Utgåtte legemidler 2014

Adrenalin «Nycomed Pharma» injeksjonsvæske (QC01C A24 adrenalin).
Adrenergikum.

AquaVac ERM Oral vet. «Intervet/MSD Animal Health» mikstur (QI10B B03 yersiniavaksine).
Oral vaksine til fisk.

Butador vet. «Richter Pharma AG» injeksjonsvæske (QN02A F01 butorfanol).
Analgetikum.

Clavobay vet. «Norbrook» tabletter (QJ01C R02 amoksicillin + klavulansyre).
Antibiotikum.

Fenemal «Nycomed Pharma» tabletter (QN03A A02 fenobarbital).
Antiepileptikum. Sedativum.

Florselect «Hipra» injeksjonsvæske (QJ01B A90 florfenikol).
Antibiotikum.

Kloramfenikol «Nycomed Pharma» øyedråper og øyesalve (QS01A A01 kloramfenikol).
Antibiotikum.

Kodein «Nycomed Pharma» tabletter (QR05D A04 kodein).
Hostedempende middel.

Nobivac Lepto vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI07A B01 leptospirosevaksine).
Vaksine mot leptospirose hos hund.

Norvax Minova 4WD vet. «Intervet/MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A B03 aeromonas-, moritella- og vibriovaksine).
Vaksine til fisk.

Panacur vet. «Intervet/MSD Animal Health» granulat til hund (QP52A C13 fenbendazol).
Bredspektret anthelmintikum.
Granulat til hest og storfe er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Prednisolon «Nycomed Pharma» tabletter (QH02A B06 prednisolon).
Kortikosteroid.

RevitaCAM «Abbott» munnspray (QM01A C06 meloksikam).
Antiflogistikum.

Stellamune One vet. «Pfizer» injeksjonsvæske (QI09A B13 mykoplasmavaksine).
Vaksine mot mykoplasma hos gris.

TruScient «Zoetis» preparasjonssett til implantat (QM05B C01 dibotermin alfa).
Benmorfogenetisk protein.

Zantel vet. «Chanelle» tabletter (QP52A A51 prazikvantel + fenbendazol).
Anthelmintikum.