutamin 13,46 g), vann til injeksjon til 100 ml. Osmolaritet: 921 mosmol/liter. pH 5,4-6.


Indikasjoner

Som en del av et klinisk ernæringsregime til pasienter i hyperkatabole og/eller hypermetabole tilstander. Skal gis sammen med parenteral eller enteral ernæring eller i kombinasjon med begge.

Dosering

Dipeptiven administreres parallelt med parenteral ernæring eller enteral ernæring eller i kombinasjon med begge. Doseringen avhenger av alvorlighetsgraden av den katabole tilstanden og behovet for aminosyrer/proteiner. En maks. daglig dose på 2 g aminosyrer og/eller proteiner/kg kroppsvekt bør ikke overskrides ved parenteral/enteral ernæring. Ved denne beregningen skal det tas hensyn til tilførselen av alanin og glutamin via Dipeptiven. Andelen aminosyrer som tilføres via Dipeptiven må ikke overskride ca. 30% av den totale aminosyretilførselen. Behandlingstiden bør ikke overstige 3 uker.
Dosering pr. døgn: Voksne: 1,5-2,5 ml Dipeptiven/kg kroppsvekt (tilsv. 0,3-0,5 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin), eller 100-175 ml Dipeptiven for en pasient på 70 kg.
Maks. dosering pr. døgn: Voksne: 2,5 ml Dipeptiven/kg kroppsvekt (tilsv. 0,5 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin).
Doseringsanvisning: Følgende doseringsanvisninger er eksempler på tilførsel av Dipeptiven og aminosyrer via parenteral ernæringsoppløsning og/eller protein gjennom enteral ernæring: Ved aminosyre/proteinbehov på 1,2 g/kg kroppsvekt/døgn: 0,8 g aminosyrer/protein + 0,4 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin/kg kroppsvekt/døgn. Ved aminosyre/proteinbehov på 1,5 g/kg kroppsvekt/døgn: 1 g aminosyrer/protein + 0,5 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin/kg kroppsvekt/døgn. Ved aminosyre/proteinbehov på 2 g/kg kroppsvekt/døgn: 1,5 g aminosyrer/protein + 0,5 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin/kg kroppsvekt/døgn.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Total parenteral ernæring: Dipeptiven skal tilsettes en kompatibel aminosyreoppløsning eller et infusjonsregime som inneholder aminosyrer, før administrering. Total enteral ernæring: Fortynn Dipeptiven til en osmolaritet ≤800 mosmol/l (f.eks. 100 ml Dipeptiven + 100 ml saltvann), ved perifer venøs infusjon. Kombinert enteral og parenteral ernæring: Total daglig dose av Dipeptiven skal administreres sammen med den parenterale ernæringen, f.eks. blandet med en kompatibel aminosyreoppløsning eller et infusjonsregime som inneholder aminosyrer, før administrering.
Administrering: Gis som i.v. infusjon. Dipeptiven er et infusjonsoppløsningskonsentrat som ikke er beregnet til direkte administrering. Blandede oppløsninger med en osmolaritet >800 mosmol/liter bør gis via sentral vene. Total parenteral ernæring: Infusjonshastigheten er avhengig av infusjonsoppløsningen og bør ikke overskride 0,1 g aminosyrer/kg kroppsvekt/time. Total enteral ernæring: Dipeptiven gis som kontinuerlig infusjon over 20-24 timer pr. dag.Kombinert enteral og parenteral ernæring:Infusjonshastigheten er avhengig av infusjonsoppløsningen og bør justeres iht. andelen parenteral og enteral ernæring.

Kontraindikasjoner

Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <25 ml/minutt), alvorlig leverinsuffisiens, alvorlig metabolsk acidose, overømfintlighet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Dipeptiven bør kun brukes som en del av klinisk ernæring, og doseringen er begrenset av protein/aminosyrer tilført ved ernæring. Det bør tas hensyn til oral/enteral tilførsel av glutamintilsatte formuleringer i kombinasjon med parenteral ernæring ved beregning av forskrevet dose. Hos kritisk syke pasienter med svikt i minst 2 organer, er det vist høyere mortalitet hos pasienter gitt veldig høy totaldose glutamindipeptider. Denne kan overskride pasientens evne til å metabolisere glutamin. Hos pasienter med leverinsuffisiens anbefales regelmessig monitorering av leverfunksjonsparametre. Serumelektrolytter, serumosmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus og leverprøver (alkalisk fosfatase, ALAT, ASAT) og ev. symptomer på hyperammonemi bør kontrolleres. Valget av administrering i perifer eller sentral vene er avhengig av blandingens osmolaritet. Tolerabel grense ved perifer infusjon er vanligvis 800 mosmol/liter, men variasjoner kan forekomme avhengig av pasientens tilstand, alder, samt de perifere venenes tilstand. Erfaring med administrering i >9 dager er begrenset.

Graviditet, amming og fertilitet

Grunnet manglende klinisk erfaring bør Dipeptiven ikke anvendes under graviditet og amming.

Overdosering/Forgiftning

For høy infusjonshastighet kan føre til frysninger, kvalme og brekninger. I slike tilfeller skal infusjonen umiddelbart avbrytes. Hos kritisk syke pasienter med svikt i minst 2 organer, gitt maks. daglig i.v. dose Dipeptiven (0,5 g alanyl-glutamin/kg/dag) sammen med en høy dose enteralt glutamin (30 g, gitt som en blanding av alanyl-glutamin og glysyl-glutamin), og uten tilstrekkelig klinisk ernæring, er det vist økning av alvorlige bivirkninger.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes etter i.v. tilførsel til aminosyrene glutamin og alanin. Dette gir mulighet for å tilføre glutamin med infusjonsoppløsninger for parenteral ernæring.

Oppbevaring og holdbarhet

Innholdet i åpnet flaske må brukes umiddelbart.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dipeptiven, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg/ml 10 × 50 ml (glassflaske)
166934
-
-
1885,80 C
10 × 100 ml (glassflaske)
167304
-
-
2674,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.08.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2014