Addex-Magnesium

Fresenius Kabi


Magnesiumsulfatkonsentrat.

B05X A05 (Magnesiumsulfat)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Magnesiumsulfat (7H2O) 246 mg, konsentrert saltsyre q.s. (til pH ca. 6), vann til injeksjonsvæsker. Elektrolyttinnh.: Mg2+ 1 mmol, SO42- 1 mmol. Osmolalitet: Ca. 2000 mosmol/kg vann.


Indikasjoner

Magnesiummangel. Dekning av løpende behov ved total parenteral ernæring når væsketerapien varer mer enn 1 uke.

Dosering

Individuell.
Ved manifest mangel
Voksne: 20-30 mmol pr. døgn til normalt serumnivå. Vanligvis 10 mmol/liter infusjonsvæske, infusjonshastighet vanligvis ikke over 5 mmol/time.
Ved total parenteral ernæring
Voksne: Ca. 5 mmol/døgn.
Tilberedning/Håndtering Bør fortrinnsvis fortynnes i karbohydratoppløsninger fordi disse fremmer opptak av intracellulære ioner. Blandbarhet: Tilsetning skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetning må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma.
Administrering Fortynnet oppløsning gis intravenøst. Kan injiseres ufortynnet intramuskulært. Ved intramuskulær tilførsel bør døgndosen fordeles på flere injeksjoner.

Forsiktighetsregler

Pasienten bør overvåkes nøye. Forsiktighet ved nyresvikt. Ved behandling av pasienter med nedsatt nyrefunksjon, må dosene reduseres. Serumverdier over 2,5 mmol/liter bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSerumverdier over 2,5 mmol/liter kan gi hudrødme, hypotensjon, EKG-forandringer, bradykardi, nedsatt dype senreflekser. Serumverdier over 5 mmol/liter: Fare for respirasjonshemning fulgt av paralyse og hjertestans.
BehandlingKalsiumsalt injiseres langsomt intravenøst. Dialyse kan være nødvendig ved sterkt nedsatt nyrefunksjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHyperton magnesiumsulfatoppløsning for tilsetning til egnet infusjonsvæske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Addex-Magnesium, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mmol/ml 10 × 10 ml (plasthettegl.)
035113

-

175,30 C

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Addex-Magnesium KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 1 mmol/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2012


Sist endret: 12.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)