Utgåtte legemidler 2006

ADEsan vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» injeksjonsvæske (QA11J A-).

Aselli «Weifa» salve (QD03A A-).

Bayofly pour-on vet. «Bayer» liniment (QP53A C12).

Erysorb Parvo vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QI09A L01).

Exhelm «Pfizer» mikstur (QP52A F01).

Klorhexidin «Galderma» vandig desinfeksjonsvæske (QD08A C02).

Mamyzin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» injeksjonssubstans (QJ01C E90).

Neocidol vet. «Novartis» konsentrat (QP53A F03).

Noromectin pour-on vet. «Scanvet» percutan oppløsning (QP54A A01).

Noromectin vet. «Scanvet» injeksjonsvæske (QP54A A01).

Parasorb vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QI09A A02).

Paratect Flex vet. «Pfizer» depotboli (QP52A F01).

Salmosan vet. «Novartis» pulver (QP53A F17).

Stellamune Mycoplasma vet. «Pfizer» injeksjonsvæske (QI09A B12).