Utgåtte legemidler 2010

Adequanin vet. «Intervet» injeksjonsvæske (QM01A X12).

Bovikalc vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» intraruminalinnlegg (QA12A A20).
Omklassifisert fra legemiddel til tilskuddsfôr.

Idofer vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» injeksjonsvæske (QB03A C90).

Insol Dermatophyton vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» injeksjonsvæske (QI05A Q02, QI06A Q01 og QI07A Q01).

Nobivac Forcat «Intervet» lyofilisat og væske til injeksjonsvæske (QI06A F01).

Nobivac Tricat vet. «Intervet» lyofilisat og væske til injeksjonsvæske (QI06A D04).

Program vet. «Novartis» tabletter (QP53B C01).

Sebacil pour on vet. «Bayer Animal Health GmbH» påhellingsvæske (QP53A F01).

Tokosel vet. «Pharmaxim» pulver (QA12C E99).

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» kapsler 1,25 mg og 2,5 mg (QC01C E90).
Kapsler 5 mg og tyggetabletter 1,25 mg og 5 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Xento vet. «Schering-Plough» injeksjonsvæske (QI04A B01 og QI09A B12).

Yarvitan «Janssen Pharmaceutica N.V.» mikstur (QA08A B90).