PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Tiaminmononitrat tilsv. tiamin 2,5 mg, riboflavinnatriumfosfat tilsv. riboflavin 3,6 mg, nikotinamid 40 mg, pyridoksinhydroklorid tilsv. pyridoksin 4 mg, natriumpantotenat tilsv. pantotensyre 15 mg, natriumaskorbat tilsv. askorbinsyre 100 mg, biotin 60 µg, folsyre 0,4 mg, cyanokobalamin 5 µg, glysin, dinatriumedetat, metylparahydroksybenzoat. Osmolalitet i 10 ml vann: Ca. 490 mosmol/kg vann. pH i 10 ml vann: 5,8.


Indikasjoner

Som tilsetning ved parenteral ernæring for å dekke det daglige behov av de vannløselige vitaminene.

Dosering

Voksne og barn >10 kg: Dagsbehovet av de vannløselige vitaminene dekkes av innholdet i ett hetteglass.
Barn <10 kg: 1/10 av innholdet i ett hetteglass tilføres pr. kg kroppsvekt pr. døgn, se Tilberedning/Håndtering.
Tilberedning/Håndtering: Skal rekonstitueres før bruk. Voksne og barn >11 år: Innholdet i 1 hetteglass oppløses i 10 ml av en av de følgende oppløsninger: I) Vitalipid Adult. II) Intralipid (200 mg/ml). III) Vann til injeksjonsvæsker. IV) Glukoseoppløsninger (50-500 mg/ml). Barn <11 år: Innholdet i 1 hetteglass oppløses i 10 ml av en av de følgende oppløsninger: I) Vitalipid Infant (for barn >10 kg kroppsvekt). II) Intralipid (200 mg/ml). III) Vann til injeksjonsvæsker. IV) Glukoseoppløsninger (50-500 mg/ml). Barn <10 kg skal gis 1 ml pr. kg kroppsvekt pr. døgn. Barn >10 kg skal gis 1 hetteglass (10 ml) pr. døgn. Pga. forskjeller i doseringsregimene for Soluvit og Vitalipid Infant anbefales ikke blanding I for barn <10 kg. Generelt: Den oppløste Soluvit-blandingen kan tilsettes parenterale næringsoppløsninger inneholdende karbohydrater, fett, aminosyrer, elektrolytter og sporelementer når blandbarhet og stabilitet er dokumentert. For informasjon om blandbarhet kontaktes firma.
Administrering: Skal ikke gis ufortynnet. Når Soluvit fortynnes med vannbaserte løsninger, bør blandingen beskyttes mot lys. Dersom Soluvit fortynnes med en fettemulsjon er det ikke nødvendig å lysbeskytte blandingen da fettemulsjonen har en lysbeskyttende effekt.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester som følge av en biotin-streptavidininteraksjon, noe som kan gi falskt forhøyet eller redusert resultat, avhengig av analyse. Risikoen er høyere hos barn og ved nedsatt nyrefunksjon, og øker med høyere doser. Ved tolking av resultater fra laboratorietester må det tas hensyn til mulig biotinpåvirkning, spesielt ved mangel på samsvar med klinisk tilstand, f.eks. thyreoidtestresultater som ligner Graves sykdom hos asymptomatiske pasienter, eller falske negative troponintestresultater ved hjerteinfarkt. Ved mistanke om påvirkning bør alternative tester (ikke-følsomme for biotin) benyttes, hvis tilgjengelig. Laboratoriepersonell bør konsulteres ved bestilling av laboratorietester til pasienter som tar biotin.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske reaksjoner, kan opptre ved overfølsomhet for innholdsstoffene, f.eks. folsyre, tiamin eller metylparahydroksybenzoat.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Immunsystemet Allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske reaksjoner, kan opptre ved overfølsomhet for innholdsstoffene, f.eks. folsyre, tiamin eller metylparahydroksybenzoat.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Vitaminpreparat. Inneholder en blanding vannløselige vitaminer i mengder som normalt absorberes fra orale dietter og skal ikke ha farmakodynamiske effekter utover det å opprettholde eller gjenopprette normal ernæringsstatus.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter tilberedning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er lagringstid brukerens ansvar og bør normalt være <24 timer ved 2-8°C, med mindre tilberedning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Soluvit, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 stk. (hettegl.)
191254
-
-
345,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.07.2019