Utgåtte legemidler 2018

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Benakor vet. «Le Vet» tabletter 5 mg (QC09A A07 benazepril).
ACE-hemmer.
Tabletter 20 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Betamax vet. «Elanco» konsentrat til behandlingsoppløsning (QP53A C08 cypermetrin).
Ektoparasittmiddel, syntetisk pyretroid.

Canizol vet. «Le Vet» tabletter 400 mg (QJ02A B02 ketokonazol).
Antimykotikum.
Tabletter 200 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Drontal comp. vet. «Bayer Animal Health GmbH» tabletter (QP52A A51 febantel, pyrantelembonat og prazikvantel).
Bredspektret anthelmintikum.
Drontal comp. forte vet. tabletter er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Duvaxyn vet. «Elanco» inj. (QI05A A01 influensavirusvaksine).
Vaksine mot influensa hos hest.

Duvaxyn Plus vet. «Elanco» inj. (QI05A L01 influensavirus- og clostridiumvaksine).
Vaksine mot influensa og stivkrampe hos hest.

Falakef «I.C.F.» tabletter (QJ01D B01 cefaleksin).
Antibiotikum.

Lipogen Duo «Elanco» injeksjonsvæske (QI10B B02 aeromonas- og vibriovaksine).
Vaksine til fisk (regnbueørret), inaktivert.

Metomotyl vet. «Le Vet» injeksjonsvæske 2,5 mg/ml (QA03F A01 metoklopramid).
Motilitetsregulerende. Antiemetikum.
Injeksjonsvæske 5 mg/ml er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Milpro vet. «Virbac» tabletter (QP54A B51 milbemycinoksim og prazikvantel).
Anthelmintikum.

Morphasol vet. «aniMedica» Injeksjonsvæske 4 mg/ml til hund og katt (QN02A F01 butorfanol).
Sentraltvirkende analgetikum, syntetisk opioid (morfinderivat).
Injeksjonsvæske 10 mg/ml til hest er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Norfol vet. «Norbrook» injeksjonsvæske (QN01A X10 propofol).
Anestetikum.

Purevax Rabies «Merial» injeksjonsvæske (QI06A D08 rabies rekombinant canarypoxvirusvaksine).
Rabiesvaksine til katt.

Recuvyra «Elanco» transdermal oppløsning (QN02A B03 fentanyl).
Opioidanalgetikum.

Rimadyl Bovis vet. «Zoetis» injeksjonsvæske (QM01A E91 karprofen).
NSAID.

Suigonan vet. «MSD Animal Health» pulver og væske til injeksjonsvæske (QG03G A99 koriongonadotropin, serumgonadotropin).
Gonadotrope hormoner.

Tribrissen vet. pulver til fisk «MSD Animal Health» pulver (QJ01E W10 trimetoprim og sulfadiazin).
Trimetoprim + sulfonamid.

Veraflox «Bayer Animal Health GmbH» tabletter til hund (QJ01M A97 pradofloksacin).
Antibiotikum.
Mikstur til katt er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Vorenvet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» injeksjonsvæske (QH02A B02 deksametasonisonikotin).
Kortikosteroid.