Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1 ml inneh.: Kromklorid (6 H2O) 5,33 µg, kobberklorid (2 H2O) 0,1 mg, jernklorid (6 H2O) 0,54 mg, manganklorid (4 H2O) 19,8 µg, kaliumjodid 16,6 µg, natriumfluorid 0,21 mg, natriummolybdat (2 H2O) 4,85 µg, natriumselenittanhydrat 17,3 µg, sinkklorid 1,05 mg. Sporelementinnh.: Cr3+ 0,02 µmol (1 µg), Cu2+ 0,6 µmol (38 µg), Fe3+ 2 µmol (110 µg), Mn2+ 0,1 µmol (5,5 µg), I- 0,1 µmol (13 µg), F- 5 µmol (95 µg), MoO42- 0,02 µmol (1,9 µg som Mo6+), SeO32- 0,1 µmol (7,9 µg (som Se4+), Zn2+ 7,7 µmol (500 µg). Elektrolyttinnh.: Na+ 120 µg (5,2 µmol), K+ 3,9 µg (0,1 µmol). Xylitol, saltsyre (for justering av pH til 2,5), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Osmolalitet: Ca. 3100 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

Dosering

Voksne
10 ml dekker det basale eller lett forhøyede daglige behov for sporelementer.
Barn >15 kg
0,1 ml/kg kroppsvekt/dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon eller mild kolestase: Dosen skal tilpasses, se også Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering Blandbarhet: Tilsetning skal utføres aseptisk. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering Skal ikke gis ufortynnet. Skal gis som i.v. infusjon fortynnet i parenteral ernæringsblanding. Til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Infusjonen skal avsluttes innen 24 timer etter tilsetning av Addaven.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Total galleobstruksjon. Wilsons sykdom, hemokromatose. Barn <15 kg.

Forsiktighetsregler

Parenteral administrering av jern og jod kan i sjeldne tilfeller forårsake overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige og potensielt dødelige anafylaktiske reaksjoner. Pasienten bør observeres klinisk mht. tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner. Ved overfølsomhetsreaksjoner skal infusjonen umiddelbart avbrytes og nødvendige tiltak iverksettes. Dersom jern tas oralt samtidig med infusjon av Addaven bør det totale jerninntaket bestemmes for å unngå jernakkumulering. Forsiktighet bør utvises ved bruk til pasienter med redusert leverfunksjon. Leverdysfunksjon, inkl. nedsatt gallesekresjon, kan forstyrre utskillelsen av sporelementer, noe som gir risiko for akkumulering. Forsiktighet bør utvises ved bruk til pasienter med redusert nyrefunksjon ettersom utskillelse av sporelementer da kan være kraftig nedsatt. Hos pasienter på langtids parenteral ernæring (>4 uker) skal plasmanivået av sporelementer følges, spesielt mangan. Ved markant økt behov for enkelte sporelementer kan behandlingen justeres med separate tillegg.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerØkt risiko for akkumulering av sporelementer ved lever- eller nyreinsuffisiens.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInneholder en blanding av sporelementer i mengder som normalt absorberes fra orale dietter og skal ikke ha farmakologiske effekter utover det å opprettholde eller gjenopprette normal ernæringsstatus.

 

Pakninger, priser og refusjon

Addaven, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 × 10 ml (PP-plastamp.)
497556
- 760,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Addaven KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.11.2015


Sist endret: 16.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)