Utgåtte legemidler 2007

Equilis Pro vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QI05A A01).

Equilis Pro T vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QI05A L01).

Erysorb vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QI04A B08 og QI09A B03).

Lincocin vet. «Pfizer» tabletter (QJ01F F02).

Nobivac Bb til katt «Intervet» pulver og væske til suspensjon til oral bruk (QI06A E02).

Tribissen vet. «Schering-Plough» pasta (QJ01E W10).
Injeksjonsvæske og tabletter er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Vibramycin «Pfizer» tabletter (QJ01A A02).
Mikstur er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Weifapenin «Weifa» granulat til dråper (QJ01C E02).
Pulver til mikstur 50 mg/ml, og tabletter 400 mg og 650 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.