Utgåtte legemidler 2013

Flexicam «Omnipharm» mikstur (QM01A C06 meloksikam).
Antiflogistikum.

Purevax RCCh «Merial» pulver og væske til injeksjonsvæske (QI06A J02 levende rhinotrakeittvirus-, inaktivert calicivirusantigen-, og levende klamydiavaksine).
Vaksine mot felin viral rhinotrakeitt, felin calicivirusinfeksjon og klamydiainfeksjon.

Tetanusvaccin vet. «Intervet/MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI05A B03 clostridiumvaksine).
Vaksine mot tetanus.